top of page
Søknad

Søknad om studieplass og søknadsprosessen

Søknadsskjema om studieplass finner du nederst på denne siden.

Før du søker studieplass, anbefaler vi deg til å lese søknadsinformasjonen nøye.

1. Undersøk opptakskravet

Det er bestemte opptakskrav som må være oppfylt for at du skal kunne få opptak som student. Undersøk om du tilfredsstiller opptakskravet før du sender søknad om studieplass. Hvis du oppfyller opptakskravet, vil du få opptak som student så lenge det er ledig studieplass. Det er ingen karakterkrav for å få studieplass hos oss.

 

2. Søknadsbehandling

Søknaden din behandles så snart vi har anledning. Jusutdanning praktiserer det vi kaller fortløpende opptak, som innebærer at du ikke behøver å vente på en nøyaktig søknadsfrist før vi behandler søknaden din. Vi sørger for at du får svar så tidlig som mulig, slik at du har forutsigbarhet og kan glede deg til studiestart.

 

3. Signering av studiekontrakt

Når søknaden din er ferdig behandlet, vil du få tilsendt opptaksvedtak og studiekontrakt på e-post. Studieplassen aksepteres ved å signere studiekontrakten innen akseptfristen. Studiekontrakten er utferdiget digitalt og vi benytter elektronisk signering med BankID, som gir sikker signering og autentisering.

 

Angrerettloven regulerer forhold hvor forbrukeren har inngått avtale om tjeneste ved fjernsalg. Det er en angrefrist på studieplassen, som utløper 14 dager etter at studiekontrakten ble signert, jf. angrerettloven § 21 første ledd.

Studiestart
Tirsdag 20. august 2024

Opptakskravet

Opptakskravet for utdanningene er at du enten har:

  • Generell studiekompetanse (vitnemål),

  • Spesiell fagkompetanse (fagbrev) eller

  • Realkompetanse (CV, kompetansebevis og arbeidsattester).

Studiestøtte ved Lånekassen

Alle våre utdanninger er kvalitetssikret og godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Studenter i en utdanning som er NOKUT-godkjent, har rett til studielån og eventuelt stipend fra Lånekassen. Dette gjelder også særskilt lån for betaling av skolepenger/studiekontingent.

 

Det anbefales å søke studiestøtte så tidlig som mulig, slik at du mottar studielånet umiddelbart etter studiestart.

Studiekontingent og registreringskostnad

Studiekontingenten er kr. 110 000 for hele utdanningen. Dette inkluderer forelesninger, undervisning, personlig oppfølging, praksis og eksamen. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at pensumlitteraturen ikke er inkludert.

Det påløper en studieregistreringskostnad på kr. 3 000 i forbindelse med behandling av din søknad og registrering av deg som student. Kostnaden påløper ved innsending av søknaden uavhengig av om du tilfredsstiller opptakskravene eller om du aksepterer tilbudt studieplass eller ikke.​ Studieregistreringskostnaden faktureres før studiestart.

 

Jusutdanning AS tar et generelt forbehold om oppstart av utdanningen dersom det ikke skulle bli nok studenter på utdanningen. Eventuelt innbetalt studieregistreringskostnad vil i så tilfelle refunderes i sin helhet.

Innsending av søknad om studieplass

Innsending av søknad om studieplass bekrefter at du ønsker studieplass hos oss. Det anbefales at du leser informasjonen på denne søknadssiden nøye før du søker.

 

Kontakt oss gjerne på chat, e-post: post@jusutdanning.no eller telefon: 22 64 45 55 dersom du har noen spørsmål.

NB: Veldig fint om du dobbeltsjekker at informasjonen om deg er korrekt før du sender inn søknaden din. 

Søknad - Opptakskravet
Tilbake til søk studieplass
bottom of page