Informasjon om Jusutdanning

Formålet vårt

Samfunnet trenger stadig flere personer med juridisk kompetanse. Våre forelesere er advokater som arbeider i anerkjente advokatfirmaer med lang undervisningserfaring og svært gode resultater på studentevalueringer. Vi gir deg kvalitetssikret juridisk kunnskap og kompetanse. Dette utfylles med et høyt antall forelesningstimer og personlig veiledning. Til sammen gir dette deg et svært godt grunnlag for å lykkes med utdanningen.

Jusutdanning samarbeider med mange advokatfirmaer, som vil sikre praksis underveis i utdanningen og mulighet for relevant jobb etter fullført utdanning.

 

Formålet vårt er å forberede deg best mulig på arbeidshverdagen du har i vente etter utdanningen. Styrk din kompetanse og karrieremuligheter hos Jusutdanning.

Advokat_edited.jpg

Styrk din kompetanse

Det er alltid en stor fordel å inneha juridisk kompetanse for å forstå samfunnet vårt. 

 

Ved å studere jus, vil du styrke din faglige kompetanse og CV. Det vil dermed åpne seg nye muligheter ettersom du kan vise en fremtidig arbeidsgiver at du har juridisk kompetanse. Juridisk kunnskap kommer alltid godt med, og kan kombineres med annen utdanning og arbeidserfaring, for eksempel innenfor økonomi, salg, markedsføring, HR eller ledelse. 

Det er med andre ord mange fordeler med å studere jus, enten det er for å styrke din kompetanse eller om du vil studere jus videre. 

Jobb- og karrieremuligheter

Juridisk forståelse er både interessant og nyttig fordi det gir et unikt innblikk i hvordan samfunnet og verden rundt oss fungerer. Rettslig kompetanse er meget etterspurt i både privat og offentlig sektor.

 

Arbeidsmarkedet trenger ulik juridisk kompetanse for å tilfredsstille samfunnets behov.

Jobbmulighetene er svært varierte med mulighet for å arbeide i det private næringsliv eller i offentlig sektor, derav stat, fylkeskommune eller kommune. Dette kan være arbeidsfelt som advokatassistent, juskonsulent, rådgiver eller saksbehandler. Du kan også arbeide utenfor Norge, med norsk jus som utgangspunkt. 

Modern Office Building

Samarbeidspartnere

Jusutdanning samarbeider tett med advokatbransjen og forvaltningen for å utvikle og tilpasse utdanningene etter kompetansen som etterspørres i yrkesfeltet. 

I løpet av våre utdanninger vil alle studenter gjennomføre én måned i praksis, som gir en unik mulighet for å få verdifull erfaring. 

Våre forelesere, praksissteder og samarbeidspartnere gir studentene mulighet for å bygge nettverk i advokatbransjen. 

 

Les mer om våre samarbeidspartnere

Master i rettsvitenskap

Alle som ønsker å bli advokat må gjennomføre utdanningen master i rettsvitenskap. Master i rettsvitenskap er en 5-årig utdanning, normert tid. Det er imidlertid kun tre steder i Norge hvor det kan studeres master i rettsvitenskap og det er ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og UiT Norges arktiske universitet.

Årene på jusstudiet kalles ofte avdelinger som er inndelt etter ulike fagområder. 

Høyesterett er Norges øverste domstol, og alle domstoler skal følge rettspraksis fra Høyesterett. Bildet er av bygningen til Høyesterett som er i Oslo sentrum. 

 

Les mer om master i rettsvitenskap

Jurist, advokatfullmektig og advokat

Jurist er den mer hverdagslige betegnelsen for personer som har en master i rettsvitenskap. Deretter kan du bli advokat etter to år med praksis som advokatfullmektig, hvor du arbeider hos, og lærer av, en som allerede er advokat. En advokat har, i motsetning til en jurist, møterett for domstolene.
 

Les mer om dette hos Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Privatistordningen for jusstudenter

​Det var tidligere en privatistordning for jusstudenter ved Universitetet i Oslo. Denne ordningen gjorde det mulig å utdanne flere jurister og skapte samtidig en positiv konkurranse som gjorde undervisningen bedre for studentene både ved Universitetet i Oslo og ved private alternativer.

 

Privatistordningen er imidlertid avskaffet for 1.- 5. avdeling. 

 

Vi arbeider imidlertid aktivt for å få gjeninnført privatistordningen for jusstudenter på alle avdelinger for utdanningen master i rettsvitenskap. 

Les oppslag om privatistordningen for jusstudenter på Rett24: 

https://rett24.no/articles/etterlyser-privatistmuligheter-for-jusstudenter