top of page

Velkommen til Juskonsulent Strafferett!

Juskonsulent-utdanningen gir deg kompetanse til å jobbe som konsulent med spesialisering innen strafferett.

 

Juskonsulent Strafferett er vår utdanning innen strafferett og strafferettssystemet. Dette er en spesialisert ettårig høyere yrkesrettet utdanning, som gir deg 60 studiepoeng og karrieremuligheter i advokatbransjen, politiet, veldedige organisasjoner og kriminalomsorgen. Utdanningen er særlig relevant for deg som ønsker å forstå de viktige rettsområdene som omhandler tilfeller hvor staten kan benytte maktmidler.

Hvorfor velge Juskonsulent Strafferett?

Denne utdanningen passer for deg som ønsker kunnskap om strafferettsystemet og juridisk kunnskap om politi, påtale og straffegjennomføring. Utdanningen gir karrieremuligheter i advokatbransjen, politiet, veldedige organisasjoner og kriminalomsorgen. Om du ønsker å styrke din juridiske kompetanse som vekter eller sikkerhetsvakt, eller vil forberede deg for en politiutdanning ved Politihøyskolen, er dette en utdanning som passer godt for deg. 

Utdanningen passer også godt som kompetanseheving for deg som er advokatsekretær/advokatassistent og som arbeider innenfor strafferettslige temaer. 

 

Utdanningens innhold

Studieopplegget omfatter over 440 timer undervisning, med personlig oppfølging og individuelle tilbakemeldinger underveis i studiet. Det er fokus på skriftlig forberedelse mot eksamen med valgfrie innleveringer igjennom studieåret. I løpet av utdanningen vil studentene besøke flere advokatfirmaer og strafferelevante steder for å tilegne bransjekunnskap og bygge nettverk i advokatbransjen. 

 

Utdanningens emner

 • Strafferett I
  - alminnelig og spesiell strafferett

 • Strafferett II
  - politirett, straffeprosess og straffegjennomføringsrett

 • Påtalemyndigheten og politiet

 • Straffesaksbehandling

 • Prosjekt

 • Praksis

Praksis

I praksisperioden vil du få prøve ut tilegnede kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse innen utdanningen.

Styrk din kompetanse og karrieremuligheter hos Jusutdanning!

Jusutdanning gir deg:

 • Advokater som forelesere

 • 60 studiepoeng

 • Forelesning sentralt i Oslo sentrum og som nettutdanning

 • Tett oppfølging og individuelle tilbakemeldinger

 • Mulighet for å bygge nettverk i advokatbransjen

 • 1 måned praksis i løpet av utdanningen

 • Godt faglig og sosialt studiemiljø

 • Studiestøtte ved Lånekassen

Nettutdanning

Jusutdanning tilbyr alle våre utdanninger som nettutdanning. Dette gir deg mulighet til å studere fra hvor du vil, og dermed lettere å kombinere studiene med jobb og familieliv. Nettstudenter kan også fortløpende velge å delta fysisk på forelesninger. Vi benytter digitale skjermer og kamera som gir deg en unik læringsopplevelse som nettstudent.

 

Nettstudenter kan velge å delta på forelesningene direkte via nett eller se forelesningene i opptak, når det passer best for deg.


Velg mellom «Nettutdanning» eller«Oslo» som utdanningsform i søknadsskjemaet på siden "Søk studieplass"

Karrieremuligheter.jpg

Jobb- og karrieremuligheter

Utdanningen gir interessante karrieremuligheter ved konsulentstillinger i advokatbransjen, politiet, veldedige organisasjoner og kriminalomsorgen, med spesialisering innen fagområdet strafferett. Det er behov for juridisk kompetanse på mange områder i samfunnet, derav innenfor administrasjon, saksbehandling, rådgivning og konsulentvirksomhet.

Relevante stillinger etter fullført utdanning kan være:

 • Advokatassistent med spesialisering innen strafferett

 • Administrative stillinger innenfor advokatbransjen eller det offentlige 

 • Juridisk konsulent innen politiet

 • Juridisk assistent innen strafferett

 • Lederassistent

 • Straffesaksbehandler

 • Straffesakskonsulent

Angelica_edited.jpgStudentomtale fra Angelica

«Juskonsulent strafferett er det mest givende studiet jeg har gått på hittil, foreleserne er kjempeflinke, engasjerende og inkluderende.

 

Jusutdanning har gitt meg både muligheten og viljen til å fortsette med jus.

 

Denne skolen er inkluderende, faglig perfekt og ikke minst sosialt for studentene. Noe jeg har lagt vekt på da jeg søkte skole, var om vi fikk oppfølging, hjelp og veiledning underveis i studieåret.

 

Ser du etter det samme kan jeg med sikkerhet si at denne skolen passer for deg.»

Undervisning.jpg

Undervisningen

Undervisningen vil være en kombinasjon av undervisning hvor studentene får presentert fagkunnskap og hvor studentene deltar aktivt i arbeid med oppgaveløsning, refleksjoner, samarbeid, diskusjoner og arbeid i mindre grupper med veiledning. Det vil benyttes varierte undervisningsformer for å sikre et best mulig faglig utbytte, og skape et positivt læringsmiljø.


Studentenes aktive deltakelse og gruppearbeid med veiledning vil utgjøre en sentral del av undervisningen. Det skal være lav terskel for å stille spørsmål. Foreleserne vil tilrettelegge for tilpasset opplæring og god kommunikasjon med studentene. Utenom undervisningen vil det også legges opp til samarbeid mellom studentene i mindre grupper, for blant annet å løse praktikumsoppgaver i fellesskap og arbeide med prosjekt.

Lånekassen_logo.jpg

Studiestøtte ved Lånekassen

Utdanningen Juskonsulent Strafferett er kvalitetssikret og godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).

 

Studenter i en utdanning som er NOKUT-godkjent, har rett til studielån og eventuelt stipend fra Lånekassen. Dette gjelder også særskilt lån for betaling av skolepenger/ studiekontingent. 

 

Det anbefales å søke studiestøtte så tidlig som mulig, slik at du mottar studielånet umiddelbart etter studiestart.

Studiekontingenten

Studiekontingenten er kr. 110 000 for hele den ettårige utdanningen. Dette inkluderer forelesninger, undervisning, personlig oppfølging, praksis og eksamen. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at pensumlitteratur ikke er inkludert.

Les mer om studiekontingenten på søknadssiden

bottom of page