top of page
Advokatassistent.png

Advokatassistent er en ettårig yrkesrettet utdanning, som gir deg 60 studiepoeng og generell kunnskap og kompetanse innen varierte rettsområder. Advokatassistenter arbeider tett med advokater, og har sentrale arbeidsoppgaver innen jus og administrasjon. Utdanningen gir karrieremuligheter innen advokatbransjen og øvrige administrasjonsstillinger.

Hvorfor velge Advokatassistent?

Yrkestittelen "Advokatassistent" er en moderne betegnelse på den mer utdaterte yrkestittelen "Advokatsekretær". Flere av de tradisjonelle arbeidsoppgavene til sekretærene har i dag blitt digitalisert. Derfor stilles det nå større krav til annen kompetanse i administrative stillinger. Utdanningen "Advokatassistent" gir deg derfor mer jusundervisning enn ved tradisjonelle sekretærutdanninger.

 

Advokatassistenter skal kunne utføre selvstendige arbeidsoppgaver innen jus og administrasjon. Utdanningen gir varierte karrieremuligheter innen advokatbransjen og ved øvrige administrasjonsstillinger som eksempelvis administrasjonsmedarbeider, juridisk kontormedarbeider og juridisk assistent.

Utdanningens innhold

Studieopplegget omfatter over 450 timer undervisning, med fokus på personlig oppfølging og individuelle tilbakemeldinger. I løpet av utdanningen vil studentene være i kontakt med flere advokatfirmaer for å tilegne seg bransjekunnskap.

 

Utdanningens emner

 • Jus
  - sentrale rettsområder, innen privatrett, forvaltningsrett, forretningsjus og strafferett

 • Regnskap
  - sentrale regnskapstemaer ved bruk av regnskapsprogram

 • Advokatfirmaet

 • Administrasjon, kommunikasjon og saksbehandling

 • Prosjekt

 • Praksis

Praksis

I praksisperioden vil du få prøve ut tilegnede kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse innen utdanningen

Styrk din kompetanse og karrieremuligheter hos Jusutdanning!

Jusutdanning gir deg:

 • Advokater som forelesere

 • 60 studiepoeng

 • Undervisning sentralt i Oslo sentrum og som nettundervisning

 • Tett oppfølging og individuelle tilbakemeldinger

 • Mulighet for å bygge nettverk i advokatbransjen

 • 1 måned praksis i løpet av utdanningen

 • Godt faglig og sosialt studiemiljø

 • Studiestøtte ved Lånekassen

Nettutdanning

Jusutdanning tilbyr alle våre utdanninger som nettutdanning. Dette gir deg mulighet til å studere fra hvor du vil, og dermed lettere å kombinere studiene med jobb og familieliv. Nettstudenter kan også fortløpende velge å delta fysisk på forelesninger. Vi benytter digitale skjermer og kamera som gir deg en unik læringsopplevelse som nettstudent.

 

Nettstudenter kan velge å delta på forelesningene direkte via nett eller se forelesningene i opptak, når det passer best for deg.


Velg mellom «Nettutdanning» eller«Oslo» som utdanningsform i søknadsskjemaet på siden "Søk studieplass"

Karrieremuligheter.jpg

Jobb- og karrieremuligheter

Samfunnet blir stadig mer rettsliggjort, og det etterspørres i stadig større grad juridisk kunnskap. Advokatassistent er en stillingstittel for assistenter som arbeider med advokater.

Relevante stillinger etter fullført utdanning kan blant annet være:

 • Advokatassistent

 • Administrative stillinger innenfor advokatbransjen, det offentlige eller det private næringsliv

 • Advokatsekretær

 • Juridisk assistent

 • Juridisk kontormedarbeider

 • Juridisk medarbeider

 • Klientkoordinator

 • Lederassistent

 • Personlig assistent (PA)

 • Prosjektassistent

 • Resepsjonsstillinger med utvidede ansvarsoppgaver

Valentina_edited.jpgStudentomtale fra Valentina

«Jusutdanning tilbyr et bredt spekter av fagdyktige forelesere innenfor jus. Studentene får kontinuerlig og individuell oppfølging. Min beslutning om å studere ett år med advokatassistent, har gitt meg flere muligheter enn jeg kunne forutse.

 

Med min tidligere erfaring som serviceleder med diverse kontor- og administrasjonsoppgaver, så har utdanningen økt min kompetanse innenfor jus og bidratt til å ta min karriere til nye høyder.»

Undervisning.jpg

Undervisningen

Undervisningen vil være en kombinasjon av undervisning hvor studentene får presentert fagkunnskap og hvor studentene deltar aktivt i arbeid med oppgaveløsning, refleksjoner, samarbeid, diskusjoner og arbeid i mindre grupper med veiledning. Det vil benyttes varierte undervisningsformer for å sikre et best mulig faglig utbytte, og skape et positivt læringsmiljø.


Studentenes aktive deltakelse og gruppearbeid med veiledning vil utgjøre en sentral del av undervisningen. Det skal være lav terskel for å stille spørsmål. Foreleserne vil tilrettelegge for tilpasset opplæring og god kommunikasjon med studentene. Utenom undervisningen vil det også legges opp til samarbeid mellom studentene i mindre grupper, for blant annet å løse praktikumsoppgaver i fellesskap og arbeide med prosjekt.

Lånekassen_logo.jpg

Studiestøtte ved Lånekassen

Utdanningen Advokatassistent er kvalitetssikret og godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).

 

Studenter i en utdanning som er NOKUT-godkjent, har rett til studielån og eventuelt stipend fra Lånekassen. Dette gjelder også særskilt lån for betaling av skolepenger/ studiekontingent. 

 

Det anbefales å søke studiestøtte så tidlig som mulig, slik at du mottar studielånet umiddelbart etter studiestart.  

Studiekontingenten

Studiekontingenten er kr. 99 500 for hele den ettårige utdanningen. Dette inkluderer forelesninger, undervisning, personlig oppfølging, praksis og eksamen. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at pensumlitteratur ikke er inkludert.

Les mer om studiekontingenten på søknadssiden

bottom of page