Administrasjonen
H.Sander.jpg

Henrik Sander

DAGLIG LEDER

Henrik Sander er daglig leder ved Jusutdanning, samt fagansvarlig for utdanningene. 

Sander er utdannet master i rettsvitenskap og har bakgrunn fra næringslivet, advokatbransjen og utdanningssektoren. Jusutdanning ble etablert etter initiativ fra Sander, som fikk selskapet akkreditert som utdanningsinstitusjon i 2020.

Sander har lang erfaring med utvikling og kvalitetssikring av utdanninger, samt hatt flere styreverv og lederposisjoner i selskaper og øvrige organisasjoner. 

Ingun Dager Moe_edited.jpg

Ingun Dager Moe

REKTOR

Ingun Dager Moe er rektor ved Jusutdanning. Det er Ingun som ivaretar kontakten med næringslivet for å gjøre Jusutdanning kjent for både arbeidsgivere og mulige studenter. Rektor har tett dialog med studentenes tillitsvalgte og studentforeningen. I tillegg er det Ingun som koordinerer praksisordringen ved Jusutdanning og innehar rollen som karriereleder.

 

Ingun har lang erfaring fra utdanningssektoren og har jobbet som studierektor i flere år. Ingun har sin bakgrunn fra hotellbransjen, og begynte som lærer allerede på midten av 90-tallet. Ingun har også sittet som Forum for Fagskolers representant i Nasjonal fagskoleråd, skrevet lærebøker innen kundeservice og har sin pedagogiske utdanning fra HIAK (nå: Oslo Met/Høyskolen i Oslo og Akershus).