Informasjon om Jusutdanning

Formålet vårt

Samfunnet trenger stadig flere personer med juridisk kompetanse. Våre forelesere er advokater som arbeider i anerkjente advokatfirmaer med lang undervisningserfaring og svært gode resultater på studentevalueringer. Vi gir deg kvalitetssikret juridisk kunnskap og kompetanse. Dette utfylles med et høyt antall forelesningstimer og personlig veiledning. Til sammen gir dette deg et svært godt grunnlag for å lykkes med utdanningen.

Jusutdanning samarbeider med mange advokatfirmaer, som vil sikre praksis underveis i utdanningen og mulighet for relevant jobb etter fullført utdanning.

 

Formålet vårt er å forberede deg best mulig på arbeidshverdagen du har i vente etter utdanningen. Styrk din kompetanse og karrieremuligheter hos Jusutdanning.

Styrk din kompetanse

Det er alltid en stor fordel å inneha juridisk kompetanse for å forstå samfunnet vårt. 

 

Ved å studere jus, vil du styrke din faglige kompetanse og CV. Det vil dermed åpne seg nye muligheter ettersom du kan vise en fremtidig arbeidsgiver at du har juridisk kompetanse. Juridisk kunnskap kommer alltid godt med, og kan kombineres med annen utdanning, for eksempel innenfor økonomi, salg, markedsføring, HR eller ledelse. 

Det er med andre ord mange fordeler med å studere jus ett år, enten det er for å styrke din kompetanse eller om du vil studere jus videre. 

Master i rettsvitenskap

Alle som ønsker å bli advokat må gjennomføre utdanningen master i rettsvitenskap. Master i rettsvitenskap er en 5-årig utdanning, normert tid. Det er imidlertid kun tre steder i Norge hvor det kan studeres master i rettsvitenskap og det er ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og UiT Norges arktiske universitet.

Årene på jusstudiet kalles ofte avdelinger som er inndelt etter ulike fagområder. 

Høyesterett er Norges øverste domstol, og alle domstoler skal følge rettspraksis fra Høyesterett. Bildet er av bygget til Høyesterett som er i Oslo sentrum. 

 

Les mer om studiet master i rettsvitenskap

Jurist, advokatfullmektig og advokat

Jurist er den mer hverdagslige betegnelsen for personer som har en master i rettsvitenskap. Deretter kan du bli advokat etter to år med praksis som advokatfullmektig, hvor du arbeider hos, og lærer av, en som allerede er advokat. En advokat har, i motsetning til en jurist, møterett for domstolene.
 

Les mer om dette hos Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Jobb- og karrieremuligheter

Juridisk forståelse er både nyttig og interessant fordi det gir et unikt innblikk i hvordan samfunnet og verden rundt oss fungerer. Rettslig kompetanse er meget etterspurt i både privat og offentlig sektor.

 

Arbeidsmarkedet trenger ulik juridisk kompetanse for å tilfredsstille samfunnets behov.

Jobbmulighetene er svært varierte med mulighet for å arbeide i det private næringsliv eller i offentlig sektor derav stat, fylkeskommune eller kommune. Dette kan være arbeidsfelt som advokatassistent, juskonsulent, rådgiver eller saksbehandler. Du kan også arbeide utenfor Norge, med norsk jus som utgangspunkt. 

Det har i mange år vært for få studieplasser tilgjengelig i forhold til samfunnets behov og antallet søkere til master i rettsvitenskap.

 

Dermed har det blitt svært høye inntakskrav for å komme inn på master i rettsvitenskap ved universitetene i Oslo, Bergen eller Tromsø.

 

Jusutdanning har vært i kontakt med flere utdanningsinstitusjoner og vet alternative veier, etter at du har gjennomført utdanning hos oss. 

Les mer om veien videre til fullført mastergrad

Forbedre karakterer fra videregående skole

Enkelte studenter tar også opp fag fra videregående skole ved siden av å studere hos oss for å komme seg videre for å fullføre en bachelor eller master i rettsvitenskap. Fullført ettårig utdanning hos Jusutdanning vil samtidig gi to tilleggspoeng og to alderspoeng, som kan bidra for å komme inn på videre jusstudier. 

 

Dersom du kommer inn ved et annet studiested, etter å ha fullført ett år hos oss, kan du søke godskriving eller fritak for emnene du har gjennomført. Alternativt melde deg direkte opp til eksamen ved det nye studiestedet, ettersom du allerede har fått den nødvendige kunnskapen hos Jusutdanning.

 

Dermed unngår du å bruke ett år kun for å ta opp fag. Våre erfarne og svært dyktige forelesere formidler jus på en meget god og forståelig måte. Jusutdanning vil gi deg verdifull kunnskap som legger grunnlaget for å studere jus videre.  

Privatistordningen for jusstudenter

​Det var tidligere en privatistordning for jusstudenter ved Universitetet i Oslo. Denne ordningen gjorde det mulig å utdanne flere jurister og skapte samtidig en positiv konkurranse som gjorde undervisningen bedre for studentene både ved Universitetet i Oslo og ved private alternativer.

 

Privatistordningen er imidlertid avskaffet for 1.- 5. avdeling. 

 

Vi arbeider imidlertid aktivt for å få gjeninnført privatistordningen for jusstudenter på alle avdelinger for utdanningen master i rettsvitenskap. 

Jusutdanning AS tar forbehold om endringer og
eventuelle feil på nettsiden
.

 

© Jusutdanning AS

Jusutdanning AS

Org.nr.: 920 742 254

Telefon: 22 64 45 55

E-post: post@jusutdanning.no