Velkomstuken ved Jusutdanning

Studieåret starter med en velkomstuke for at studentene skal bli godt kjent både med Jusutdanning, hverandre og Oslo som studentby. Det er felles oppstart for alle våre studenter! 

 

Neste studiestart er tirsdag 23. august 2022. Den dagen, og resten av den uken (uke 34), oppfordrer vi på det sterkeste alle studenter å møte opp – uansett om du er nettstudent eller valgt å følge våre forelesninger fysisk her i Oslo. I løpet av denne uken vil det, i tillegg til å bli gitt viktig informasjon, bli arrangert aktiviteter hvor studentene får anledning til å bli kjent med hverandre og oss i administrasjonen.

 

Det blir omvisning til jussteder i Oslo sentrum derav Høyesterett, Borgarting lagmannsrett, Oslo tinghus og Stortinget, som den lovgivende forsamling.

Velkomstuken blir avsluttet med et høytidelig åpningsarrangement hvor vi i 2020 fikk besøk av statsråd Henrik Asheim, forsknings- og høyere utdanningsminister og Geir Aker "fenriken" fra Kompani Lauritzen på Tv2. (Se video for åpningsarrangementet nedenfor). 

Åpningsarrangement 2020

Den 25. august 2020 gjennomførte Jusutdanning vårt høytidelige åpningsarrangement med alle studenter, forelesere og samarbeidspartnere. 

Se videoen fra arrangementet:

Jusutdanning åpningsarrangement 2020
Spill video