Studiemiljøet ved Jusutdanning

Et godt og inkluderende studiemiljø er en grunnleggende forutsetning for læring og utvikling. Studiemiljøet ved Jusutdanning baserer seg på en kombinasjon av faglige og sosiale tiltak for å fremme kvaliteten i undervisningen og trivselen ved skolen som helhet.

 

Studieåret starter med en velkomstuke for at studentene skal bli godt kjent både med hverandre og Oslo som studentby. Det blir omvisning til jussteder i Oslo sentrum derav Høyesterett, Borgarting lagmannsrett, Oslo tinghus og Stortinget, som den lovgivende forsamling. Velkomstuken blir avsluttet med et høytidelig åpningsarrangement hvor vi i 2020 fikk besøk av statsråd Henrik Asheim, forsknings- og høyere utdanningsminister og Geir Aker "fenriken" fra Kompani Lauritzen på Tv2. (Se video for åpningsarrangementet lengre ned). 

Den 3. november 2020 gjennomførte vi valgvake i forbindelse med det amerikanske presidentvalget. Gjennom natten ble det faglige presentasjoner med forklaring av valgsystemet i USA og grunnleggende amerikansk historie. Det ble både quiz og kahoot, individuelt og med lag, samt sosial samhandling for studentene. Etter hvert som valgresultatene tikket inn, økte spenningen, selv om vi ikke fikk en avgjørelse i løpet av valgnatten. Dette arrangementet ble svært godt mottatt av studentene! Høsten 2021 er det stortingsvalg i Norge, som vil gjennomføres på samme måte for alle studenter.

I Oslo er det rundt 74 000 studenter, og svært mange studentarrangementer og studentaktiviteter med parker, kinoer, konserter, kafeer, restauranter, puber og utesteder i umiddelbar nærhet. Den siste tiden har det dessverre ikke vært mulig å benytte seg av disse tilbudene, eller å være sosiale sammen fysisk. Jusutdanning har derfor startet med "Zoom-kveld" hver fredag for alle studenter på tvers av klassene. Ingen studenter skal måtte sitte alene i disse tider, og da er det fint at vi kan samles via videolenke og være sosiale uansett situasjonen ellers i samfunnet. 

 

Vi er overbevist om at det vil bli en stadig mer normalisert studiehverdag fremover mot sommeren, og at neste studieår nok vil bli gjennomført på helt vanlig måte. 

Studentforeningen og studentdemokratiet

Studentforeningen er en frivillig og uavhengig organisasjon som alle studentene er medlem av. Formålet til studentforeningen er å arbeide for best mulig faglig og sosialt miljø for studentene ved Jusutdanning.

 

Tillitsvalgt og varatillitsvalgt er valgt av de ulike klassene, og til sammen utgjør de studentrådet. Å delta i studentrådet er både sosialt og lærerikt.

 

Studentrådet har i oppgave å skape et godt studiemiljø, arrangere festligheter og samarbeide med administrasjonen ved Jusutdanning for å fremme studentenes ønsker og tanker. Dette er med på å skape et positiv læringsmiljø for studentene.


Studentforeningen ved Jusutdanning
v/leder Linn Cathrin Kristoffersen

Åpningsarrangement 2020

Den 25. august 2020 gjennomførte Jusutdanning vårt høytidelige åpningsarrangement med alle studenter, forelesere og samarbeidspartnere. 

Se videoen fra arrangementet: