top of page

Velkommen til Jusutdanning

Vi ønsker at alle våre studenter skal bli godt kjent med Jusutdanning, hverandre og Oslo som studentby. Studieåret starter derfor med felles velkomstuke for alle våre studenter!

 

Velkomstuke for alle studenter

Vi har felles oppstart av studieåret med velkomstuke for alle studenter. Dette er en perfekt anledning til å bli kjent med Jusutdanning og dine medstudenter. I uken etter velkomstuken blir det felles forelesninger for alle utdanninger med innføring i grunnleggende jus.

 

Vi oppfordrer deg på det sterkeste til å delta fysisk akkurat disse to ukene, uavhengig om du skal være nettstudent eller stedbasert student i Oslo.

Omvisning til jussteder

Det blir omvisning til jussteder i Oslo sentrum. Blant annet Høyesterett, Borgarting lagmannsrett, Oslo tinghus og Stortinget, som den lovgivende forsamling.

Innføring i grunnleggende jus

Uken etter velkomstuken blir det oppstart av forelesninger med innføring i grunnleggende jus. Alle studenter samles da til felles innføring med fagansvarlig Henrik Sander. 

Åpningsarrangement 2020

Den 25. august 2020 gjennomførte Jusutdanning vårt høytidelige åpningsarrangement med alle studenter, forelesere og samarbeidspartnere. Vi fikk besøk av statsråd Henrik Asheim, forsknings- og høyere utdanningsminister og Geir Aker "fenriken" fra Kompani Lauritzen på Tv2. 

Se videoen fra arrangementet:

Jusutdanning åpningsarrangement 2020
Spill video
bottom of page