top of page

Studiemiljøet ved Jusutdanning

Et godt og inkluderende studiemiljø er en grunnleggende forutsetning for læring og utvikling. Studiemiljøet ved Jusutdanning kombinerer faglige og sosiale aktiviteter, slik at du som student har best mulig forutsetninger for å nå dine mål.

Spennende aktiviteter

I løpet av studieåret gjennomfører vi mange studentaktiviteter, både faglige og sosiale arrangementer. Dette studieåret har vi besøkt flere rettssaker i både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. Vi får også spesialtilpasset omvisning på Stortinget hvor vi har hovedfokus på lovgivningsprosessen.

 

Jusutdanning har som sitt hovedmål å tilby praktisk rettede juridiske utdanninger. Det innebærer mange aktiviteter utenfor selve forelesningene. Vi lærer forskjellig og derfor er det viktig at undervisningen varieres og gir flere veier til læringsmålet. 

Engasjer deg med dine medstudenter

Den 3. november 2020 gjennomførte vi valgvake i forbindelse med det amerikanske presidentvalget. Gjennom natten ble det faglige presentasjoner med forklaring av valgsystemet i USA og grunnleggende amerikansk historie. Det ble både quiz og kahoot, individuelt og med lag, samt sosial samhandling for studentene. Etter hvert som valgresultatene tikket inn, økte spenningen, selv om vi ikke fikk en avgjørelse i løpet av valgnatten. Dette arrangementet ble svært godt mottatt av studentene!

 

Den 13. september 2021 var det stortingsvalg i Norge, hvor vi hadde valgvake hele kvelden. Det ble innslag fra nyhetene, analyser, quiz og kahoot. Den store spenningen varte imidlertid ikke så lenge etter valgdagsmålingene kom. Det ble en klar seier til rødgrønnside. Tusen takk til alle studenter for stort engasjement igjennom valgvaket.

Oslo som studentby!

I Oslo er det rundt 74 000 studenter, og svært mange studentarrangementer og studentaktiviteter med parker, kinoer, konserter, kafeer, restauranter, puber og utesteder i umiddelbar nærhet. Oslo er en veldig god studentby!

Studenter
bottom of page