top of page

Juskonsulent-utdanningen gir deg kompetanse til å jobbe som konsulent med spesialisering innen privatrett.

 

Juskonsulent Privatrett er særlig aktuell for deg som ønsker å lære om jus og privat næringsliv, og gir spennende karrieremuligheter innen næringslivet og advokatbransjen. Juridisk kunnskap er din trygghet i samfunnet. «Jus og privat næringsliv» gir deg spesialisert kompetanse innen sentrale rettsområder, derav avtalerett, kjøpsrett, erstatningsrett, eiendomsrett, familierett og arverett.

 

Hvorfor velge Juskonsulent Privatrett?

Utdanningen styrker dine karrieremuligheter innen privat næringsliv og advokatbransjen. Næringslivet har et voksende kompetansebehov innen avtalerett, kjøpsrett, erstatningsrett og eiendomsrett. Utdanningen gir deg juridisk kunnskap og kompetanse som står sentralt i næringslivet og advokatbransjen. 

 

Utdanningen passer også godt som kompetanseheving for deg som er advokatsekretær/advokatassistent og som arbeider innenfor privatrettslige temaer.

Dette årsstudiet lærer deg svært relevant jus med en praktisk tilnærming:

 • Når er en avtale bindende?

 • Hvilke momenter bør grunnleggende avtaler omfatte

 • Hvilke krav kan du gjøre gjeldende når det foreligger en mangel/rettslig feil ved kjøp av varer og tjenester?

 • Hva bør du være særlig oppmerksom på ved kjøp/leie av fast eiendom?

 • Hvilke forbehold bør gjøres for begrense erstatningsansvaret?

Utdanningens innhold

Studieopplegget omfatter over 440 timer undervisning, med personlig oppfølging og individuelle tilbakemeldinger underveis i studiet. Det er fokus på skriftlig forberedelse mot eksamen med valgfrie innleveringer igjennom studieåret. I løpet av utdanningen vil studentene besøke flere advokatfirmaer for å tilegne bransjekunnskap og bygge nettverk i advokatbransjen.

 

Utdanningens emner 

 • Privatrett I
  - avtalerett, kjøpsrett og erstatningsrett

 • Privatrett II
  - familierett, arverett, eiendomsrett og juridisk metode

 • Advokatfirmaet

 • Administrasjon, kommunikasjon og saksbehandling

 • Prosjekt

 • Praksis

Praksis

I praksisperioden vil du få prøve ut tilegnede kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse innen utdanningen.

Styrk din kompetanse og karrieremuligheter hos Jusutdanning!

Jusutdanning gir deg:

 • Advokater som forelesere

 • 60 studiepoeng

 • Forelesning sentralt i Oslo sentrum og som nettutdanning

 • Tett oppfølging og individuelle tilbakemeldinger

 • Mulighet for å bygge nettverk i advokatbransjen

 • 1 måned praksis i løpet av utdanningen

 • Godt faglig og sosialt studiemiljø

 • Studiestøtte ved Lånekassen

Nettutdanning

Jusutdanning tilbyr alle våre utdanninger som nettutdanning. Dette gir deg mulighet til å studere fra hvor du vil, og dermed lettere å kombinere studiene med jobb og familieliv. Nettstudenter kan også fortløpende velge å delta fysisk på forelesninger. Vi benytter digitale skjermer og kamera som gir deg en unik læringsopplevelse som nettstudent.

 

Nettstudenter kan velge å delta på forelesningene direkte via nett eller se forelesningene i opptak, når det passer best for deg.


Velg mellom «Nettutdanning» eller«Oslo» som utdanningsform i søknadsskjemaet på siden "Søk studieplass"

Karrieremuligheter.jpg

Jobb- og karrieremuligheter

Utdanningen gir interessante karrieremuligheter ved juridiske stillinger, med spesialisering innen jus og privat næringsliv. Det er behov for juridisk kompetanse på mange områder i samfunnet, derav innenfor ledelse, rådgivning, administrasjon, saksbehandling, og konsulentvirksomhet.

Relevante stillinger etter fullført utdanning kan blant annet være:

 • Advokatassistent med spesialisering innen privatrett

 • Administrative stillinger innenfor advokatbransjen eller det private næringsliv

 • Entreprenør og gründer

 • Juridisk konsulent innen privatrett

 • Juridisk assistent innen privatrett

 • Lederassistent og lederstøtte

 • Ledelse

 • Reklamasjonsavdelinger innen varehandel

 • Saksbehandling innen kjøpsrett og erstatningsrett

Camilla.jpgStudentomtale fra Camilla

«Jusutdanning har gitt meg et svært lærerikt år med god oppfølgning. Foreleserne er engasjerte og flinke til å formidle kunnskapen.

Jeg bor i Alta, så for meg er dette en stor mulighet til å kunne øke min kompetanse uten å flytte vekk.  


Undervisningen er lagt opp til at vi kan være med "direkte" i klasserommet på nettet, eller se på opptak. Det gjør at jeg fritt kan kombinere studiene, jobb og familieliv.

 

Jeg angrer ikke et sekund på at jeg valgte denne veien.»

Undervisning.jpg

Undervisningen

Undervisningen vil være en kombinasjon av undervisning hvor studentene får presentert fagkunnskap og hvor studentene deltar aktivt i arbeid med oppgaveløsning, refleksjoner, samarbeid, diskusjoner og arbeid i mindre grupper med veiledning. Det vil benyttes varierte undervisningsformer for å sikre et best mulig faglig utbytte, og skape et positivt læringsmiljø.


Studentenes aktive deltakelse og gruppearbeid med veiledning vil utgjøre en sentral del av undervisningen. Det skal være lav terskel for å stille spørsmål. Foreleserne vil tilrettelegge for tilpasset opplæring og god kommunikasjon med studentene. Utenom undervisningen vil det også legges opp til samarbeid mellom studentene i mindre grupper, for blant annet å løse praktikumsoppgaver i fellesskap og arbeide med prosjekt.

Lånekassen_logo.jpg

Studiestøtte ved Lånekassen

Utdanningen Juskonsulent Privatrett er kvalitetssikret og godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).

 

Studenter i en utdanning som er NOKUT-godkjent, har rett til studielån og eventuelt stipend fra Lånekassen. Dette gjelder også særskilt lån for betaling av skolepenger/ studiekontingent. 

 

Det anbefales å søke studiestøtte så tidlig som mulig, slik at du mottar studielånet umiddelbart etter studiestart.  

Studiekontingenten

Studiekontingenten er kr. 110 000 for hele den ettårige utdanningen. Dette inkluderer forelesninger, undervisning, personlig oppfølging, praksis og eksamen. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at pensumlitteratur ikke er inkludert.

Les mer om studiekontingenten på søknadssiden

bottom of page