Søknad om studieplass

Det praktiseres fortløpende opptak med behandling av søknadene etter hvert som de mottas. Det er derfor lurt å søke så tidlig som mulig for å sikre deg studieplass. Søknadsskjema finner du nederst på denne søknadssiden.

Det er noen få ledige studieplasser igjen for studieåret 2022-2023.

Ta kontakt for mer informasjon på telefon 22 64 45 55 eller søk studieplass nå. 

Studiestart: Tirsdag 23. august 2022. 

Opptakskrav

Opptakskravet for utdanningene er enten generell studiekompetanse, spesiell fagkompetanse eller realkompetanse.

Generell studiekompetanse

Generell studiekompetanse oppnås ved fullført og bestått videregående opplæring innen én de studieforberedende utdanningsprogrammene:

 • Studiespesialisering

 • Medier og kommunikasjon

 • Idrett

 • Musikk, dans og drama

 • Kunst, design og arkitektur

 

Spesiell fagkompetanse

Følgende fagbrev tilfredsstiller opptakskravet ved spesiell fagkompetanse:

 • Kontor- og administrasjonsmedarbeider

 • Salgsmedarbeider

 • Reiselivsmedarbeider

 • Sikkerhetsmedarbeider

 • Aktivitør

 • Ambulansearbeider

 • Apotektekniker

 • Barne- og ungdomsarbeider

 • Hudpleier

 • Helsefagarbeider

 • Helsesekretær

 • Tannhelsesekretær

 • Ortopeditekniker

Realkompetanse

Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på tilsvarende realkompetanse. Det skal foretas en helhetsvurdering av søkerens kompetanse for å avgjøre om søkeren har tilsvarende realkompetanse som opptakskravet for utdanningen. 

 

Realkompetanse omfatter all kompetanse som er tilegnet gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Relevant realkompetanse kan for eksempel være arbeidserfaring, annen utdanning, kurs, tillitsverv og annen kompetanse fra organisasjonsarbeid, fritidsaktiviteter og annet. Kontakt oss dersom du har spørsmål tilknyttet opptak på bakgrunn av realkompetanse. 

Norskkrav

Søkere med bestått og fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifiserte for opptak uten tilleggskrav i norsk. Det er vil for øvrig være tilleggskrav om norskkunnskaper på minimum nivå B2 i alle delferdigheter. Kontakt oss dersom du har spørsmål om norskkravet.

Studiestøtte ved Lånekassen

Alle våre utdanninger er kvalitetssikret og godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Studenter i en utdanning som er NOKUT-godkjent, har rett til studielån og eventuelt stipend fra Lånekassen. Dette gjelder også særskilt lån for betaling av skolepenger/studiekontingent.Det anbefales å søke studiestøtte så tidlig som mulig, slik at du mottar studielånet umiddelbart etter studiestart.  

Studiekontingent og registreringskostnad

Studiekontingenten er kr. 97 000 i året for hele utdanningen. Dette inkluderer forelesninger, undervisning, personlig veiledning, praksis og eksamen. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at pensumlitteratur ikke er inkludert.

Det påløper en registreringskostnad på kr. 2 500 i forbindelse med behandling av din søknad og registrering av deg som student. Kostnaden påløper ved innsending av søknaden uavhengig av om du tilfredsstiller opptakskravene eller om du aksepterer tilbudt studieplass eller ikke.​ Registreringskostnaden faktureres etter at søknaden din er behandlet. Jusutdanning AS tar et generelt forbehold om oppstart av utdanningen dersom det ikke skulle bli nok studenter. Eventuelt innbetalt registreringskostnad vil i så tilfelle refunderes i sin helhet.

Innsending av søknad om studieplass

Innsending av søknad bekrefter at du ønsker studieplass hos oss, samt aksepterer vilkår og informasjon på denne søknadssiden. Husk å legge ved kopi av vitnemål/fagbrev fra videregående opplæring, eventuelt siste karakterutskrift. Les svært nøye igjennom søknaden så informasjonen blir korrekt.