top of page

Master i rettsvitenskap

Master i rettsvitenskap er en 5-årig utdanning, normert tid. 

Jusutdanning tilbyr juridiske ettårige utdanninger basert på
hovedemnene fra master i rettsvitenskap.

 

Den videre fremstillingen baserer seg på studiemodellen

til Universitetet i Oslo:

1. Det første året får du kunnskap om privatrettslige emner

som det er svært nyttig å kunne ellers i livet som f.eks.

avtalerett, kjøpsrett, erstatningsrett, fast eiendom,
familierett og arverett. Tilsvarer rettsområder i utdanningen
"Juskonsulent privatrett".

2. Det andre året er det offentligrettslige emner som redegjør for hvordan staten og forvaltningen fungerer.

Derav miljørett, helserett, trygderett og barnevernsrett. I tillegg til hvordan det offentlige må forholde seg til omverden og andre stater ved blant annet EØS-avtalen. Tilsvarer rettsområder i utdanningen "Juskonsulent forvaltningsrett".

3. Det tredje året er det tilbake til privatrettslige emner som på første året, men denne gangen er vinklingen i stor grad rettet mot forretningsjus og næringslivet. Emnene du lærer er blant annet obligasjonsrett, tingsrett og selskapsrett. Med andre ord mer om kjøpsrett, kontrakter, selskaper og hvem som har eierskapet til en gjenstand. Tilsvarer rettsområder i utdanningen "Juskonsulent forretningsjus".

4. Det fjerde året lærer du mer om jusen som regulerer det offentlige ved strafferett og prosessene som gjelder ved domstolene. Strafferett og straffeprosess tilsvarer rettsområder i utdanningen "Juskonsulent strafferett". I tillegg er det på fjerde året mer metode og etikk, samt rettssosiologi/rettsøkonomi/rettsfilosofi. 

5. Det femte og siste året skal du skrive masteroppgave. Dette innebærer at du skal ta for deg en rettslig problemstilling, samt redegjøre og drøfte denne. Du skal med andre ord skrive en omfattende rettslig besvarelse.

Norges Høyesterett

Foto: Norges Høyesterett

bottom of page