top of page
Nettutdanninger innen jus

Jusutdanning tilbyr alle utdanninger som nettutdanning. Dette gir deg mulighet til å studere fra hvor du vil, og dermed lettere å kombinere studiene med jobb og familieliv. 

Nettstudenter kan også fortløpende velge å delta fysisk på forelesninger. Vi benytter digitale skjermer og kamera som gir deg en unik læringsopplevelse som nettstudent.

Les mer om vårt studieopplegg for nettutdanninger nedenfor. Velg nettutdanning i søknadsskjemaet på siden "Søk studieplass"

Valgfrihet som nettstudent hos Jusutdanning

Nettstudenter har valgfrihet til å delta på forelesningene direkte via nett eller se forelesningene i opptak. I tillegg kan du som nettstudent velge å delta fysisk på forelesninger i Oslo. Velg fortløpende det som passer best for deg.

Digitale skjermer

Alle forelesningene gjennomføres på digitale forelesningsskjermer som overfører alt som skjer i undervisningen direkte til din PC. Det som skrives på skjermen blir umiddelbart tilgjengelig for alle studenter. Informasjonen kan også lagres som notater fra forelesningen. Jusutdanning gir deg heldigitale forelesninger som presenterer juridisk kunnskap på en moderne og fremtidsrettet måte.

Delta aktivt på forelesninger via nett

Fordelen med å delta direkte på forelesningen via nett, er at du kan være aktiv student uansett hvor du befinner deg. Alle forelesninger sendes direkte via Zoom. Du har da mulighet til å stille spørsmål, kommentere, komme med innspill og ha dialog med foreleseren både muntlig og skriftlig underveis i forelesningen. Det legges også opp til faglige drøftelser og diskusjoner med foreleser og medstudenter på forelesningene.

 

Velg å se forelesningene i opptak

Du kan også velge å se forelesningene i opptak, som er tilgjengelig på studieportalen i 14 dager etter hver forelesning. Det gjør det mulig å følge forelesningen når det passer best for deg. I tillegg kan du se forelesningen flere ganger. Publisering av opptaket skjer senest neste virkedag etter forelesningen.

Fleksibel nettutdanning med hybridløsning

I dagens samfunn er det viktig med fleksibilitet for mange studenter. Det kan være flere grunner til at det passer best for deg å være nettstudent. Samtidig kan det være anledninger hvor du ønsker å delta fysisk på forelesninger. Denne muligheten er alltid tilgjengelig for våre studenter.

«Det er alltid en fysisk studieplass til deg i forelesningen».

Ønsker du en hybridløsning som student, er Jusutdanning stedet å studere.

Samme studieprogresjon for alle studenter

Alle studenter følger den samme studieprogresjonen. Det innebærer at både nettstudenter og stedbaserte studenter følger den samme timeplanen og dermed har samme faglig progresjon i løpet av utdanningen. Alle vurderingssituasjoner (eksamen og rapportinnlevering) gjennomføres samtidig for alle våre studenter.

Studieportalen

På studieportalen mottar du viktig informasjon fra foreleser og administrasjon og finner studieplanen, timeplanen, forelesningsmateriell og opptak fra forelesningene. 

Studieportalen er tilgjengelig hele døgnet. Du trenger kun internettilgang. Studieportalen finnes også som egen applikasjon, tilpasset for bruk via mobiltelefon.

 

All faginformasjon på studieportalen

Studieportalen gir deg tilgang til aktuelle fagrom for utdanningen. I fagrommene vil alt av faginformasjon fra forelesningene bli lagt ut; presentasjoner, disposisjoner, forelesningsvideoer, oppgaver, innleveringer og kunngjøringer.

Eksamen og vurderingssituasjoner 

Alle eksamen og vurderingssituasjoner gjennomføres felles for alle våre studenter. De er digitale og kan gjennomføres hjemmefra eller fra der du befinner deg. Eneste du trenger er stabil internettilgang. 

Velkomstuke og innføring i grunnleggende jus

Vi har felles oppstart av studieåret med velkomstuke for alle våre studenter. Dette er en perfekt anledning til å bli kjent med Jusutdanning og dine medstudenter. Uken etter velkomstuken blir det innføring i grunnleggende jus for alle studenter. Vi oppfordrer deg på det sterkeste til å delta fysisk akkurat disse to ukene, uavhengig om du skal være nettstudent eller stedbasert student i Oslo.

Velg din utdanning

Les mer og finn utdanningen som passer best for deg:

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss på chat, e-post eller telefon.

Styrk din kompetanse og karrieremuligheter hos Jusutdanning!

Jusutdanning gir deg:

  • Advokater som forelesere

  • 60 studiepoeng

  • Undervisning sentralt i Oslo sentrum og som nettundervisning

  • Tett oppfølging og individuelle tilbakemeldinger

  • Mulighet for å bygge nettverk i advokatbransjen

  • 1 måned praksis i løpet av utdanningen

  • Godt faglig og sosialt studiemiljø

  • Studiestøtte ved Lånekassen

bottom of page