Advokatassistent

Advokatassistent er en generell ettårig utdanning, med 60 studiepoeng. ​En advokatassistent har arbeidsoppgaver innen jus og administrasjon og samarbeider tett med advokater. Utdanningen gir varierte karrieremuligheter innen advokatbransjen og ved øvrige administrasjonsstillinger.

 

Yrkestittelen "Advokatassistent" er en mer moderne betegnelse på den mer utdaterte yrkestittelen "Advokatsekretær". Årsaken er blant annet at flere av de tradisjonelle arbeidsoppgavene til sekretærene i dag har blitt digitalisert. Derfor stilles det nå større krav til annen kompetanse i administrative stillinger. Utdanningen "Advokatassistent" gir deg langt mer jusundervisning enn ved tradisjonelle sekretærutdanninger. Advokatassistenter skal derfor kunne utføre selvstendige arbeidsoppgaver innen jus og administrasjon. 

Studieopplegget omfatter over 450 timer undervisning, med fokus på personlig oppfølging og individuelle tilbakemeldinger underveis i studiet. I løpet av utdanningen vil studentene besøke flere advokatfirmaer for å tilegne seg bransjekunnskap.

 

Emnene i utdanningen: 

 • Jus

 • Regnskap

 • Advokatfirmaet

 • Administrasjon, kommunikasjon og saksbehandling

 • Prosjekt

 • Praksis

Les mer om innholdet i utdanningen Advokatassistent

Undervisning.jpg

Undervisningen

Undervisningen vil være en kombinasjon av undervisning hvor studentene får presentert fagkunnskap og hvor studentene deltar aktivt i arbeid med oppgaveløsning, refleksjoner, samarbeid, diskusjoner og arbeid i mindre grupper med veiledning. Det vil benyttes varierte undervisningsformer for å sikre et best mulig faglig utbytte, og skape et positivt læringsmiljø.


Studentenes aktive deltakelse og gruppearbeid med veiledning vil utgjøre en sentral del av undervisningen. Det skal være lav terskel for å stille spørsmål. Undervisningspersonalet vil tilrettelegge for tilpasset opplæring og god kommunikasjon med studentene. Utenom undervisningen vil det også legges opp til samarbeid mellom studentene i mindre grupper, for blant annet å løse praktikumsoppgaver i fellesskap og arbeide med prosjekt.

Jobb- og karrieremuligheter

Samfunnet blir stadig mer rettsliggjort, og det etterspørres i stadig større grad juridisk kunnskap. Advokatassistent er en stillingstittel for assistenter som arbeider med advokater.

Relevante stillinger etter fullført utdanning kan blant annet være:

 • Advokatassistent

 • Administrasjonsmedarbeider

 • Administrative stillinger innenfor det offentlige eller det private næringsliv

 • Advokatsekretær

 • Assistent for leder eller advokat

 • Kontormedarbeider

 • Kurs- og konferanseansvarlig

 • Resepsjoniststillinger med utvidede administrative oppgaver

 • Sekretær

Studiefinansiering

Utdanningen Advokatassistent er kvalitetssikret og godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Studenter i en utdanning som er NOKUT-godkjent, har rett til studielån og eventuelt stipend fra Lånekassen. Dette gjelder også særskilt lån for betaling av skolepenger/studiekontingent. 

Les mer om studiekontingenten på søknadssiden

Jusutdanning AS tar forbehold om endringer og
eventuelle feil på nettsiden
.

 

© Jusutdanning AS

Jusutdanning AS

Org.nr.: 920 742 254

Telefon: 22 64 45 55

E-post: post@jusutdanning.no