top of page

Studiestøtte ved Lånekassen

​Kvalitetssikrede utdanninger og Lånekassen

Jusutdanning sine utdanninger er kvalitetssikret og godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Studenter i en utdanning som er NOKUT-godkjent, har rett til studielån og eventuelt stipend fra Lånekassen. Dette gjelder også særskilt lån for betaling av skolepenger/studiekontingent.​

Det er derfor viktig å huske på å søke Lånekassen om både basislån og skolepengelån.

Utbetalingsplan

I studieåret 2024-2025 gjelder følgende utbetalingsplan for basislån og skolepengelån:

Utbetalingsoversikt fra Lånekassen 2024-2025_edited.jpg

Studiekontingenten forfaller med 50 % (kr. 55 000) innen 3. september 2024 (14 dager etter studiestart), og de resterende 50 % (kr. 55 000), forfaller innen 15. januar 2025. Du vil dermed sitte igjen med kr. 11 176, etter at studiekontingenten er betalt for hvert semester, samt motta kr. 10 343 i månedene utenom semesterstart-månedene (august og januar).

 

Dersom du har støtte fra Lånekassen, behøver du altså ikke legge til noe ekstra penger selv for å betale studiekontingenten. Det vil være mer enn tilstrekkelig med midlene du mottar fra Lånekassen.

Tilleggslån for studenter over 30 år

Visste du at studenter over 30 år, kan få ekstra støtte fra Lånekassen?

Søknad om studielån for studieåret 2024-2025

Muligheten for å søke studielån for studieåret 2024–2025 åpner i begynnelsen av mai.

 

Det anbefales å søke studielån fra Lånekassen så tidlig som mulig, slik at du mottar studielånet umiddelbart etter studiestart.

bottom of page