top of page
Administrasjonen
H.Sander.jpg

Henrik Sander

DAGLIG LEDER

Henrik Sander er daglig leder ved Jusutdanning og faglig ansvarlig for utdanningene. 

Sander er utdannet master i rettsvitenskap og har bakgrunn fra næringslivet, advokatbransjen og utdanningssektoren. Jusutdanning ble etablert etter initiativ fra Sander, som fikk selskapet akkreditert som utdanningsinstitusjon i 2020.

Sander har lang erfaring med utvikling og kvalitetssikring av utdanninger, samt hatt flere styreverv og lederposisjoner i selskaper og øvrige organisasjoner. 

Ingun Dager Moe_edited.jpg

Ingun Dager Moe

REKTOR

Ingun Dager Moe er rektor ved Jusutdanning og utdanningsfaglig ansvarlig.

 

Rektor har tett dialog med studentenes tillitsvalgte, studentforeningen og studentombudet ved Jusutdanning.

 

Ingun har lang erfaring fra utdanningssektoren og har jobbet som studierektor i flere år. Ingun har sin bakgrunn fra hotellbransjen, og begynte som lærer allerede på midten av 90-tallet. Ingun har også sittet som Forum for Fagskolers representant i Nasjonalt fagskoleråd, skrevet lærebøker innen kundeservice og har sin pedagogiske utdanning fra HIAK (nå: Oslo Met/Høyskolen i Oslo og Akershus).

Ginette Røsand Ahuja2.jpg

Ginette Røsand Ahuja

ADMINISTRASJONSLEDER

Ginette Røsand Ahuja er administrasjonsleder ved Jusutdanning, med ansvar for studentadministrasjon, eksamen og vitnemål. 

Det er Ginette som ivaretar den daglige oppfølgingen av studenter og forelesere hos Jusutdanning.

Ginette har utdanning fra Norges Markedshøyskole innen markedsføring, PR og kommunikasjon. Ginette har mange års erfaring med administrasjon, koordinering, merkevarebygging og salg av kjente merkevarer. 

Michelle Thoresen.png

Michelle Thoresen

MARKEDSSJEF

Michelle Thoresen er vår markedssjef og praksis- og karriereveileder.

Michelle er ansvarlig for markedsføring, profilering og nettverksbygging ved Jusutdanning. I tillegg har hun tett dialog med studentene gjennom studieåret og koordinerer praksisordningen ved Jusutdanning og innehar rollen som karriereveileder.

Michelle har over 20 års erfaring innenfor salg og markedsføring av kjente merkevarer. Michelle har utdanning fra Norges Varehandelshøyskole (nå: Handelshøyskolen BI - varehandel) innenfor organisasjon, ledelse og økonomi.

bottom of page