Åpent opptak

Jusutdanning AS har ingen karakterkrav for å kunne studere jus på 1. avdeling. Opptakskravet for å ta eksamen er generell studiekompetanse. Dette innebærer å ha fullført og bestått treårig videregående skole. Vi praktiserer fortløpende opptak etter at søknad er mottatt. 

For andre studietilbud som personlig veiledning med oppgaveretting, kurspakke og juridiske kurs, er det fortløpende opptak og oppstart.

1. avdeling: studiekontingent og registreringskostnad

Studiekontingenten ved Jusutdanning AS utgjør:

  • 1. avdeling med undervisning, kurs, veiledning og innleveringer: kr. 65 000 i året

Dette inkluderer hele studieopplegget med forelesninger, kurs, personlig veiledning og innleveringer med oppgaveretting.

Følgende kostnad påløper i forbindelse med behandling av din søknad, og registrering av deg som student. Registreringskostnaden påløper uavhengig av om du aksepterer tilbudt studieplass eller ikke.

  • 1. avdeling: kr. 2 000

Vi gjør oppmerksom på at pensumlitteratur ikke er inkludert.

 

For å gjennomføre eksamen på første avdeling, må det i tillegg betales semesteravgift og eksamensgebyr til Universitetet i Oslo. Les mer om eksamensgebyret på første avdeling

Studenter ved andre studiesteder

For studenter som studerer ved andre studiesteder, men som i tillegg ønsker personlig veiledning med oppgaveretting og/eller kurspakke, utgjør studiekontingenten ved Jusutdanning AS:

  • Personlig veiledning med oppgaveretting: kr. 15 000 i semesteret

  • Kurspakke: kr. 15 000 i semesteret

Følgende kostnad påløper i forbindelse med behandling av din søknad, og registrering av deg som student. Registreringskostnaden påløper uavhengig av om du aksepterer tilbudt studieplass eller ikke.

  • Personlig veiledning med oppgaveretting: kr. 500

  • Kurspakke: kr. 500

Studiefinansiering

Det er mulig å søke studielån hos Lånekassen etter registrering som enkeltemnestudent ved Universitetet i Oslo. Status som enkeltemnestudent får du ved å semesterregistrere deg hos Universitetet i Oslo.

Les mer om semesterregistrering

 

Det gis derimot ikke støtte fra Lånekassen til dekning av studiekontingenten. Vi har imidlertid samarbeid med finansieringsinstitusjoner som kan tilby hjelp med finansiering av studiekontingenten på gunstige betingelser, dersom man oppfyller kredittvilkårene.

Søknad til Jusutdanning

Vennligst fyll inn søknaden din nedenfor. Søknaden bekrefter at du ønsker studieplass hos oss, samt aksepterer vilkår og informasjon på denne siden. Søknaden binder deg til å betale registreringskostnaden. Husk å legge ved kopi av vitnemål, eventuelt siste karakterutskrift.

Jusutdanning AS tar forbehold om oppstart av studiet grunnet for få påmeldte. Eventuell innbetalt studiekontingent og registreringskostnad vil i så tilfelle bli refundert i sin helhet.

 

Jusutdanning AS tar forbehold om endringer og
eventuelle feil på nettsiden
.

 

 © Jusutdanning AS

Jusutdanning AS

Org.nr.: 920 742 254

Telefon: 22 64 45 55

E-post: post@jusutdanning.no