Jusutdanning

Formålet vårt

Samfunnet trenger stadig flere jurister og andre personer med juridisk kompetanse. Jusutdanning AS tilbyr den beste jusundervisningen i privatmarkedet, med flere forelesningstimer og tettere oppfølgning av hver enkelt student. Vi gir deg juridisk kunnskap og kompetanse, imens eksamen gjennomføres ved Universitetet i Oslo som privatist.

 

Våre forelesere har lang undervisningserfaring og svært gode resultater på studentevalueringer. Vi benytter forelesere som er advokater eller jurister og som arbeider i det offentlige eller i det private næringsliv. Formålet vårt er å forberede studentene best mulig på arbeidshverdagen de har i vente etter utdanningen.

Styrk din kompetanse

Det er alltid en stor fordel å inneha juridisk kompetanse for å forstå samfunnet vi lever. Emnene du lærer på første avdeling hos oss er spesielt viktige: familierett, arverett, avtalerett, kjøpsrett, erstatningsrett, fast eiendom og juridisk metode. Dette er rettsområder det er svært nyttig å ha kunnskap om videre i livet.

 

Ved å gjennomføre det første året av master i rettsvitenskap, vil du styrke din faglige kompetanse og CV. Det vil dermed åpne seg nye muligheter ettersom du kan vise en fremtid arbeidsgiver at du har juridisk kompetanse i tillegg til annen utdanning som f.eks. innenfor økonomi, salg, markedsføring, HR eller ledelse. 

Det er med andre ord mange fordeler med å studere ett år jus enten det er for å styrke din kompetanse eller om du også vil studere jus videre. 

 

Studer jus og samtidig ta opp fag fra videregående skole

Mange av våre studenter tar også opp fag fra videregående skole ved siden av å studere hos oss for å komme seg videre for å fullføre en bachelor eller master i rettsvitenskap. Dersom du kommer inn ved et annet studiested etter å ha fullført ett år hos oss, kan du søke godkjenning av emnene du har tatt og dermed begynne direkte på det andre året av jusstudiet.

 

Dermed unngår du å bruke ett år for kun å ta opp fag og kan heller gjennomføre det første året av jusstudiet samtidig. Våre erfarne og svært dyktige forelesere formidler jus på en meget god og forståelig måte som frigjør tid fra egenarbeid med jusstudiet som da heller kan brukes til å ta opp fag.

Master i rettsvitenskap

Alle som ønsker å bli advokat må gjennomføre utdanningen master i rettsvitenskap. Master i rettsvitenskap er en 5-årig utdanning, normert tid. Det er imidlertid kun tre steder i Norge hvor det kan studeres master i rettsvitenskap og det er ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og UiT Noregs arktiske universitet.

Hvert år på jusstudiet kalles ofte avdelinger som alle er delt inn etter ulike fagområder. 

 

Les mer om studiet master i rettsvitenskap

Bildet er av Norges Høyesterett, vår øverste domstol som dømmer i siste instans. 

Jurist, advokatfullmektig og advokat

Jurist er den mer hverdagslige betegnelsen for personer som har en master i rettsvitenskap. Deretter kan du bli advokat etter to år med praksis som advokatfullmektig, hvor du arbeider hos, og lærer av, en som allerede er advokat. En advokat har, i motsetning til en jurist, møterett for domstolene.
 

Les mer om dette hos Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Jobb- og karrieremuligheter

I samfunnet vårt er veldig mye rettslig regulert og det er det som gjør det så interessant og spennende å forstå jus. Nettopp fordi du får et unikt innblikk i hvordan samfunnet og verden rundt oss fungerer. Kunnskap gir muligheter og rettslig kompetanse er meget etterspurt i både privat og offentlig sektor.

 

Arbeidsmarkedet er variert sammensatt og trenger forskjellig juridisk kompetanse for å tilfredsstille samfunnets behov for rettslig kunnskap. 

Jobbmulighetene er unike og svært varierte med mulighet for å arbeide i privat næringsliv, offentlig sektor i stat, fylkeskommune eller kommune, som advokat, dommer, rådgiver eller saksbehandler. Du kan også arbeide utenfor Norge med norsk jus som utgangspunkt. 

Det har i mange år vært for få studieplasser tilgjengelig i forhold til samfunnets behov og antallet søkere til master i rettsvitenskap.

 

Dermed har det blitt svært høye inntakskrav for å komme inn på master i rettsvitenskap ved universitetene i Oslo, Bergen eller Tromsø.

 

Jusutdanning har vært i kontakt med flere utdanningsinstitusjoner og vet alternative veier for å oppnå mastergrad med jus, etter at du har tatt første året hos oss. 

Les mer om veien videre til fullført mastergrad

Privatistordningen for jusstudenter

​Det var tidligere en privatistordning for jusstudenter ved Universitetet i Oslo. Denne ordningen gjorde det mulig å utdanne flere jurister og skapte en positiv konkurranse som gjorde undervisningen bedre for studentene både ved Universitetet i Oslo og ved private alternativer.

 

Privatistordningen ble imidlertid avskaffet for 2.- 5. avdeling. Derfor er det nå kun mulig å gjennomføre 1. avdeling som privatist. 

 

Vi arbeider imidlertid hele tiden med å få gjeninnført privatistordningen for jusstudenter på alle avdelinger. 

Jusutdanning AS tar forbehold om endringer og
eventuelle feil på nettsiden
.

 

 © Jusutdanning AS

Jusutdanning AS

Org.nr.: 920 742 254

Telefon: 22 64 45 55

E-post: post@jusutdanning.no