top of page
Administrasjonen
Administrasjonen hos Jusutdanning
Henrik Sander_edited.jpg

Henrik Sander

DAGLIG LEDER

Henrik Sander er daglig leder ved Jusutdanning og faglig ansvarlig for utdanningene. 

Sander er utdannet master i rettsvitenskap og har bakgrunn fra næringslivet, advokatbransjen og utdanningssektoren. Jusutdanning ble etablert etter initiativ fra Sander, som fikk selskapet akkreditert som utdanningsinstitusjon i 2020.

Sander har lang erfaring med utvikling og kvalitetssikring av utdanninger, samt hatt flere styreverv og lederposisjoner i selskaper og øvrige organisasjoner. 

Ginette Ahuja_edited.jpg

Ginette Røsand Ahuja

ADMINISTRASJONSLEDER OG UTDANNINGSREKTOR

Ginette Røsand Ahuja er administrasjonsleder og utdanningsrektor ved Jusutdanning, med ansvar for studentadministrasjon, eksamen og vitnemål. 

Det er Ginette som ivaretar den daglige oppfølgingen av studenter og forelesere ved Jusutdanning, derav studentenes tillitsvalgte, studentforeningen og studentombudet.

Ginette har utdanning fra Norges Markedshøyskole innen markedsføring, PR og kommunikasjon. Ginette har mange års erfaring med administrasjon, koordinering, merkevarebygging og salg av kjente merkevarer. 

Michelle Thoresen_edited.jpg

Michelle Thoresen

MARKEDS- OG KOMPETANSELEDER

Michelle Thoresen er vår markedssjef og kompetanseleder.

Michelle er ansvarlig for markedsføring, profilering og nettverksbygging ved Jusutdanning. I tillegg har hun tett dialog med studentene gjennom studieåret og koordinerer praksisordningen ved Jusutdanning og innehar rollen som kompetanseleder.

Michelle har over 20 års erfaring innenfor salg og markedsføring av kjente merkevarer. Michelle har utdanning fra Norges Varehandelshøyskole (nå: Handelshøyskolen BI - varehandel) innenfor organisasjon, ledelse og økonomi.

Thomas Jacobsson_edited.jpg

Thomas Jacobsson

KVALITETS- OG KOMMUNIKASJONSLEDER
(Permisjon fra 17.10.2023, varaordfører Eidsvoll kommune)

Thomas Jacobsson er kvalitets- og kommunikasjonsleder ved Jusutdanning.

Thomas har ansvar for å følge opp Jusutdannings kvalitetssystem, derav kvalitetssikring av utdanningene og oppfølging av studentevalueringene.

I rollen som kommunikasjonsleder er Thomas vår medieansvarlig og samfunnskontakt, samt nettredaktør.

 

Thomas har tidligere jobbet som seniorrådgiver i kommunikasjonsavdelingen ved OsloMet, og er utdannet innen statsvitenskap og språk ved NTNU. I tillegg har han over 20 års erfaring fra politikken, hvor han har lang erfaring som lokalpolitiker og har vært politisk rådgiver på Stortinget.

bottom of page