top of page

Advokatassistent er en ettårig yrkesrettet utdanning, som gir deg 60 studiepoeng og generell kunnskap og kompetanse innen varierte rettsområder og administrasjon. Advokatassistenter arbeider tett med advokater, og har sentrale arbeidsoppgaver innen jus og administrasjon. Utdanningen gir karrieremuligheter innen advokatbransjen og øvrige administrasjonsstillinger.

Hvorfor velge Advokatassistent?

Yrkestittelen "Advokatassistent" er en moderne betegnelse på den mer utdaterte yrkestittelen "Advokatsekretær". Flere av de tradisjonelle arbeidsoppgavene til sekretærene har i dag blitt digitalisert. Derfor stilles det nå større krav til annen kompetanse i administrative stillinger. Utdanningen "Advokatassistent" gir deg derfor mer jusundervisning enn ved tradisjonelle sekretærutdanninger.

 

Advokatassistenter skal kunne utføre selvstendige arbeidsoppgaver innen jus og administrasjon. Utdanningen gir varierte karrieremuligheter innen advokatbransjen og ved øvrige administrasjonsstillinger som eksempelvis administrasjonsmedarbeider, juridisk kontormedarbeider og juridisk assistent.

Utdanningens innhold

Studieopplegget omfatter over 440 timer undervisning, med personlig oppfølging og individuelle tilbakemeldinger. Det er fokus på skriftlig forberedelse mot eksamen med valgfrie innleveringer igjennom studieåret. I løpet av utdanningen vil studentene være i kontakt med flere advokatfirmaer for å tilegne seg bransjekunnskap.

 

Utdanningens emner

 • Jus
  - sentrale rettsområder, innen privatrett, forvaltningsrett, forretningsjus og strafferett

 • Regnskap
  - sentrale regnskapstemaer ved bruk av regnskapsprogram

 • Advokatfirmaet

 • Administrasjon, kommunikasjon og saksbehandling

 • Prosjekt

 • Praksis

Praksis

I praksisperioden vil du få prøve ut tilegnede kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse innen utdanningen

Styrk din kompetanse og karrieremuligheter hos Jusutdanning!

Jusutdanning gir deg:

 • Advokater som forelesere

 • 60 studiepoeng

 • Forelesning sentralt i Oslo sentrum og som nettutdanning

 • Tett oppfølging og individuelle tilbakemeldinger

 • Mulighet for å bygge nettverk i advokatbransjen

 • 1 måned praksis i løpet av utdanningen

 • Godt faglig og sosialt studiemiljø

 • Studiestøtte ved Lånekassen

Nettutdanning

Jusutdanning tilbyr alle våre utdanninger som nettutdanning. Dette gir deg mulighet til å studere fra hvor du vil, og dermed lettere å kombinere studiene med jobb og familieliv. Nettstudenter kan også fortløpende velge å delta fysisk på forelesninger. Vi benytter digitale skjermer og kamera som gir deg en unik læringsopplevelse som nettstudent.

 

Nettstudenter kan velge å delta på forelesningene direkte via nett eller se forelesningene i opptak, når det passer best for deg.


Velg mellom «Nettutdanning» eller«Oslo» som utdanningsform i søknadsskjemaet på siden "Søk studieplass"

Karrieremuligheter.jpg

Jobb- og karrieremuligheter

Samfunnet blir stadig mer rettsliggjort, og det etterspørres i stadig større grad juridisk kunnskap. Advokatassistent er en stillingstittel for assistenter som arbeider med advokater.

Relevante stillinger etter fullført utdanning kan blant annet være:

 • Advokatassistent

 • Administrative stillinger innenfor advokatbransjen, det offentlige eller det private næringsliv

 • Advokatsekretær

 • Juridisk assistent

 • Juridisk kontormedarbeider

 • Juridisk medarbeider

 • Klientkoordinator

 • Lederassistent

 • Personlig assistent for ledere (PA)

 • Prosjektassistent

 • Resepsjonsstillinger med utvidede ansvarsoppgaver

Valentina Advokatassistent.jpgStudentomtale fra Valentina

«Jusutdanning har dyktige forelesere som tar seg god tid til studentene og har stort fokus på studentenes forståelse av faget. Administrasjonen er veldig behjelpelige og imøtekommende.

Jeg har fått mye ut av mitt år på utdanningen Advokatassistent. Studieåret har vært veldig lærerikt, utfordrende og givende. Dette har gitt meg større forståelse for juss og et godt grunnlag for videre karriere innenfor juss. Jeg vil absolutt anbefale Jusutdanning.» 

Undervisning.jpg

Undervisningen

Undervisningen vil være en kombinasjon av undervisning hvor studentene får presentert fagkunnskap og hvor studentene deltar aktivt i arbeid med oppgaveløsning, refleksjoner, samarbeid, diskusjoner og arbeid i mindre grupper med veiledning. Det vil benyttes varierte undervisningsformer for å sikre et best mulig faglig utbytte, og skape et positivt læringsmiljø.


Studentenes aktive deltakelse og gruppearbeid med veiledning vil utgjøre en sentral del av undervisningen. Det skal være lav terskel for å stille spørsmål. Foreleserne vil tilrettelegge for tilpasset opplæring og god kommunikasjon med studentene. Utenom undervisningen vil det også legges opp til samarbeid mellom studentene i mindre grupper, for blant annet å løse praktikumsoppgaver i fellesskap og arbeide med prosjekt.

Lånekassen_logo.jpg

Studiestøtte ved Lånekassen

Utdanningen Advokatassistent er kvalitetssikret og godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).

 

Studenter i en utdanning som er NOKUT-godkjent, har rett til studielån og eventuelt stipend fra Lånekassen. Dette gjelder også særskilt lån for betaling av skolepenger/ studiekontingent. 

 

Det anbefales å søke studiestøtte så tidlig som mulig, slik at du mottar studielånet umiddelbart etter studiestart.  

Studiekontingenten

Studiekontingenten er kr. 110 000 for hele den ettårige utdanningen. Dette inkluderer forelesninger, undervisning, personlig oppfølging, praksis og eksamen. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at pensumlitteratur ikke er inkludert.

Les mer om studiekontingenten på søknadssiden

bottom of page