Kriminalitet, politi og påtale |
Juskonsulent Strafferett

Juskonsulent Strafferett er vår utdanning innen strafferett og strafferettssystemet. Dette er en spesialisert ettårig høyere yrkesrettet utdanning som gir karrieremuligheter i advokatbransjen, politiet og kriminalomsorgen. Utdanningen er særlig relevant for deg som ønsker å forstå de viktige rettsområdene som omhandler tilfeller hvor staten kan benytte maktmidler.

Hvorfor velge Juskonsulent Strafferett?

Denne utdanningen passer for deg som ønsker kunnskap om strafferettsystemet og juridisk kunnskap om politi, påtale og straffegjennomføring. Utdanningen gir karrieremuligheter i advokatbransjen, politiet og kriminalomsorgen. Om du ønsker å styrke din juridiske kompetanse som vekter eller sikkerhetsvakt, eller vil forberede deg for en politiutdanning ved Politihøyskolen, er dette en utdanning som passer godt for deg. 

Utdanningen passer også godt som kompetanseheving for advokatsekretærer/advokatassistenter som arbeider innenfor strafferettslige temaer. 

 

Utdanningens innhold

Studieopplegget omfatter over 450 timer undervisning, med fokus på personlig oppfølging og individuelle tilbakemeldinger underveis i studiet. I løpet av utdanningen vil studentene besøke flere advokatfirmaer og strafferelevante steder for å tilegne bransjekunnskap og bygge nettverk i advokatbransjen

 

Utdanningens emner

 • Strafferett I
  - alminnelig og spesiell strafferett

 • Strafferett II
  - straffeprosess, straffegjennomføringsrett og politirett

 • Påtalemyndigheten og politiet

 • Straffesaksbehandling

 • Prosjekt

 • Praksis

Praksis

I praksisperioden vil du få prøve ut tilegnede kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse innen utdanningen.

Styrk din kompetanse og karrieremuligheter hos Jusutdanning!

Juskonsulent Strafferett.png

Jusutdanning gir deg:

 • Advokater som forelesere

 • 60 studiepoeng

 • Undervisning sentralt i Oslo sentrum og som nettundervisning

 • Tett oppfølging og individuelle tilbakemeldinger

 • Mulighet for å bygge nettverk i advokatbransjen

 • 1 måned praksis i løpet av utdanningen

 • Godt faglig og sosialt studiemiljø

 • Studiestøtte ved Lånekassen

Nettutdanning

Jusutdanning tilbyr alle våre utdanninger, også som nettutdanning. Nettutdanning gjør det mulig å studere fra hvor du vil, i hele landet. 

Som nettstudent kan du velge å delta på forelesningene direkte, eller se forelesningene i opptak, når det passer best for deg. Alle forelesningene er åpne for fysisk deltakelse, også for nettstudenter.


I søknadsskjemaet velger du enten «Nettutdanning» eller
«Oslo» som utdanningsform.

Karrieremuligheter.jpg

Jobb- og karrieremuligheter

Utdanningen gir interessante karrieremuligheter ved konsulentstillinger i advokatbransjen, politiet og kriminalomsorgen, med spesialisering innen fagområdet strafferett. Juridisk kompetanse trengs på mange områder i samfunnet, derav innenfor administrasjon, saksbehandling, konsulentvirksomhet og rådgivning.

Relevante stillinger etter fullført utdanning kan være:

 • Advokatassistent med spesialisering innen strafferett

 • Administrative stillinger innenfor advokatbransjen eller det offentlige 

 • Juridisk konsulent innen politiet

 • Juridisk assistent innen strafferett

 • Lederassistent

 • Straffesaksbehandler

 • Straffesakskonsulent

Angelica_edited.jpgStudentomtale fra Angelica

«Juskonsulent strafferett er det mest givende studiet jeg har gått på hittil, foreleser er kjempeflink, engasjerende og inklusiv. Jusutdanning har gitt meg både muligheten og viljen til å fortsette meg innen jus. Denne skolen er inkluderende, faglig perfekt og ikke minst sosialt for studentene. Noe jeg har lagt vekt på da jeg søkte skole, var om vi fikk oppfølging, hjelp og veiledning underveis i skoleåret. Ser du etter det samme kan jeg med sikkerhet si at denne skolen passer for deg.»

Undervisning.jpg

Undervisningen

Undervisningen vil være en kombinasjon av undervisning hvor studentene får presentert fagkunnskap og hvor studentene deltar aktivt i arbeid med oppgaveløsning, refleksjoner, samarbeid, diskusjoner og arbeid i mindre grupper med veiledning. Det vil benyttes varierte undervisningsformer for å sikre et best mulig faglig utbytte, og skape et positivt læringsmiljø.


Studentenes aktive deltakelse og gruppearbeid med veiledning vil utgjøre en sentral del av undervisningen. Det skal være lav terskel for å stille spørsmål. Foreleserne vil tilrettelegge for tilpasset opplæring og god kommunikasjon med studentene. Utenom undervisningen vil det også legges opp til samarbeid mellom studentene i mindre grupper, for blant annet å løse praktikumsoppgaver i fellesskap og arbeide med prosjekt.

Lånekassen_logo.jpg

Studiestøtte ved Lånekassen

Utdanningen Strafferett er kvalitetssikret og godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Studenter i en utdanning som er NOKUT-godkjent, har rett til studielån og eventuelt stipend fra Lånekassen. Dette gjelder også særskilt lån for betaling av skolepenger/studiekontingent. Det anbefales å søke studiestøtte så tidlig som mulig, slik at du mottar studielånet umiddelbart etter studiestart.

Studiekontingenten

Studiekontingenten er kr. 99 500 for hele den ettårige utdanningen. Dette inkluderer forelesninger, undervisning, personlig oppfølging, praksis og eksamen. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at pensumlitteratur ikke er inkludert.

Les mer om studiekontingenten på søknadssiden