top of page
Praksis og praksisintervjuer

Alle våre utdanninger har praksis som en del av utdanningen, uavhengig av om du har valgt stedbasert undervisning i Oslo eller nettutdanning. Praksis gjennomføres i løpet av én måned på vårsemesteretPraksisperioden skal bidra til praktisk erfaring fra arbeidshverdagen innenfor yrkesfeltet og gi verdifull kompetanse for videre karriere.

Praksisintervjuer

I mars 2024 vil vi fortløpende publisere artikler om studenter i ekstern praksis og videre karrieremuligheter. Det vil komme én artikkel for hver av utdanningene våre.

Teksten om praksis fortsetter etter praksisintervjuene.

Praksis ved Jusutdanning

Utdanning: Juskonsulent Privatrett

Student: Vicky Tran

Praksissted: Vest Rådgivning

Avis: Budstikka

– Du får brukt dine nye kunnskaper og ferdigheter, og får oppleve hvordan teorien faktisk fungerer i praksis.

Jusutdanning gir mulighet til å kombinere jobb og studier med relevans for nåværende yrke og videre karriere.

Bilde Herman hos Advokatfirmaet Mageli DA.jpg

Utdanning: Juskonsulent Forretningsjus

Student: Herman Langfeldt Nordeide

Praksissted: Advokatfirmaet Mageli DA

Avis: Romerikets Blad

– Jeg har fått god innsikt i hvordan et advokatkontor drives og hvordan advokatene jobber. Studiene ved Jusutdanning gir meg kompetanseheving i akkurat de fagene som er relevante for min videre karriere. 

Praksis ved Jusutdanning

Utdanning: Juskonsulent Strafferett

Student: Lumina Mirza Abbas

Praksissted: Fair Play Bygg Oslo og Omegn

Avis: Avisa Oslo

– Strafferett appellerer til meg. Det handler om hvordan rettssystemet fungerer og rettssikkerheten til deg og meg. Strafferetten hjelper med å beskytte mennesker, sikre rettferdighet og opprettholde trygghet i samfunnet

Praksis ved Jusutdanning

Utdanning: Juskonsulent Forvaltningsrett

Student: Helene Gulden

Praksissted: NAV Stovner

Avis: Avisa Oslo

– Jusutdanning har en fleksibel løsning hvor du som nettstudent er velkommen så mye du ønsker i klasserommet. Det var en viktig faktor for meg å kunne kombinere fysisk undervisning med selvstudier og jobb.

Praksis ved Jusutdanning

Utdanning: Advokatassistent

Student: Helene Gulden

Praksissted: Advokatfirmaet Torgersen

Avis: Budstikka

- Jeg valgte Jusutdanning fordi jeg ville ha nye utfordringer og flere muligheter.

Jusutdanning åpner nye karrieredører

Utdanning: Alle

Avis: Nettavisen

Jusutdanning tilbyr ettårige juridiske utdanninger som åpner for at alle kan tilegne seg juridisk kunnskap og kompetanse.

 

Juridisk kompetanse er etterspurt i både det private næringsliv og i det offentlige.

Relevant utdanning med verdifull praksiserfaring fra yrkesfeltet

– I praksis får du brukt kompetansen din, samtidig som du får viktig erfaring. I praksisperioden er det fokus på anvendelse av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som er tilegnet så langt i utdanningen. Arbeidsoppgavene i praksis tilpasses utdanningens læringsutbyttebeskrivelser. 

 

Våre studenter har ulik erfaring og varierte bakgrunner. Flere starter hos Jusutdanning direkte etter videregående skole, mens andre ønsker juridisk tilleggsutdanning. Andre er allerede i jobb, og ønsker å styrke sin juridiske kompetanse, forteller kompetanseleder Michelle Thoresen.

 

Praksisperioden

Praksisperioden utgjør til sammen 160 timer, som gjennomføres i en samlet periode i 20 dager, med 8 timer pr. dag enten ved:

  • Ekstern praksis eller

  • Intern praksis

 

Vi samarbeider med svært mange praksissteder innen advokatbransjen, privat næringsliv, det offentlige og ulike organisasjoner. Intern praksis er spesielt tilpasset nettstudentene som ofte ønsker mer fleksibilitet i praksisperioden.

Vurdering av praksis

Vurderingen av emnet praksis gjennomføres på grunnlag av praksisrapporten som utarbeides etter praksisperioden. Emnet praksis gir 10 studiepoeng.

Praksis og videre karriere

– En ettårig utdanning hos oss gir deg etterspurt og yrkesrelevant kompetanse, innen det offentlige og privat næringsliv. Vi vet om flere studenter som har fått jobb basert på det de gjorde i praksisperioden, forklarer kompetanseleder Michelle Thoresen.

Kontakt oss for mer informasjon

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne på chat, e-post post@jusutdanning.no eller telefon 22 64 45 55.

Jusutdanning gir deg:

  • Advokater som forelesere

  • 60 studiepoeng

  • Undervisning sentralt i Oslo sentrum og som nettundervisning

  • Tett oppfølging og individuelle tilbakemeldinger

  • Mulighet for å bygge nettverk i advokatbransjen

  • 1 måned praksis i løpet av utdanningen

  • Godt faglig og sosialt studiemiljø

  • Studiestøtte ved Lånekassen

bottom of page