top of page

Velkommen til Juskonsulent Forvaltningsrett!

Juskonsulent-utdanningen gir deg kompetanse til å jobbe som konsulent med spesialisering innen forvaltningsrett.

 

Juskonsulent Forvaltningsrett er vår saksbehandlerutdanning. Dette er en spesialisert ettårig høyere yrkesrettet utdanning, som gir deg 60 studiepoeng og fordypning innen helserett, velferdsrett, barnevernsrett og miljørett. Saksbehandling er essensielt for store deler av arbeidslivet, og utdanningen gir karrieremuligheter innen offentlig sektor, derav din kommune.

Hvorfor velge Juskonsulent Forvaltningsrett?

Utdanningen Juskonsulent Forvaltningsrett kan blant annet kvalifisere til å arbeide med saksbehandling i helse og sosialsektoren og for eksempel som saksbehandler i førstelinje ved NAV eller i kommunen. I tillegg passer utdanningen godt som kompetanseheving for deg som allerede arbeider i helsesektoren, derav som sykepleier, lege eller øvrig helsepersonell som ønsker saksbehandlerkompetanse.

Utdanningen passer også godt som kompetanseheving for deg som er advokatsekretær/advokatassistent og som arbeider innenfor forvaltningsrettslige temaer. 

Saksbehandlerkompetanse er for øvrig også etterspurt i det private næringsliv, blant annet fordi det viser at du kan gjennomføre og behandle saker på en korrekt og effektiv måte.

Utdanningens innhold

Studieopplegget omfatter over 440 timer undervisning, med personlig oppfølging og individuelle tilbakemeldinger. Det er fokus på skriftlig forberedelse mot eksamen med valgfrie innleveringer igjennom studieåret. I løpet av utdanningen vil studentene besøke flere advokatfirmaer og forvaltningsorganer for å tilegne bransjekunnskap.

Utdanningens emner

 • Forvaltningsrett I
  - alminnelig forvaltningsrett, derav saksbehandlingsregler og klagebehandling

 • Forvaltningsrett II
  - spesiell forvaltningsrett, derav helserett, velferdsrett, barnevernsrett og miljørett

 • Forvaltningen, demokrati og politikk

 • Administrasjon, kommunikasjon og saksbehandling

 • Prosjekt

 • Praksis

Praksis

I praksisperioden vil du få prøve ut tilegnede kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse innen utdanningen.

Styrk din kompetanse og karrieremuligheter hos Jusutdanning!

Jusutdanning gir deg:

 • Advokater som forelesere

 • 60 studiepoeng

 • Forelesning sentralt i Oslo sentrum og som nettutdanning

 • Tett oppfølging og individuelle tilbakemeldinger

 • Mulighet for å bygge nettverk i advokatbransjen

 • 1 måned praksis i løpet av utdanningen

 • Godt faglig og sosialt studiemiljø

 • Studiestøtte ved Lånekassen

Nettutdanning

Jusutdanning tilbyr alle våre utdanninger som nettutdanning. Dette gir deg mulighet til å studere fra hvor du vil, og dermed lettere å kombinere studiene med jobb og familieliv. Nettstudenter kan også fortløpende velge å delta fysisk på forelesninger. Vi benytter digitale skjermer og kamera som gir deg en unik læringsopplevelse som nettstudent.

 

Nettstudenter kan velge å delta på forelesningene direkte via nett eller se forelesningene i opptak, når det passer best for deg.


Velg mellom «Nettutdanning» eller«Oslo» som utdanningsform i søknadsskjemaet på siden "Søk studieplass"

Karrieremuligheter.jpg

Jobb- og karrieremuligheter

Juskonsulent Forvaltningsrett kan gi deg karrieremuligheter innen forvaltningsrett, miljørett, velferdsrett, helserett og barnevernsrett.

Det er behov for juridisk kompetanse på mange områder i samfunnet, derav innenfor administrasjon, saksbehandling, rådgivning og konsulentvirksomhet.

Relevante stillinger etter fullført utdanning kan blant annet være:

 • Advokatassistent med spesialisering innen forvaltningsrett

 • Administrative stillinger innenfor advokatbransjen eller det offentlige 

 • Juridisk assistent innen forvaltningsrett

 • Konsulent/førstekonsulent

 • Kundebehandler innen det offentlige

 • Lederassistent

 • Saksbehandler innen det offentlige, derav din kommune

 • Saksbehandler innen private næringslivStudentomtale fra Nina

«Studieåret med Forvaltningsrett gav meg god innsikt om de grunnleggende prinsippene innen forvaltningen. Jeg fikk styrket forståelse og kunnskap slik at jeg på en enda bedre måte kan utøve merverdiskapende og juridisk bistand.

 

Studiet kan fint kombineres med fulltidsjobb fordi studiestedet er imøtekommende på nødvendig fleksibilitet som kan oppstå om man jobber ved siden av. Jeg opplever at utfordringer har blitt møtt på en forståelsesfull måte.

 

Behov for en viss grad av fleksibilitet har blitt løst på en sømløs måte som ivaretar studentens behov uten at det har gått ut over kvalitet eller skolens pålagte studiekrav. Snarere tvert i mot.»

Undervisning.jpg

Undervisningen

Undervisningen vil være en kombinasjon av undervisning hvor studentene får presentert fagkunnskap og hvor studentene deltar aktivt i arbeid med oppgaveløsning, refleksjoner, samarbeid, diskusjoner og arbeid i mindre grupper med veiledning. Det vil benyttes varierte undervisningsformer for å sikre et best mulig faglig utbytte, og skape et positivt læringsmiljø.


Studentenes aktive deltakelse og gruppearbeid med veiledning vil utgjøre en sentral del av undervisningen. Det skal være lav terskel for å stille spørsmål. Foreleserne vil tilrettelegge for tilpasset opplæring og god kommunikasjon med studentene. Utenom undervisningen vil det også legges opp til samarbeid mellom studentene i mindre grupper, for blant annet å løse praktikumsoppgaver i fellesskap og arbeide med prosjekt.

Lånekassen_logo.jpg

Studiestøtte ved Lånekassen

Utdanningen Juskonsulent Forvaltningsrett er kvalitetssikret og godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).

 

Studenter i en utdanning som er NOKUT-godkjent, har rett til studielån og eventuelt stipend fra Lånekassen. Dette gjelder også særskilt lån for betaling av skolepenger/ studiekontingent. 

 

Det anbefales å søke studiestøtte så tidlig som mulig, slik at du mottar studielånet umiddelbart etter studiestart.  

Studiekontingenten

Studiekontingenten er kr. 110 000 for hele den ettårige utdanningen. Dette inkluderer forelesninger, undervisning, personlig oppfølging, praksis og eksamen. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at pensumlitteratur ikke er inkludert.

Les mer om studiekontingenten på søknadssiden

bottom of page