Juskonsulent Strafferett | Kriminalitet, straff og politi

Dette er vår utdanning for deg med interesse og engasjement innen strafferett, politiet og kriminalomsorgen.

Juskonsulent Strafferett er en spesialisert ettårig utdanning, med 60 studiepoeng. ​Denne utdanningen passer for deg som ønsker kunnskap om strafferettsystemet og juridisk kunnskap om politiet. Utdanningen gir karrieremuligheter i advokatbransjen, politiet og kriminalomsorgen.

 

Utdanningen passer godt som forberedende for deg som ønsker politiutdanning ved Politihøyskolen, for deg som ønsker styrket juridisk kompetanse i din rolle som vekter eller sikkerhetsvakt og for deg som vil arbeide som konsulent ved fengsler. 

Juskonsulent Strafferett er særlig relevant for deg som ønsker å forstå de viktige rettsområdene som omhandler tilfellene hvor staten kan benytte maktmidler. 

Studieopplegget omfatter over 450 timer undervisning, med fokus på personlig oppfølging og individuelle tilbakemeldinger underveis i studiet. I løpet av utdanningen vil studentene besøke flere advokatfirmaer og strafferelevante steder for å tilegne bransjekunnskap og bygge nettverk i advokatbransjen

 

Emnene i utdanningen: 

 • Strafferett I
  - alminnelig og spesiell strafferett

 • Strafferett II
  - straffeprosess, straffegjennomføringsrett og politirett

 • Påtalemyndigheten og politiet

 • Straffesaksbehandling

 • Prosjekt

 • Praksis

Praksis er en periode hvor du vil benytte deg av tilegnede kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse innen utdanningen

Styrk din kompetanse og karrieremuligheter hos Jusutdanning!

Les mer om faginnholdet i utdanningen Juskonsulent Strafferett

Juskonsulent Strafferett.png

Jusutdanning gir deg:

 • Advokater som forelesere

 • Undervisning sentralt i Oslo sentrum og som nettundervisning

 • Tett oppfølging og individuelle tilbakemeldinger

 • Mulighet for å bygge nettverk i advokatbransjen

 • 1 måned praksis i løpet av utdanningen

 • Godt faglig og sosialt studiemiljø

 • 60 studiepoeng og studiestøtte ved Lånekassen

Nettutdanning

Jusutdanning tilbyr alle våre utdanninger, også som nettutdanning. Nettutdanning gjør det mulig å studere fra hvor du vil, i hele landet. 

Det som er spesielt ved våre nettutdanninger er at du kan velge å delta på forelesningene direkte eller å se forelesningen i opptak, når det passer best for deg. Fordelen med å delta direkte, er at du kan stille spørsmål til foreleseren både muntlig og skriftlig underveis, uansett hvor du måtte befinne deg. Teknologien gjør at det er mulig å tilpasse utdanningen etter dine ønsker og behov.

I søknadsskjemaet velger du utdanningsform enten "Nettutdanning" eller utdanning i "Oslo". 

Undervisning.jpg

Undervisningen

Undervisningen vil være en kombinasjon av undervisning hvor studentene får presentert fagkunnskap og hvor studentene deltar aktivt i arbeid med oppgaveløsning, refleksjoner, samarbeid, diskusjoner og arbeid i mindre grupper med veiledning. Det vil benyttes varierte undervisningsformer for å sikre et best mulig faglig utbytte, og skape et positivt læringsmiljø.


Studentenes aktive deltakelse og gruppearbeid med veiledning vil utgjøre en sentral del av undervisningen. Det skal være lav terskel for å stille spørsmål. Undervisningspersonalet vil tilrettelegge for tilpasset opplæring og god kommunikasjon med studentene. Utenom undervisningen vil det også legges opp til samarbeid mellom studentene i mindre grupper, for blant annet å løse praktikumsoppgaver i fellesskap og arbeide med prosjekt.

Karrieremuligheter.jpg

Jobb- og karrieremuligheter

Utdanningen gir interessante karrieremuligheter ved konsulentstillinger i advokatbransjen, politiet og kriminalomsorgen, med spesialisering innen fagområdet strafferett.

 

Samfunnet blir stadig mer rettsliggjort, og det etterspørres i stadig større grad juridisk kunnskap med spesialisert kompetanse i det offentlige og i advokatbransjen. Juridisk kompetanse trengs på mange områder i samfunnet, derav innenfor administrasjon, saksbehandling, konsulentvirksomhet og rådgivning.

Relevante stillinger etter fullført utdanning kan være:

 • Advokatassistent med spesialisering innen strafferett

 • Administrative stillinger innenfor advokatbransjen eller det offentlige 

 • Juridisk konsulent innen politiet

 • Juridisk assistent innen strafferett

 • Lederassistent

 • Straffesaksbehandler

 • Straffesakskonsulent

Lånekassen_logo.jpg

Studiestøtte ved Lånekassen

Utdanningen Strafferett er kvalitetssikret og godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Studenter i en utdanning som er NOKUT-godkjent, har rett til studielån og eventuelt stipend fra Lånekassen. Dette gjelder også særskilt lån for betaling av skolepenger/studiekontingent. Det anbefales å søke studiestøtte så tidlig som mulig, slik at du mottar studielånet umiddelbart etter studiestart.

Studiekontingenten

Studiekontingenten er kr. 97 000 i året for hele utdanningen. Dette inkluderer forelesninger, undervisning, personlig veiledning, praksis og eksamen. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at pensumlitteratur ikke er inkludert.

Les mer om studiekontingenten på søknadssiden