Nettutdanninger innen jus

Jusutdanning tilbyr alle våre utdanninger som nettutdanning!

Nettutdanning gir deg stor fleksibilitet til å studere fra akkurat hvor du ønsker. Du kan studere Advokatassistent, Privatrett, Forvaltningsrett, Forretningsjus og Strafferett hos oss på nett.

 

Nettutdanning gir deg fleksibilitet

I dagens samfunn er fleksibilitet viktig for mange studenter. Det kan være mange grunner til at det passer best med en nettbasert tilnærming for å kunne styrke din kompetanse. Samtidig kan det være anledninger hvor man ønsker å møte fysisk til forelesninger, og den muligheten har du også hos oss. Det finnes alltid en stol til deg i våre klasserom. Ønsker du en hybridløsning som student, er Jusutdanning stedet å studere.

Studieportalen

Alle studenter får tilgang til vår studieportal, hvor du til enhver tid finne oppdatert informasjon som angår din rolle som student hos oss. Dette er informasjon som både angår de ulike emnene i undervisningen, og viktig informasjon fra oss i administrasjonen. 

 

Via studieportalen får du som student tilgang til ulike rom knyttet opp mot emnene som utdanningen består av. I de ulike rommene vil alt av faginformasjon fra forelesningene bli lagt ut; presentasjoner, disposisjoner, forklaringsvideoer, oppgaver, innleveringer og kunngjøringer.

 

Studieportalen er tilgjengelig for studentene hele døgnet og overalt med internettilgang. Studieportalen finnes også tilgjengelig ved en egen applikasjon som er tilpasset for bruk på mobiltelefon.

Delta aktivt på forelesningene via nett

Når det er forelesning i et emne, vil dette kunne følges direkte på nett via zoom. Da vil du få muligheten til, uansett hvor du er, å kunne stille spørsmål (muntlig eller via chat), komme med kommentarer og innspill til både forelesere og medstudenter.

 

Velg å se forelesningene i opptak

Du kan også se alle forelesningene i opptak, som er tilgjengelig for alle studentene i 14 dager etter forelesningen. Det gjør at du som student kan se forelesningen når det passer, i tillegg til å kunne se den flere ganger. På den måten har du som nettstudent samme faglig progresjon som de stedbaserte studentene. Alle vurderingssituasjoner (fremføringer, innleveringer og eksamener) foregår samtidig for alle våre studenter.

Felles velkomstuke

Vi har felles oppstart for alle våre studenter, tirsdag 23. august 2022. Den dagen, og resten av den uken (uke 34), oppfordrer vi på det sterkeste alle studenter å møte opp – uansett om man er nettstudent eller valgt å følge våre forelesninger fysisk her i Oslo. I løpet av denne uken vil det, i tillegg til å bli gitt viktig informasjon, bli arrangert aktiviteter hvor studentene får anledning til å bli kjent med hverandre og oss i administrasjonen.

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss på e-post, telefon og via Facebook! 

Styrk din kompetanse og karrieremuligheter hos Jusutdanning!