top of page
Forelesere

Våre forelesere

Våre forelesere er advokater som arbeider i anerkjente advokatfirmaer med lang undervisningserfaring og svært gode studentevalueringer. Formålet vårt er å forberede deg best mulig på arbeidshverdagen du har i vente etter utdanningen.

Vi ønsker at du som student hos Jusutdanning skal lære av de beste innen det juridiske feltet du ønsker å studere. Derfor har Jusutdanning forelesere med variert bakgrunn og forskjellige erfaringer. 


Les mer om våre foreleseres spennende bakgrunner nedenfor.

Jusutdanning forelesere.jpg
Aishah Ahmed foreleser ved Jusutdanning

AISHAH AHMED

Advokat Aishah Ahmed er utdanningsfaglig ansvarlig og foreleser hos oss i familierett og arverett. Ahmed har jobbet flere år som advokat, og er i dag advokat hos Frelsesarmeen og jobber med arvetvister. 

 

Ahmed har mange års undervisningserfaring fra blant annet Jusutdanning og Akademiet i Oslo, samt vært sensor ved juridiske emner.

 

Ahmed er utdannet master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og har pedagogisk utdanning fra Universitetet i Sørøst-Norge.​

Annicken Iversen foreleser ved Jusutdanning

ANNICKEN IVERSEN

Advokat Annicken Iversen foreleser for oss innen strafferett og straffeprosess, og er partner i Advokatfellesskapet Lovende, med spisskompetanse innen strafferett, arbeidsrett og kontraktsrett. 


Annicken Iversen har 15 års erfaring fra politi og påtalemyndighet hvor hun har ledet etterforskningen og prosedert store og alvorlige straffesaker. Annicken Iversen har også vært politiinspektør i Politidirektoratet, ved seksjon organisert kriminalitet med grensekryssende prosjekter. Faglig ansvarlig for saker relatert til menneskehandel, vold i nære relasjoner, narkotikakriminalitet og kriminelle gjenger. Deltok blant annet i arbeidet med utvikling av politimetoder og bruk av utradisjonelle etterforskningsmetoder.

 

Internasjonal erfaring fra Europarådet, Interpol, OSSE og FN ved deltakelse i arbeidsgrupper og foredragsvirksomhet.


Iversen har undervisningskompetanse fra Politihøgskolen, har holdt kurs og skrevet flere håndbøker. Iversen har lang erfaring som advokat med forhandlinger i arbeidsgiverforeningen NHO, rådgivning av medlemsbedriftene innenfor arbeidsrettslige spørsmål og prosedering av saker. 

Birgitte Langset Storvik_edited.jpg

BIRGITTE LANGSET STORVIK

Birgitte Langset Storvik foreleser for oss i straffegjennomføringsrett.

 

Storvik har lang erfaring fra kriminalomsorgen, både som førstelektor ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS og som jurist og inspektør i fengsel.

 

Storvik har skrevet flere lærebøker, blant annet «Straffegjennomføring» og «Forvaringsstraff». Hun har også vært sensor og veileder i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo og Tromsø.

Eline Vedal.jpg

ELINE VEDAL

Eline Vedal foreleser for oss i saksbehandling i praksis, samt dokumenthåndtering, arkiv og personvern.

Vedal er utdannet master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo og jobber som jurist i Oslo kommune i Bydel Søndre Nordstrand, avdeling juridisk og internkontroll. Vedal har grundig erfaring ifra Oslo kommune innen forvaltningsrett og saksbehandling i praksis. Dette gir studentene praktisk og reell kunnskap om saksbehandling. 

Emelie Linder.jpg

EMELIE LINDER

Emelie Linder foreleser hos oss innen saksbehandling i praksis, samt dokumenthåndtering, arkiv og personvern. Linder er utdannet jurist (LL.M - Legum Magister, engelsk Master of Laws) fra Lunds Universitet (2016) og har tilleggsutdanning fra juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo i bl.a. privatrett og forvaltningsrett.

 

Linder jobber per som jurist og personvernkoordinator i Oslo kommune, Bydel Søndre Nordstrand. Som jurist i Oslo kommune jobber Linder med ulike rettsområder, herunder forvaltningsrett, personvern, helserett, kontraktsrett og offentlige anskaffelser (sertifisert, SOA Basis). 

 

Linder har tidligere vært dommerfullmektig ved Förvaltningsrätten i Växjö, og har i tillegg jobbet med innsyn i Statens helsetilsyn.

Ellen Hamremoen.jpg

ELLEN HAMREMOEN

Ellen Hamremoen er foreleser hos oss innen politifagene, herunder politiets organisering og oppgaver, straffesaksbehandling, politirapporter, vandel, egnethet og skikkethet, politiattester, forkynning og stevning.

 

Hamremoen har 35 års bakgrunn fra politiet, både som operativ og etterforsker, etterretning og internasjonalt politisamarbeid. Ellen har arbeidet i Kripos, Politidirektoratet, Nordre Buskerud og Oslo politidistrikt, samt vært lærer ved Politihøgskolen de siste ti årene.

 

I tillegg er hun forfatter, og har skrevet læreboken "Kriminalteknikk - Første enhet på åstedet» og artikler som «Politiets åstedsarbeid» i Gyldendals Juridisk «Bevis». Utover dette er Hamremoen medeier og utreder i Investigative Group Norway AS.

 

Samtidig er hun engasjert som basketballtrener, mentor og trenerutvikler, og har vært klubb- og landslagstrener siden 2009. 

Erling Hopen Abrahamsen_edited.jpg

ERLING HOPEN ABRAHAMSEN

Erling Hopen Abrahamsen er foreleser hos oss innen forvaltningsrett, arbeidsrett, avtalerett og kjøpsrett. Abrahamsen er tidligere underdirektør ved Stordriftsavdelingen i Skatteetaten (før kjent som Sentralskattekontoret for storbedrifter). 

 

Erling Hopen Abrahamsen har mange års erfaring som saksbehandler og leder i Skatteetaten. Abrahamsen har i tillegg jobbet som advokatfullmektig.

 

Abrahamsen har undervisningserfaring og har holdt foredrag innen skatt, forvaltningsrett og øvrige juridiske emner i over 10 år, samt har vært veileder og sensor ved blant annet BI og Universitetet i Oslo.

Fredrik Ørstavik foreleser ved Jusutdanning

FREDRIK ØRSTAVIK

Advokat Fredrik Østavik er foreleser hos oss i juridisk metode. 

Ørstavik er advokat i Advokatfirmaet Grette AS.

 

Ørstavik er uteksaminert fra Universitetet i Bergen og arbeider særlig med tvisteløsning og har spesialisering innenfor erstatningsrett. Han har tidligere arbeidserfaring innenfor fast eiendoms rettsforhold, arv, skifte og konkursrett.

Geir Gregersen.jpg

GEIR GREGERSEN

Advokat Geir Gregersen er foreleser hos oss innen inkassoarbeid og innfordring. Geir er daglig leder i Advokatfirma Kontrakt AS og fullførte sin cand.jur i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 1999.

Han har jobbet i Intrum (tidligere Lindorff AS) siden 1994, først som saksbehandler og deretter fra 2000 som advokatfullmektig i Advokatselskapet T.H. Gjesdahl AS, (nå Advokatfirma Kontrakt AS), Intrum sin juridiske avdeling.

Geir har lang erfaring med innfordring av pengekrav for privat og offentlig sektor. Som advokat bistår han inkassoselskapet Intrum og dets kunder. Gjennom dette arbeidet har han fått omfattende kunnskap om de praktiske og juridiske utfordringer som oppstår.

 

Han har også betydelig erfaring innenfor konkurspågang, prosedyre og forliksforhandlinger. Geir holder jevnlig kurs og foredrag.

Gorm Grammeltvedt foreleser ved Jusutdanning

GORM ARE GRAMMELTVEDT

Advokat Gorm Are Grammeltvedt foreleser hos oss i velferdsrett, og er advokat i Grammeltvedt Advokatfirma AS.

 

Gorm Are Grammeltvedt er privatpraktiserende advokat med bred erfaring som jurist og leder i offentlig forvaltning innen en rekke rettsområder som helserett, pasientskade- og erstatningsrett, trygderett, sosialrett, barnerett, forvaltningsrett og strafferett.

 

Grammeltvedt er leder av kontrollkommisjonen for Akershusuniversitetssykehus (Ahus 1) og har blant annet erfaring som nestleder i Trygderetten, avdelingsdirektør for juridisk avdeling i Norsk pasientskadeerstatning, juridisk fagsjef ved Diakonhjemmet sykehus, spesialrådgiver i Den norske legeforening, avdelingsdirektør i Statens helsetilsyn, underdirektør hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Grammeltvedt holder foredrag, underviser fast ved Universitetet i Oslo og OsloMet, er veileder for masterstudenter i rettsvitenskap, er forfatter for Gyldendal Rettsdata, og har bidratt til flere lærebøker og artikler.

Hans Kristian Nygaard 2021_edited.jpg

HANS KRISTIAN NYGAARD

Advokat Hans Kristian Nygaard foreleser hos oss i selskapsrett og pengekravsrett, samt juridiske kurs, og er advokat i Aabø-Evensen & Co Advokatfirma AS.

 

Nygaard er spesialist i skatterett og jobber hovedsakelig med etablering og reorganisering av selskapsstrukturer nasjonalt og internasjonalt.

 

Nygaard er godkjent sensor på masteravhandlinger innenfor fagområdet skatterett og foreleser i skatterett for masterstudenter tilknyttet det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, NHH og BI, samt foreleser i revisjon og regnskap internt hos selskaper. 

 

Nygaard har tidligere hatt seminarer for KPMG-kunder og KPMG-ansatte om skatterettslige temaer, samt har holdt forelesning om egenkapitaltransaksjoner i regi av Revisorforeningen.

Harald Sommernes.jpg

HARALD SOMMERNES

Advokat Harald Sommernes er foreleser hos oss innen konkursrett, og er senioradvokat i Ro Sommernes Advokatfirma DA.

 

Sommernes arbeider hovedsakelig med generell forretningsjuridisk rådgivning med hovedvekt på restruktureringer, gjeldsforhandlinger og konkurs. Sommernes har arbeidet i Ro Sommernes advokatfirma i over ti år og har i perioden arbeidet med en rekke store konkurs- og restruktureringssaker.

 

Sommernes er dessuten medforfatter for Karnovs lovkommentarer for konkursloven, dekningsloven og rekonstruksjonsloven, som er tilgjengelig på Lovdata Pro.

Heidi Lill Oppegaard foreleser ved Jusutdanning

HEIDI LILL MOLLESTAD OPPEGAARD

Advokat Heidi Lill Mollestad Oppegaard foreleser hos oss i arbeidsrett, selskapsrett og i emnet advokatfirmaet, samt er partner i Advokatfellesskapet Lovende.

 

Heidi Lill arbeider hovedsakelig med rådgivning og tvisteløsning innen arbeidsrett, samt personvern, selskaps- og kontraktsrett. Hun har prosedert en rekke saker og har bred erfaring med rettsmekling.

 

Heidi Lill har undervist på BI og er mye brukt som foredragsholder, spesielt innenfor arbeidsrettslige tema. 

H.Sander.jpg

HENRIK SANDER

Henrik Sander er faglig ansvarlig for utdanningene ved Jusutdanning.

Sander er utdannet master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo og har tidligere arbeidet som advokatfullmektig og juridisk rådgiver i næringslivet. I tillegg har Sander hatt flere styreverv og lederposisjoner i selskaper og øvrige organisasjoner.

Sander har bred erfaring som foreleser innen forvaltningsrett og statsforfatningsrett, samt fra undervisning i øvrige juridiske emner. Sander har lang erfaring med utvikling og kvalitetssikring av utdanninger, blant annet som faglig leder for juridiske utdanninger.

Sander er lærebokforfatter av "Jus for økonomiske og administrative studier."

Håkon Carlberg.jpg

HÅKON STYRVOLD CARLBERG

Advokat Håkon Styrvold Carlberg er foreleser hos oss innen konkursrett, og er fast advokat i Ro Sommernes Advokatfirma DA.

 

Han arbeider hovedsakelig med generell forretningsjuridisk rådgivning med hovedvekt på restruktureringer, gjeldsforhandlinger og konkurs.

 

Carlberg har arbeidet i Ro Sommernes advokatfirma i over seks år og har i perioden arbeidet med en rekke store konkurs- og restruktureringssaker.

Jeanette Tverberg foreleser ved Jusutdanning

JEANETTE TVERBERG 

Jeanette Tverberg er foreleser hos oss innen dokumenthåndtering, arkiv og personvern. Hun jobber som personvernrådgiver/seniorrådgiver i Viken fylkeskommune

Tverberg er utdannet master i rettsvitenskap, samt økonom controller og advokatsekretær. Hun har tidligere arbeidet som juridisk rådgiver for fagforbund. I forbindelse med den nye personopplysningsloven var Tverberg forbundets personvernkontakt lokalt og hadde ansvar for å utarbeide sikkerhetsinstrukser og gjennomføre forbedringstiltak. I tillegg utarbeidet hun digital ressursbank i ulike juridiske temaer. Tverberg har også mange års erfaring som styreleder.

Tverberg har erfaring med å holde kurs for ansatte og tillitsvalgte, innenfor blant annet GDPR og yrkesskadeerstatning. I tillegg til variert erfaring fra skoleadministrasjon og internopplæring i fylkeskommunens nye saksbehandlingssystem.

 

Leif Erlend Johannessen.jpg

LEIF ERLEND JOHANNESSEN

Leif Erlend Johannessen er foreleser hos oss i EØS-rett og trygderett. Han er juridisk kyndig rettsmedlem (dommer) i Trygderetten.

Johannessen har jobbet som vitenskapelig assistent på Senter for Europarett ved Universitetet i Oslo i 2007-2008, som utreder på Stortinget, hos Sivilombudsmannen og som advokat i det private i mange år før han begynte som dommer i Trygderetten i 2020.

 

Høsten 2022 er han fungerende avdelingsleder i Trygderetten. Han leder også Trygderettens EØS-utvalg. Johannessen skriver for øvrig kommentarer til trygderettsloven for Karnov.

Johannessen har en LLM (Legum Magister, engelsk Master of Laws) i EU-rett fra Universitetet i Maastricht fra 2019 og har tidligere vært sensor ved Universitetet i Oslo.

Pan Farmakis.jpg

PAN FARMAKIS

Advokat Pan Farmakis foreleser hos oss innen erstatningsrett, fast eiendoms rettsforhold, miljørett og dynamisk tingsrett, samt foreleser i juridiske kurs.

 

Farmakis er partner i Langseth Advokatfirma DA. ​I tillegg til arbeidet som advokat, har advokat Farmakis arbeidet i Justisdepartementet og som dommerfullmektig.

 

Farmakis har prosedert svært mange saker for domstolene, og har også mer enn 20 års undervisningserfaring i både privatrettrettslige og offentligrettslige fag, samt vært sensor ved Universitetet i Oslo.

 

Farmakis er også fast oppnevnt som bostyrer i konkurs ved Oslo tingrett, og hans hovedarbeidsområder i dag er insolvens- og konkursrett, erstatningsrett og fast eiendom.

Stein Morten Minstemann Søberg Olsen.jpg

STEIN MORTEN MINSTEMANN SØBERG OLSEN

Stein Morten Minstemann Søberg Olsen foreleser hos oss i regnskap og årsregnskap, og er spesialrådgiver i Azets Insight AS.

 

Stein Morten arbeider hovedsakelig med rådgivning til eksterne kunder, men bruker også fagkunnskapen sin til rekruttering, salg og opplæring, eksternt og internt. 

 

Stein Morten holder jevnlige fagseminarer i Azets, for kunder og for ansatte. Stein Morten er foredragsholder på kurs for selskaper som bruker Visma sin software, og for studenter på Oslo Met, opplæring i bruk av regnskapssystemer. 

Trude Stormoen.png

TRUDE STORMOEN

Advokat Trude Stormoen foreleser hos oss innen familierett og arverett, samt er partner i Langseth Advokatfirma DA.

 

Stormoen arbeider hovedsakelig med familierett, arverett, arbeidsrett og erstatningsrett, samt har bred erfaring fra ulike rettsområder. Hun bistår både næringsklienter og privatklienter, og har i tillegg erfaring fra Finansklagenemnda. Hun har omfattende forhandlingserfaring, og har prosedert jevnlig for domstolene siden 2002.

 

Stormoen er sensor og veileder ved masterstudiet ved Universitetet i Oslo. Hun har lang erfaring som foredragsholder, blant annet i forbindelse med etterutdanning av advokater.

Wenche Samuelsen foreleser ved Jusutdanning

WENCHE SAMUELSEN

Wenche Samuelsen er foreleser innen administrasjon, derav møte- og arrangementsplanlegging, reiseplanlegging og koordinering av forretningsreiser. Hun har lang erfaring fra undervisning innen reiselivsfaget på fagskolenivå og har også jobbet med tilrettelegging og gjennomføring av nettutdanning.

Wenche har jobbet med reiseliv i mange år og har blant annet bakgrunn som instruktør i SAS, senior reisekonsulent i HRG Nordic, prosjektleder i Escape Travel og som reiseleder på reiser over hele verden. Hun har designet og utviklet kurs og har den siste tiden jobbet mye med nettpedagogikk. I reiselivet har hun flere styreverv og hun har et brennende engasjement for bransjen. Hun mener at reiselivskunnskap er viktig i alle næringer. 

Hennes motto er "kunnskap er lett å bære".

Erling Abrahamsn
Pan Farmakis
Gorm Grammeltvedt
Hans Kristian Nygaard
Henrik Sander
Heidi Lill Mollestad Oppegaard
Jeanette Tverberg
Fredrik Ørstavik
Birgitte Langset Storvik
Ellen Hamremoen
Harald Sommernes
Håkon Styrvold Carlberg
bottom of page