Søknad 1. avdeling med åpent opptak

Jusutdanning har ingen karakterkrav for å studere jus på 1. avdeling. Opptakskravet for å ta eksamen er generell studiekompetanse. Dette innebærer å ha fullført og bestått treårig videregående skole. Vi praktiserer fortløpende opptak med behandling av søknadene når de er mottas.

 

Søknadsskjema er nederst på denne siden.

Studiekontingent og registreringskostnad

Studiekontingenten for 1. avdeling er kr. 65 000 i året. Dette inkluderer hele studieopplegget med forelesninger, kurs, personlig veiledning og innleveringer med oppgaveretting.

Det påløper en registreringskostnad på kr. 2 000 i forbindelse med behandling av din søknad og registrering av deg som student. Kostnaden påløper uavhengig av om du aksepterer tilbudt studieplass eller ikke.

Vi gjør oppmerksom på at pensumlitteratur ikke er inkludert. For å gjennomføre eksamen på 1. avdeling, må det betales semesteravgift og eksamensgebyr til Universitetet i Oslo. Les mer om eksamensgebyret på første avdeling.

Søknad til Jusutdanning

Vennligst fyll inn søknaden din nedenfor. Søknaden bekrefter at du ønsker studieplass hos oss, samt aksepterer vilkår og informasjon på denne siden og øvrig informasjon om 1. avdeling. Søknaden binder deg til å betale registreringskostnaden. Husk å legge ved kopi av vitnemål, eventuelt siste karakterutskrift.

Jusutdanning AS tar forbehold om oppstart av studiet grunnet for få påmeldte. Eventuell innbetalt studiekontingent og registreringskostnad vil i så tilfelle bli refundert i sin helhet.

Jusutdanning AS tar forbehold om endringer og
eventuelle feil på nettsiden
.

 

 © Jusutdanning AS

Jusutdanning AS

Org.nr.: 920 742 254

Telefon: 22 64 45 55

E-post: post@jusutdanning.no