Informasjon om Jusutdanning

Formålet vårt

Samfunnet trenger stadig flere jurister og andre personer med juridisk kompetanse. Jusutdanning tilbyr den beste jusundervisningen i privatmarkedet, med advokater og andre spesialister som forelesere, flere forelesningstimer og tettere oppfølgning av hver enkelt student.

 

Vi gir deg kvalitetssikret juridisk kunnskap og kompetanse. Våre forelesere er advokater som arbeider i anerkjente advokatfirmaer med lang undervisningserfaring og svært gode resultater på studentevalueringer. Formålet vårt er å forberede studentene best mulig på arbeidshverdagen de har i vente etter utdanningen.

Styrk din kompetanse

Det er alltid en stor fordel å inneha juridisk kompetanse for å forstå samfunnet vårt. 

 

Ved å studere jus, vil du styrke din faglige kompetanse og CV. Det vil dermed åpne seg nye muligheter ettersom du kan vise en fremtidig arbeidsgiver at du har juridisk kompetanse, i tillegg til eventuell annen utdanning som f.eks. økonomi, salg, markedsføring, HR eller ledelse. 

Det er med andre ord mange fordeler med å studere jus ett år, enten det er for å styrke din kompetanse eller om du vil studere jus videre. 

Master i rettsvitenskap

Alle som ønsker å bli advokat må gjennomføre utdanningen master i rettsvitenskap. Master i rettsvitenskap er en 5-årig utdanning, normert tid. Det er imidlertid kun tre steder i Norge hvor det kan studeres master i rettsvitenskap og det er ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og UiT Norges arktiske universitet.

Årene på jusstudiet kalles ofte avdelinger som er inndelt etter ulike fagområder. 

 

Les mer om studiet master i rettsvitenskap

Bildet er av Norges Høyesterett, vår øverste domstol som dømmer i siste instans. 

Jurist, advokatfullmektig og advokat

Jurist er den mer hverdagslige betegnelsen for personer som har en master i rettsvitenskap. Deretter kan du bli advokat etter to år med praksis som advokatfullmektig, hvor du arbeider hos, og lærer av, en som allerede er advokat. En advokat har, i motsetning til en jurist, møterett for domstolene.
 

Les mer om dette hos Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Jobb- og karrieremuligheter

I samfunnet vårt er mye rettslig regulert og det gjør det interessant og spennende å forstå jus. Nettopp fordi du får et unikt innblikk i hvordan samfunnet og verden rundt oss fungerer. Kunnskap gir muligheter og rettslig kompetanse er meget etterspurt i både privat og offentlig sektor.

 

Arbeidsmarkedet er variert sammensatt og trenger forskjellig juridisk kompetanse for å tilfredsstille samfunnets behov for rettslig kunnskap. 

Jobbmulighetene er unike og svært varierte med mulighet for å arbeide i det private næringsliv eller i offentlig sektor derav stat, fylkeskommune eller kommune. Dette kan være arbeidsfelt som advokat, dommer, rådgiver eller saksbehandler. Du kan også arbeide utenfor Norge, med norsk jus som utgangspunkt. 

Privatistordningen for jusstudenter

​Det var tidligere en privatistordning for jusstudenter ved Universitetet i Oslo. Denne ordningen gjorde det mulig å utdanne flere jurister og skapte en positiv konkurranse som gjorde undervisningen bedre for studentene både ved Universitetet i Oslo og ved private alternativer.

 

Privatistordningen ble imidlertid avskaffet for 2.- 5. avdeling. Derfor er det nå kun mulig å gjennomføre 1. avdeling som privatist. Denne ordningen vil dessverre avvikles våren 2020. Dette er derfor siste mulighet til å studere jus som privatist.  

 

Vi arbeider imidlertid hele tiden med å få gjeninnført privatistordningen for jusstudenter på alle avdelinger for utdanningen master i rettsvitenskap. 

Jusutdanning AS tar forbehold om endringer og
eventuelle feil på nettsiden
.

 

 © Jusutdanning AS

Jusutdanning AS

Org.nr.: 920 742 254

Telefon: 22 64 45 55

E-post: post@jusutdanning.no