top of page

Juskonsulent-utdanningen gir deg kompetanse til å jobbe som konsulent med spesialisering innen forretningsjus.

 

Juskonsulent Forretningsjus er vår utdanning for ledere, gründere og styremedlemmer. Dette er en spesialisert ettårig høyere yrkesrettet utdanning, som gir deg 60 studiepoeng og juridisk kunnskap og praktisk kompetanse som er nyttig og nødvendig for selskaper og bedrifter. Forretningsjus gir deg karrieremuligheter ved stillinger innen ledelse, som styremedlem og som gründer.

Hvorfor velge Juskonsulent Forretningsjus?

Dette er en praktisk rettet utdanning som omhandler relevant jus for arbeidslivet, derav arbeidsrett, kontraktsrett, pengekravsrett og selskapsrett. Juskonsulent Forretningsjus er særlig relevant som lederutdanning, gründerutdanning og næringslivsutdanning, og gir kompetanseheving tilsvarende spesialisert kurs for ledere og styremedlemmer. Utdanningen gir karrieremuligheter ved juridiske stillinger innenfor forretningsjus. Dersom du driver eget selskap, vil utdanningen samtidig styrke kompetansen til selskapet ditt.

Utdanningen passer også godt som kompetanseheving for deg som er advokatsekretær/advokatassistent og som arbeider innenfor forretningsjus. 

Utdanningens innhold

Studieopplegget omfatter over 440 timer undervisning, med personlig oppfølging og individuelle tilbakemeldinger underveis i studiet. Det er fokus på skriftlig forberedelse mot eksamen med valgfrie innleveringer igjennom studieåret. I løpet av utdanningen vil studentene besøke flere advokatfirmaer for å tilegne bransjekunnskap og bygge nettverk i advokatbransjen.

 

Utdanningens emner

 • Forretningsjus I
  kontraktsrett, pengekravsrett, inkasso, tvangsfullbyrdelse og selskapsrett

 • Forretningsjus II
  - konkursrett, panterett, dynamisk tingsrett, tinglysing og arbeidsrett

 • Selskaper og årsregnskapet

 • Korrespondanse, inkasso- og konkursbehandling

 • Prosjekt

 • Praksis

Praksis

I praksisperioden vil du få prøve ut tilegnede kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse innen utdanningen.

Styrk din kompetanse og karrieremuligheter hos Jusutdanning!

Jusutdanning gir deg:

 • Advokater som forelesere

 • 60 studiepoeng

 • Forelesning sentralt i Oslo sentrum og som nettutdanning

 • Tett oppfølging og individuelle tilbakemeldinger

 • Mulighet for å bygge nettverk i advokatbransjen

 • 1 måned praksis i løpet av utdanningen

 • Godt faglig og sosialt studiemiljø

 • Studiestøtte ved Lånekassen

Nettutdanning

Jusutdanning tilbyr alle våre utdanninger som nettutdanning. Dette gir deg mulighet til å studere fra hvor du vil, og dermed lettere å kombinere studiene med jobb og familieliv. Nettstudenter kan også fortløpende velge å delta fysisk på forelesninger. Vi benytter digitale skjermer og kamera som gir deg en unik læringsopplevelse som nettstudent.

 

Nettstudenter kan velge å delta på forelesningene direkte via nett eller se forelesningene i opptak, når det passer best for deg.


Velg mellom «Nettutdanning» eller«Oslo» som utdanningsform i søknadsskjemaet på siden "Søk studieplass"

Karrieremuligheter.jpg

Jobb- og karrieremuligheter

Juskonsulent Forretningsjus er en spesialisert utdanning innenfor de forretningsrettslige fagområdene. Utdanningen kvalifiserer til arbeid som konsulent i næringslivet eller ved et advokatfirma. I tillegg til å være leder eller gründer som ønsker juridisk kompetanse.

Relevante stillinger etter fullført utdanning kan blant annet være:

 • Advokatassistent med spesialisering innen forretningsjus

 • Administrative stillinger innenfor advokatbransjen eller næringslivet

 • Juridisk konsulent innen forretningsjus og arbeidsrett

 • Juridisk assistent innen forretningsjus og arbeidsrett

 • Konkurs- og inkassomedarbeider

 • Kunderådgiver innen forretningsjus og inkasso

 • Lederassistent

 • Saksbehandler innen forretningsjus, bank, forsikring og inkasso

Ninni_edited.jpgStudentomtale fra Ninni

«Jeg valgte Jusutdanning for å styrke min kompetanse som saksbehandler og for å kunne få flere muligheter i jobbmarkedet innenfor forretningsjus.

 

Jusutdanning er inkluderende, de har dyktige og profesjonelle forelesere som er opptatt av faget sitt. Skolens administrasjon bruker mye tid på at vi som studenter er engasjerte og oppdaterte i fagene.

 

Jeg anbefaler Jusutdanning på det sterkeste og jeg vil absolutt valgt Jusutdanning igjen.»

Undervisning.jpg

Undervisningen

Undervisningen vil være en kombinasjon av undervisning hvor studentene får presentert fagkunnskap og hvor studentene deltar aktivt i arbeid med oppgaveløsning, refleksjoner, samarbeid, diskusjoner og arbeid i mindre grupper med veiledning. Det vil benyttes varierte undervisningsformer for å sikre et best mulig faglig utbytte, og skape et positivt læringsmiljø.


Studentenes aktive deltakelse og gruppearbeid med veiledning vil utgjøre en sentral del av undervisningen. Det skal være lav terskel for å stille spørsmål. Foreleserne vil tilrettelegge for tilpasset opplæring og god kommunikasjon med studentene. Utenom undervisningen vil det også legges opp til samarbeid mellom studentene i mindre grupper, for blant annet å løse praktikumsoppgaver i fellesskap og arbeide med prosjekt.

Lånekassen_logo.jpg

Studiestøtte ved Lånekassen

Utdanningen Juskonsulent Forretningsjus er kvalitetssikret og godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).

 

Studenter i en utdanning som er NOKUT-godkjent, har rett til studielån og eventuelt stipend fra Lånekassen. Dette gjelder også særskilt lån for betaling av skolepenger/ studiekontingent. 

 

Det anbefales å søke studiestøtte så tidlig som mulig, slik at du mottar studielånet umiddelbart etter studiestart.  

Studiekontingenten

Studiekontingenten er kr. 110 000 for hele den ettårige utdanningen. Dette inkluderer forelesninger, undervisning, personlig oppfølging, praksis og eksamen. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at pensumlitteratur ikke er inkludert.

Les mer om studiekontingenten på søknadssiden

bottom of page