Advokatassistent | Jus og administrasjon

Advokatassistent er en generell ettårig utdanning, med 60 studiepoeng. ​En advokatassistent har arbeidsoppgaver innen jus og administrasjon og samarbeider tett med advokater. Utdanningen gir varierte karrieremuligheter innen advokatbransjen og ved øvrige administrasjonsstillinger, derav stillinger som administrasjonsmedarbeider, juridisk kontormedarbeider og juridisk assistent.

 

Yrkestittelen "Advokatassistent" er en moderne betegnelse på den mer utdaterte yrkestittelen "Advokatsekretær". Flere av de tradisjonelle arbeidsoppgavene til sekretærene har i dag blitt digitalisert. Derfor stilles det nå større krav til annen kompetanse i administrative stillinger. Utdanningen "Advokatassistent" gir deg derfor mer jusundervisning enn ved tradisjonelle sekretærutdanninger. Advokatassistenter skal kunne utføre selvstendige arbeidsoppgaver innen jus og administrasjon. 

Studieopplegget omfatter over 450 timer undervisning, med fokus på personlig oppfølging og individuelle tilbakemeldinger underveis i studiet. I løpet av utdanningen vil studentene besøke flere advokatfirmaer for å tilegne seg bransjekunnskap.

 

Emnene i utdanningen: 

 • Jus

 • Regnskap

 • Advokatfirmaet

 • Administrasjon, kommunikasjon og saksbehandling

 • Prosjekt

 • Praksis

Praksis er en periode hvor du vil benytte deg av tilegnede kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse innen utdanningen

Styrk din kompetanse og karrieremuligheter hos Jusutdanning!

Les mer om faginnholdet i utdanningen Advokatassistent

Advokatassistent.png

Jusutdanning gir deg:

 • Advokater som forelesere

 • Undervisning sentralt i Oslo sentrum og som nettundervisning

 • Tett oppfølging og individuelle tilbakemeldinger

 • Mulighet for å bygge nettverk i advokatbransjen

 • 1 måned praksis i løpet av utdanningen

 • Godt faglig og sosialt studiemiljø

 • 60 studiepoeng og studiestøtte ved Lånekassen

Nettutdanning

Jusutdanning tilbyr alle våre utdanninger, også som nettutdanning. Nettutdanning gjør det mulig å studere fra hvor du vil, i hele landet. 

Det som er spesielt ved våre nettutdanninger er at du kan velge å delta på forelesningene direkte eller å se forelesningen i opptak, når det passer best for deg. Fordelen med å delta direkte, er at du kan stille spørsmål til foreleseren både muntlig og skriftlig underveis, uansett hvor du måtte befinne deg. Teknologien gjør at det er mulig å tilpasse utdanningen etter dine ønsker og behov.

I søknadsskjemaet velger du utdanningsform enten "Nettutdanning" eller utdanning i "Oslo". 

Undervisning.jpg

Undervisningen

Undervisningen vil være en kombinasjon av undervisning hvor studentene får presentert fagkunnskap og hvor studentene deltar aktivt i arbeid med oppgaveløsning, refleksjoner, samarbeid, diskusjoner og arbeid i mindre grupper med veiledning. Det vil benyttes varierte undervisningsformer for å sikre et best mulig faglig utbytte, og skape et positivt læringsmiljø.


Studentenes aktive deltakelse og gruppearbeid med veiledning vil utgjøre en sentral del av undervisningen. Det skal være lav terskel for å stille spørsmål. Undervisningspersonalet vil tilrettelegge for tilpasset opplæring og god kommunikasjon med studentene. Utenom undervisningen vil det også legges opp til samarbeid mellom studentene i mindre grupper, for blant annet å løse praktikumsoppgaver i fellesskap og arbeide med prosjekt.

Karrieremuligheter.jpg

Jobb- og karrieremuligheter

Samfunnet blir stadig mer rettsliggjort, og det etterspørres i stadig større grad juridisk kunnskap. Advokatassistent er en stillingstittel for assistenter som arbeider med advokater.

Relevante stillinger etter fullført utdanning kan blant annet være:

 • Advokatassistent

 • Administrative stillinger innenfor advokatbransjen, det offentlige eller det private næringsliv

 • Advokatsekretær

 • Juridisk assistent

 • Juridisk kontormedarbeider

 • Juridisk medarbeider

 • Klientkoordinator

 • Lederassistent

 • Personlig assistent (PA)

 • Prosjektassistent

 • Resepsjonsstillinger med utvidede ansvarsoppgaver

Lånekassen_logo.jpg

Studiestøtte ved Lånekassen

Utdanningen Advokatassistent er kvalitetssikret og godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Studenter i en utdanning som er NOKUT-godkjent, har rett til studielån og eventuelt stipend fra Lånekassen. Dette gjelder også særskilt lån for betaling av skolepenger/studiekontingent. Det anbefales å søke studiestøtte så tidlig som mulig, slik at du mottar studielånet umiddelbart etter studiestart.  

Studiekontingenten

Studiekontingenten er kr. 97 000 i året for hele utdanningen. Dette inkluderer forelesninger, undervisning, personlig veiledning, praksis og eksamen. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at pensumlitteratur ikke er inkludert.

Les mer om studiekontingenten på søknadssiden