top of page

Studentforeningen | Studentdemokratiet

Alle studenter ved Jusutdanning er medlem av studentforeningen. Studentforeningen arbeider for et best mulig faglig og sosialt miljø for studentene ved Jusutdanning.

 

Årsmøtet til studentforeningen

Studentforeningen har sitt årsmøte i september/oktober. På årsmøtet velges leder og nestleder av studentforeningen, samt leder for de ulike arbeidskomiteene til studentforeningen.

Studentrådet

Studentrådet er studentforeningens styre og består av klassenes tillitsvalgte og varatillitsvalgte. Studentrådet er ansvarlig for den daglige driften av studentforeningen og fremme medlemmenes felles ønsker og tanker. Det å delta i studentrådet er både sosialt og lærerikt på tvers av utdanningene.

 

Studentforeningens aktiviteter

Alle studenter kan engasjere seg i studenthverdagen ved å bli med i arbeidskomiteene til studentforeningen. Studentforeningen arrangerer sosiale og faglige aktiviteter for studentene og bidrar til ett godt og inkluderende studentmiljø. 

Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF)
Studentforeningen ved Jusutdanning er medlem av ONF, og medlemskontingenten betales av Jusutdanning.

 

Siden ONF ble stiftet i 2012, har de fremmet fagskolestudentenes interesser, rettigheter og vilkår ovenfor fagskolene, beslutningstakerne og samfunnet for øvrig. Organisasjonen er partipolitisk uavhengig og fremmer fagskolestudentenes stemme gjennom politisk påvirkning og informasjonsarbeid. 

Studentforeningen ved Jusutdanning deltok på ONF sitt seminar om studentdemokrati høsten 2022 og landsmøtet våren 2023. 

Besøk gjerne nettsiden til ONF for mer informasjon: www.fagskolestudent.no

bottom of page