Søknad om opptak til utdanninger

Det er ingen karakterkrav fra videregående skole for å studere hos Jusutdanning. Det praktiseres fortløpende opptak med behandling av søknadene etterhvert som de mottas. Søknadsskjema er nederst på denne siden.

Søknadsfrist: Onsdag 15. april 2020

Opptakskrav

Søkere som har fullført og bestått videregående opplæring, som gir generell studiekompetanse, vil tilfredsstille opptakskravet for utdanningen.

 

Dette omfatter de studieforberedende utdanningsprogrammene:

  • Studiespesialisering

  • Medier og kommunikasjon

  • Idrett

  • Musikk, dans og drama

  • Kunst, design og arkitektur

Fagbrevet «Kontor- og administrasjonsmedarbeider», vil også tilfredsstille opptakskravet for utdanningen.

Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på tilsvarende realkompetanse. Det skal foretas en helhetsvurdering av søkerens realkompetanse for å avgjøre om søkeren har tilsvarende realkompetanse som opptakskravet for utdanningen.

 

Realkompetanse omfatter all kompetanse som er tilegnet gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Relevant realkompetanse kan for eksempel være arbeidserfaring, annen utdanning, kurs, tillitsverv og annen kompetanse fra organisasjonsarbeid, fritidsaktiviteter og annet. Kontakt oss for spørsmål tilknyttet opptak på bakgrunn av realkomptanse. 

Studiefinansiering

Alle våre utdanninger er godkjent som fagskoleutdanning av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Studenter i en utdanning som er NOKUT-godkjent, har rett til studielån og eventuelt stipend fra Lånekassen. Dette gjelder også særskilt lån for betaling av skolepenger/studiekontingent.

Studiekontingent og registreringskostnad

Studiekontingenten for våre utdanninger er kr. 95 000 i året. Dette inkluderer hele studieopplegget med forelesninger, undervisning, personlig veiledning og eksamen. 

Det påløper en registreringskostnad på kr. 2 000 i forbindelse med behandling av din søknad og registrering av deg som student. Kostnaden påløper uavhengig av om du aksepterer tilbudt studieplass eller ikke.

Vi gjør oppmerksom på at pensumlitteratur ikke er inkludert.

Søknad til Jusutdanning

Vennligst fyll inn søknaden din nedenfor. Søknaden bekrefter at du ønsker studieplass hos oss, samt aksepterer vilkår og informasjon på denne siden. Søknaden binder deg til å betale registreringskostnaden. Husk å legge ved kopi av vitnemål fra videregående skole, eventuelt siste karakterutskrift.

Jusutdanning AS tar forbehold om oppstart av utdanningen grunnet for få påmeldte. Eventuell innbetalt studiekontingent og registreringskostnad vil i så tilfelle bli refundert i sin helhet.

Jusutdanning AS tar forbehold om endringer og
eventuelle feil på nettsiden
.

 

 © Jusutdanning AS

Jusutdanning AS

Org.nr.: 920 742 254

Telefon: 22 64 45 55

E-post: post@jusutdanning.no