top of page

Informasjon om Jusutdanning

Paragraf for Jusutdanning

Formålet vårt

Vi ønsker å forberede deg best mulig på arbeidshverdagen du har i vente etter utdanningen. Jusutdanning styrker din kompetanse og videre karrieremuligheter.

 

Våre forelesere er advokater som arbeider i anerkjente advokatfirmaer, med lang undervisningserfaring og svært gode resultater på studentevalueringer. Vi gir deg kvalitetssikret juridisk kunnskap og kompetanse. Dette utfylles med et høyt antall forelesningstimer og personlig oppfølging. Til sammen gir dette deg et svært godt grunnlag for å lykkes med utdanningen og i arbeidsmarkedet etter fullført utdanning.

Advokat_edited.jpg

Det er alltid en stor fordel å inneha juridisk kompetanse for å forstå samfunnet vårt. Ved å studere jus, styrker du din posisjon i et stadig mer konkurransepreget arbeidsmarked.

 

Juridisk kunnskap kommer alltid godt med, og kan kombineres med annen utdanning og arbeidserfaring, for eksempel innenfor økonomi, salg, markedsføring, HR eller ledelse. 

Fordelene er mange ved å studere jus hos Jusutdanning, enten det er for å styrke din kompetanse eller om du vil studere videre.

Styrk din kompetanse

Jobb- og karrieremuligheter

Juridisk forståelse er både interessant og nyttig fordi det gir et unikt innblikk i hvordan samfunnet og verden rundt oss fungerer. Rettslig kompetanse er meget etterspurt i både privat og offentlig sektor.

 

Arbeidsmarkedet trenger ulik juridisk kompetanse for å tilfredsstille samfunnets behov.

Jobbmulighetene er svært varierte med mulighet for å arbeide i det private næringsliv eller i offentlig sektor, derav stat, fylkeskommune eller kommune. Dette kan være arbeidsfelt som advokatassistent, juskonsulent, rådgiver eller saksbehandler. 

Modern Office Building

Samarbeidspartnere

Jusutdanning samarbeider tett med advokatbransjen og forvaltningen for å utvikle og tilpasse utdanningene etter kompetansen som etterspørres i yrkesfeltet. 

I løpet av våre utdanninger vil det gjennomføres én måned med praksisperiode, som gir en unik mulighet for å få praktisert tilegnede kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. 

Våre forelesere, praksissteder og samarbeidspartnere gir studentene mulighet for å bygge nettverk i advokatbransjen. 

Logo symbolet.jpg

Juridisk fagskole

Jusutdanning er en fagskole med spesialisering innen jus. Vi er den eneste fagskolen som har juridisk spesialisering og som benytter advokater som forelesere. Alle våre utdanninger er akkreditert av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).

 

Våre utdanninger er ettårige høyere yrkesfaglige utdanninger, og gir deg 60 studiepoeng.

 

Studenter i en utdanning som er NOKUT-godkjent, har rett til studielån og eventuelt stipend fra Lånekassen. Dette gjelder også særskilt lån for betaling av skolepenger/ studiekontingent. 

Ny forside til annonseartikkelen.png

Åpner nye karrieredører

Jusutdanning tilbyr ettårige juridiske utdanninger som åpner for at alle kan tilegne seg juridisk kunnskap og kompetanse.

 

Juridisk kompetanse er etterspurt i både det private næringsliv og i det offentlige.

 

Foreleserne er advokater som bidrar til å gjøre deg best mulig forberedt på arbeidshverdagen etter fullført utdanning.

Tv2 logo.png

Praktisk rettede utdanninger

Jusutdanning sin utdanning "Juskonsulent Forvaltningsrett" fulgte med på statsrådsskiftet ifra slottsplassen den 16.10.2023, i emnet "Forvaltningen, demokrati og politikk".

Plutselig dukket Tv2 opp og ville ha et intervju. 

Master i rettsvitenskap

Alle som ønsker å bli advokat må gjennomføre utdanningen master i rettsvitenskap. Master i rettsvitenskap er en 5-årig utdanning, normert tid. Det er imidlertid kun tre steder i Norge hvor det kan studeres master i rettsvitenskap og det er ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og UiT Norges arktiske universitet.

Årene på jusstudiet kalles ofte avdelinger som er inndelt etter ulike fagområder. 

Høyesterett er Norges øverste domstol, og alle domstoler skal følge rettspraksis fra Høyesterett. Bildet er av bygningen til Høyesterett som er i Oslo sentrum. 

Jurist, advokatfullmektig og advokat

Jurist er den mer hverdagslige betegnelsen for personer som har en master i rettsvitenskap. Deretter kan du bli advokat etter to år med praksis som advokatfullmektig, hvor du arbeider hos, og lærer av, en som allerede er advokat. En advokat har, i motsetning til en jurist, møterett for domstolene.

 

Privatistordningen for jusstudenter

​Det var tidligere en privatistordning for jusstudenter ved Universitetet i Oslo. Denne ordningen gjorde det mulig å utdanne flere jurister og skapte samtidig en positiv konkurranse som gjorde undervisningen bedre for studentene både ved Universitetet i Oslo og ved private alternativer.

 

Privatistordningen er imidlertid avskaffet for 1.- 5. avdeling. 

 

Vi arbeider imidlertid aktivt for å få gjeninnført privatistordningen for jusstudenter på alle avdelinger for utdanningen master i rettsvitenskap. 

bottom of page