Studentforeningen og studentdemokratiet

Studentforeningen er en frivillig og uavhengig organisasjon som alle studentene er medlem av. Formålet til studentforeningen er å arbeide for best mulig faglig og sosialt miljø for studentene ved Jusutdanning.

 

Hver av klassene har en tillitsvalgt og varatillitsvalgt som sammen utgjør studentrådet. Å delta i studentrådet er både sosialt og lærerikt på tvers av utdanningene.

 

Studentrådet er med å arrangere sosiale og faglige aktiviteter, samt bidrar til økt mestring og samarbeid mellom studenter og Jusutdanning som helhet for å fremme studentenes ønsker og tanker. Dette er med på å skape et positiv læringsmiljø for studentene.

Det nye studentrådet tiltrer sine verv etter årsmøtet til studentforeningen som avholdes i september/oktober. På årsmøtet velges leder og nestleder av studentforeningen, samt leder av de ulike arbeidskomiteene til studentforeningen. Alle studenter kan engasjere seg i studenthverdagen ved å bli med i arbeidskomiteene. 


Mvh Studentforeningen ved Jusutdanning