Velkomstuken ved Jusutdanning

Vi ønsker at alle våre studenter skal bli godt kjent både med Jusutdanning, hverandre og Oslo som studentby. Studieåret starter derfor med en felles velkomstuke for alle våre studenter!

 

Studiestart 22. august

Neste studiestart er tirsdag 22. august 2023. Den dagen, og resten av den uken, oppfordrer vi på det sterkeste alle studenter å møte opp – uansett om du er nettstudent eller valgt å følge våre forelesninger fysisk her i Oslo. I løpet av denne uken vil det, i tillegg til å bli gitt viktig informasjon, bli arrangert aktiviteter hvor studentene får anledning til å bli kjent med hverandre og oss i administrasjonen.

Omvisning til jussteder

Det blir omvisning til jussteder i Oslo sentrum. Blant annet Høyesterett, Borgarting lagmannsrett, Oslo tinghus og Stortinget, som den lovgivende forsamling.

Innføring i grunnleggende jus

Uken etter velkomstuken blir det oppstart av forelesninger med innføring i grunnleggende jus. Alle studentene samles da til felles innføring med fagansvarlig Henrik Sander. 

Åpningsarrangement 2020

Den 25. august 2020 gjennomførte Jusutdanning vårt høytidelige åpningsarrangement med alle studenter, forelesere og samarbeidspartnere. Vi fikk besøk av statsråd Henrik Asheim, forsknings- og høyere utdanningsminister og Geir Aker "fenriken" fra Kompani Lauritzen på Tv2. 

Se videoen fra arrangementet:

Jusutdanning åpningsarrangement 2020
Spill video