Juskonsulent Forvaltningsrett | Bli saksbehandler

Dette er vår saksbehandlerutdanning med fordypning innen forvaltningsrett, helserett, barnevernsrett og miljørett. 

 

Juskonsulent Forvaltningsrett er en spesialisert ettårig utdanning med 60 studiepoeng, som gir deg kvalifikasjoner for å kunne bli saksbehandler. 

 

Utdanningen gir interessante karrieremuligheter innen forvaltning og saksbehandling, samt er tilpasset helsepersonell som ønsker saksbehandlerkompetanse. 

Studieopplegget omfatter over 450 timer undervisning, med fokus på personlig oppfølging og individuelle tilbakemeldinger. I løpet av utdanningen vil studentene besøke flere advokatfirmaer og forvaltningsorganer for å tilegne bransjekunnskap.

Emnene i utdanningen: 

 • Forvaltningsrett I
  - alminnelig forvaltningsrett, derav saksbehandlingsregler og klagebehandling

 • Forvaltningsrett II
  - spesiell forvaltningsrett, derav miljørett, helserett, trygderett og barnevernsrett

 • Forvaltningen, demokrati og politikk

 • Administrasjon, kommunikasjon og saksbehandling

 • Prosjekt

 • Praksis

Styrk din kompetanse og karrieremuligheter hos Jusutdanning!

Les mer om faginnholdet i utdanningen Juskonsulent Forvaltningsrett

Juskonsulent forvaltningsrett.jpg

Nettutdanning

Jusutdanning tilbyr alle våre utdanninger, også som nettutdanning. Nettutdanning gjør det mulig å studere fra hvor du vil, i hele landet. 

Det som er spesielt ved våre nettutdanninger er at du kan velge å delta på forelesningene direkte eller å se forelesningen i opptak, når det passer best for deg. Fordelen med å delta direkte, er at du kan stille spørsmål til foreleseren både muntlig og skriftlig underveis, uansett hvor du måtte befinne deg. Teknologien gjør at det er mulig å tilpasse utdanningen etter dine ønsker og behov.

I søknadsskjemaet velger du utdanningsform enten "Nettutdanning" eller utdanning i "Oslo". 

Undervisning.jpg

Undervisningen

Undervisningen vil være en kombinasjon av undervisning hvor studentene får presentert fagkunnskap og hvor studentene deltar aktivt i arbeid med oppgaveløsning, refleksjoner, samarbeid, diskusjoner og arbeid i mindre grupper med veiledning. Det vil benyttes varierte undervisningsformer for å sikre et best mulig faglig utbytte, og skape et positivt læringsmiljø.


Studentenes aktive deltakelse og gruppearbeid med veiledning vil utgjøre en sentral del av undervisningen. Det skal være lav terskel for å stille spørsmål. Undervisningspersonalet vil tilrettelegge for tilpasset opplæring og god kommunikasjon med studentene. Utenom undervisningen vil det også legges opp til samarbeid mellom studentene i mindre grupper, for blant annet å løse praktikumsoppgaver i fellesskap og arbeide med prosjekt.

Karrieremuligheter.jpg

Jobb- og karrieremuligheter

Juskonsulent Forvaltningsrett kan gi deg karrieremuligheter innen forvaltningsrett, miljørett, velferdsrett, helserett og barnevernsrett.

 

Samfunnet blir stadig mer rettsliggjort, og det etterspørres i stadig større grad juridisk kunnskap med spesialisert kompetanse i det offentlige og i advokatbransjen. Juridisk kompetanse trengs på mange områder, derav innenfor administrasjon, saksbehandling, konsulentvirksomhet og rådgivning.

Relevante stillinger etter fullført utdanning kan blant annet være:

 • Advokatassistent med spesialisering innen forvaltningsrett

 • Administrative stillinger innenfor advokatbransjen eller det offentlige 

 • Juridisk assistent innen forvaltningsrett

 • Konsulent/førstekonsulent

 • Kundebehandler innen det offentlige

 • Lederassistent

 • Saksbehandler innen det offentlige

Lånekassen_logo.jpg

Studiestøtte ved Lånekassen

Utdanningen Juskonsulent forvaltningsrett er kvalitetssikret og godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Studenter i en utdanning som er NOKUT-godkjent, har rett til studielån og eventuelt stipend fra Lånekassen. Dette gjelder også særskilt lån for betaling av skolepenger/studiekontingent. Det anbefales å søke studiestøtte så tidlig som mulig, slik at du mottar studielånet umiddelbart etter studiestart.  

Studiekontingenten

Studiekontingenten er kr. 97 000 i året for hele utdanningen. Dette inkluderer forelesninger, undervisning, personlig veiledning, praksis og eksamen. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at pensumlitteratur ikke er inkludert.

Les mer om studiekontingenten på søknadssiden