Juskonsulent Forretningsjus | Næringslivsutdanning

Dette er vår utdanning for ledere, gründere og næringslivet.

Juskonsulent Forretningsjus er en spesialisert ettårig utdanning, med 60 studiepoeng. Utdanningen gir kunnskap og kompetanse om jus som gjelder for næringslivet og bedrifter. Dette er en utvidet arbeidsrettutdanning som omhandler relevant jus for arbeidslivet, derav kontraktsrett, pengekravsrett og selskapsrett.

Juskonsulent Forretningsjus er særlig relevant som lederutdanning, gründerutdanning og næringslivsutdanning, og gir kompetanseheving tilsvarende spesialisert lederkurs. Utdanningen gir karrieremuligheter ved juridiske stillinger innenfor forretningsjus. Dersom du driver eget selskap, vil utdanningen samtidig styrke kompetansen til selskapet ditt.  

Studieopplegget omfatter over 450 timer undervisning, med fokus på personlig oppfølging og individuelle tilbakemeldinger underveis i studiet. I løpet av utdanningen vil studentene besøke flere advokatfirmaer for å tilegne bransjekunnskap og bygge nettverk i advokatbransjen.

 

Emnene i utdanningen: 

 • Forretningsjus I
  kontraktsrett, pengekravsrett, inkasso, tvangsfullbyrdelse og selskapsrett

 • Forretningsjus II
  - konkursrett, panterett, dynamisk tingsrett, tinglysing og arbeidsrett

 • Selskaper og årsregnskapet

 • Korrespondanse, inkasso- og konkursbehandling

 • Prosjekt

 • Praksis

Praksis er en periode hvor du vil benytte deg av tilegnede kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse innen utdanningen

Styrk din kompetanse og karrieremuligheter hos Jusutdanning!

Les mer om faginnholdet i utdanningen Juskonsulent Forretningsjus

4. Juskonsulent Forretningsjus ung nettside.png

Jusutdanning gir deg:

 • Advokater som forelesere

 • Undervisning sentralt i Oslo sentrum og som nettundervisning

 • Tett oppfølging og individuelle tilbakemeldinger

 • Mulighet for å bygge nettverk i advokatbransjen

 • 1 måned praksis i løpet av utdanningen

 • Godt faglig og sosialt studiemiljø

 • 60 studiepoeng og studiestøtte ved Lånekassen

Nettutdanning

Jusutdanning tilbyr alle våre utdanninger, også som nettutdanning. Nettutdanning gjør det mulig å studere fra hvor du vil, i hele landet. 

Det som er spesielt ved våre nettutdanninger er at du kan velge å delta på forelesningene direkte eller å se forelesningen i opptak, når det passer best for deg. Fordelen med å delta direkte, er at du kan stille spørsmål til foreleseren både muntlig og skriftlig underveis, uansett hvor du måtte befinne deg. Teknologien gjør at det er mulig å tilpasse utdanningen etter dine ønsker og behov.

I søknadsskjemaet velger du utdanningsform enten "Nettutdanning" eller utdanning i "Oslo". 

Undervisning.jpg

Undervisningen

Undervisningen vil være en kombinasjon av undervisning hvor studentene får presentert fagkunnskap og hvor studentene deltar aktivt i arbeid med oppgaveløsning, refleksjoner, samarbeid, diskusjoner og arbeid i mindre grupper med veiledning. Det vil benyttes varierte undervisningsformer for å sikre et best mulig faglig utbytte, og skape et positivt læringsmiljø.


Studentenes aktive deltakelse og gruppearbeid med veiledning vil utgjøre en sentral del av undervisningen. Det skal være lav terskel for å stille spørsmål. Undervisningspersonalet vil tilrettelegge for tilpasset opplæring og god kommunikasjon med studentene. Utenom undervisningen vil det også legges opp til samarbeid mellom studentene i mindre grupper, for blant annet å løse praktikumsoppgaver i fellesskap og arbeide med prosjekt.

Karrieremuligheter.jpg

Jobb- og karrieremuligheter

Utdanningen gir interessante karrieremuligheter ved juridiske stillinger, med spesialisering innen fagområdet forretningsjus.

 

Næringslivet og selskaper har en svært sentral rolle i samfunnet og forretningsjus er et viktig rettsområde. Forretningsjus er en spesialisert utdanning innenfor de forretningsrettslige fagområdene. Utdanningen kvalifiserer til arbeid som konsulent i næringslivet eller ved et advokatfirma. I tillegg til å være ledere som ønsker juridisk kompetanse.

Relevante stillinger etter fullført utdanning kan blant annet være:

 • Advokatassistent med spesialisering innen forretningsjus

 • Administrative stillinger innenfor advokatbransjen eller det private næringsliv

 • Juridisk konsulent innen forretningsjus og arbeidsrett

 • Juridisk assistent innen forretningsjus og arbeidsrett

 • Konkurs- og inkassomedarbeider

 • Kunderådgiver innen forretningsjus og inkasso

 • Lederassistent

 • Saksbehandler innen forretningsjus, bank, forsikring og inkasso

Lånekassen_logo.jpg

Studiestøtte ved Lånekassen

Utdanningen Forretningsjus er kvalitetssikret og godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Studenter i en utdanning som er NOKUT-godkjent, har rett til studielån og eventuelt stipend fra Lånekassen. Dette gjelder også særskilt lån for betaling av skolepenger/studiekontingent. Det anbefales å søke studiestøtte så tidlig som mulig, slik at du mottar studielånet umiddelbart etter studiestart.  

Studiekontingenten

Studiekontingenten er kr. 97 000 i året for hele utdanningen. Dette inkluderer forelesninger, undervisning, personlig veiledning, praksis og eksamen. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at pensumlitteratur ikke er inkludert.

Les mer om studiekontingenten på søknadssiden