top of page

Opptakskravet til utdanningene

Opptakskravet til utdanningene er at du enten har generell studiekompetanse (vitnemål),

spesiell fagkompetanse (fagbrev) eller realkompetanse (CV, kompetansebevis og arbeidsattester).

Generell studiekompetanse

Generell studiekompetanse oppnås ved fullført og bestått videregående opplæring innen én de studieforberedende utdanningsprogrammene:

 • Studiespesialisering

 • Medier og kommunikasjon

 • Idrett

 • Musikk, dans og drama

 • Kunst, design og arkitektur

Dersom du ennå ikke har fullført og bestått videregående opplærling, kan du vedlegge kompetansebevis og ettersende vitnemålet ditt når det er klart. 

 

Spesiell fagkompetanse

Følgende fagbrev tilfredsstiller opptakskravet ved spesiell fagkompetanse:

 • Service- og administrasjonsmedarbeider

 • Kontor- og administrasjonsmedarbeider

 • Salgsmedarbeider

 • Reiselivsmedarbeider

 • Sikkerhetsmedarbeider

 • Aktivitør

 • Ambulansearbeider

 • Apotektekniker

 • Barne- og ungdomsarbeider

 • Hudpleier

 • Helsefagarbeider

 • Helsesekretær

 • Tannhelsesekretær

 • Ortopeditekniker

Realkompetanse

Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på tilsvarende realkompetanse. Det skal foretas en helhetsvurdering av søkerens kompetanse for å avgjøre om søkeren har tilegnet seg realkompetanse som tilsvarer generell studiekompetanse eller spesiell fagkompetanse.

 

Realkompetanse omfatter all kompetanse som er tilegnet gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Relevant realkompetanse kan for eksempel være arbeidserfaring, annen utdanning, kurs, tillitsverv og annen kompetanse fra organisasjonsarbeid, fritidsaktiviteter og annet. Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål tilknyttet opptak på bakgrunn av realkompetanse. 

Søkere med bestått og fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifiserte for opptak uten tilleggskrav i norsk. Det er vil for øvrig være tilleggskrav om norskkunnskaper på minimum nivå B2 i alle delferdigheter. Kontakt oss dersom du har spørsmål om norskkravet.

bottom of page