Søknad om opptak til utdanninger

Det er ingen karakterkrav fra videregående skole for å studere hos Jusutdanning. Det praktiseres fortløpende opptak med behandling av søknadene etterhvert som de mottas. Det er derfor lurt å søke så tidlig som mulig for å sikre deg studieplass. Søknadsskjema er nederst på denne siden.

Studiestart: 18. august 2020

Opptakskrav

Opptakskravet for utdanningen er enten generell studiekompetanse, fagbrevet "kontor og administrasjonsmedarbeider" eller realkompetanse.

Generell studiekompetanse oppnås ved fullført og bestått videregående opplæring innen én de studieforberedende utdanningsprogrammene:

  • Studiespesialisering

  • Medier og kommunikasjon

  • Idrett

  • Musikk, dans og drama

  • Kunst, design og arkitektur

 

Realkompetanse

Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på tilsvarende realkompetanse. Det skal foretas en helhetsvurdering av søkerens realkompetanse for å avgjøre om søkeren har tilsvarende realkompetanse som opptakskravet for utdanningen.

 

Realkompetanse omfatter all kompetanse som er tilegnet gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Relevant realkompetanse kan for eksempel være arbeidserfaring, annen utdanning, kurs, tillitsverv og annen kompetanse fra organisasjonsarbeid, fritidsaktiviteter og annet. Kontakt oss for spørsmål tilknyttet opptak på bakgrunn av realkompetanse. 

Studiefinansiering

Alle våre utdanninger er kvalitetssikret og godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Studenter i en utdanning som er NOKUT-godkjent, har rett til studielån og eventuelt stipend fra Lånekassen. Dette gjelder også særskilt lån for betaling av skolepenger/studiekontingent.

Studiekontingent og registreringskostnad

Studiekontingenten for våre utdanninger er kr. 95 000 i året (for hele utdanningen). Dette inkluderer studieopplegget med forelesninger, undervisning, personlig veiledning og eksamen. 

Det påløper en registreringskostnad på kr. 2 000 i forbindelse med behandling av din søknad og registrering av deg som student. Kostnaden påløper uavhengig av om tilfredstiller opptakskravene eller om du aksepterer tilbudt studieplass eller ikke.

Vi gjør oppmerksom på at pensumlitteratur ikke er inkludert.

Søknad til Jusutdanning

Vennligst fyll inn søknaden din nedenfor. Søknaden bekrefter at du ønsker studieplass hos oss, samt aksepterer vilkår og informasjon på denne siden. Søknaden binder deg til å betale registreringskostnaden. Husk å legge ved kopi av vitnemål fra videregående skole, eventuelt siste karakterutskrift.

Jusutdanning AS tar forbehold om oppstart av utdanningen grunnet for få påmeldte. Eventuell innbetalt studiekontingent og registreringskostnad vil i så tilfelle bli refundert i sin helhet.

Jusutdanning AS tar forbehold om endringer og
eventuelle feil på nettsiden
.

 

© Jusutdanning AS

Jusutdanning AS

Org.nr.: 920 742 254

Telefon: 22 64 45 55

E-post: post@jusutdanning.no