top of page
Administrasjonen
Administrasjonen hos Jusutdanning
Henrik Sander_edited.jpg

Henrik Sander

DAGLIG LEDER OG FAGLIG ANSVARLIG

Henrik Sander er daglig leder ved Jusutdanning og faglig ansvarlig for utdanningene. 

Sander er utdannet master i rettsvitenskap og har bakgrunn fra næringslivet, advokatbransjen og utdanningssektoren. Jusutdanning ble etablert etter initiativ fra Sander, som fikk selskapet akkreditert som utdanningsinstitusjon i 2020. 

Sander har lang erfaring med utvikling og kvalitetssikring av utdanninger, samt hatt flere styreverv og lederposisjoner i selskaper og øvrige organisasjoner. 

Ginette Ahuja.jpg

Ginette Røsand Ahuja

ADMINISTRASJONSLEDER OG UTDANNINGSREKTOR

Ginette Røsand Ahuja er administrasjonsleder og utdanningsrektor ved Jusutdanning, med ansvar for studentadministrasjon, eksamen og vitnemål. 

Det er Ginette som ivaretar den daglige oppfølgingen av studenter og forelesere ved Jusutdanning, derav studentenes tillitsvalgte, studentforeningen og studentombudet.

Ginette har utdanning fra Norges Markedshøyskole innen markedsføring, PR og kommunikasjon. Ginette har mange års erfaring med administrasjon, koordinering, merkevarebygging og salg av kjente merkevarer. 

Michelle Thoresen.jpg

Michelle Thoresen

MARKEDS- OG KOMPETANSELEDER

Michelle Thoresen er vår markeds- og kompetanseleder.

Michelle er ansvarlig for markedsføring, profilering og nettverksbygging ved Jusutdanning. I tillegg har hun tett dialog med studentene gjennom studieåret, koordinerer praksisordningen ved Jusutdanning og innehar rollen som kompetanseleder.

Michelle har over 20 års erfaring innenfor salg og markedsføring av kjente merkevarer. Michelle har utdanning fra Norges Varehandelshøyskole (nå: Handelshøyskolen BI - varehandel) innenfor organisasjon, ledelse og økonomi.

Anita Olsen.jpg

Anita Olsen

KVALITETS- OG ØKONOMIANSVARLIG

Anita Olsen er vår kvalitets- og økonomiansvarlig.

Anita er ansvarlig for oppfølging av kvalitetssystemet ved Jusutdanning, derav kvalitetssikring av utdanningene i samarbeid med faglig ansvarlig og utdanningsfaglig ansvarlig. Dette omfatter blant annet ansvaret for student- og foreleserevalueringene. I tillegg jobber Anita med bokføring, fakturering og regnskap. 

Anita har 26-årig bakgrunn innen administrasjon, ifra Stortinget og ulike organisasjoner. Dette er sentral og viktig erfaring i arbeidet med administrasjon og kvalitetssikring.

Thomas Voetmann.jpg

Thomas Voetmann

SALGSLEDER OG LEDER JUSUTDANNING KURS

Thomas Voetmann er vår salgsleder og leder for Jusutdanning kurs.

Thomas følger opp henvendelser fra potensielle studenter og er ansvarlig for Jusutdanning kurs, med tilbud om kompetanseheving, derav personlig veiledning og eksamensforberedelse. 

 

Thomas har bred erfaring innen salg, med bakgrunn fra ulike salgsstillinger. Dette har gitt god kunnskap og kompetanse innen ulike salgsaspekter. I tillegg til å inneha flere lederroller i den forbindelse.

Thomas Jacobsson_edited.jpg

Thomas Jacobsson

KVALITETS- OG KOMMUNIKASJONSLEDER
(Permisjon fra 17.10.2023, varaordfører Eidsvoll kommune)

Thomas Jacobsson er kvalitets- og kommunikasjonsleder ved Jusutdanning.

Thomas er ansvarlig for Jusutdannings kvalitetssystem, derav oppfølging av studentevalueringene. Kvalitetssikring av utdanningene gjennomføres i samarbeid med faglig ansvarlig og utdanningsfaglig ansvarlig. I rollen som kommunikasjonsleder er Thomas vår medieansvarlig og samfunnskontakt, samt nettredaktør.

 

Thomas har tidligere jobbet som seniorrådgiver i kommunikasjonsavdelingen ved OsloMet, og er utdannet innen statsvitenskap og språk ved NTNU. I tillegg har han over 20 års erfaring fra politikken, hvor han har lang erfaring som lokalpolitiker og har vært politisk rådgiver på Stortinget.

bottom of page