Juskonsulent privatrett

Juskonsulent Privatrett er en spesialisert ettårig utdanning, med 60 studiepoeng. Utdanningen gir kunnskap og kompetanse om relevante rettsområder for privatpersoner.

 

Privatrett er som oftest første året av master i rettsvitenskap og utdanningen gir dermed et godt grunnlag for videre jusstudier. Fullført utdanning gir dessuten to tilleggspoeng og to alderspoeng, som kan bidra til å styrke mulighetene for videre jusstudier. Les mer om veien videre med jusstudier

Studieopplegget omfatter over 450 timer undervisning, med fokus på personlig oppfølging og individuelle tilbakemeldinger underveis i studiet. I løpet av utdanningen vil studentene besøke flere advokatfirmaer for å tilegne bransjekunnskap.

 

Emnene i utdanningen: 

 • Privatrett I (avtalerett, kjøpsrett og erstatningsrett)

 • Privatrett II (familierett, arverett og fast eiendom)

 • Advokatfirmaet

 • Administrasjon, kommunikasjon og saksbehandling

 • Prosjekt

 • Praksis

Les mer om innholdet i utdanningen Juskonsulent privatrett

Undervisning.jpg

Undervisningen

Undervisningen vil være en kombinasjon av undervisning hvor studentene får presentert fagkunnskap og hvor studentene deltar aktivt i arbeid med oppgaveløsning, refleksjoner, samarbeid, diskusjoner og arbeid i mindre grupper med veiledning. Det vil benyttes varierte undervisningsformer for å sikre et best mulig faglig utbytte, og skape et positivt læringsmiljø.


Studentenes aktive deltakelse og gruppearbeid med veiledning vil utgjøre en sentral del av undervisningen. Det skal være lav terskel for å stille spørsmål. Undervisningspersonalet vil tilrettelegge for tilpasset opplæring og god kommunikasjon med studentene. Utenom undervisningen vil det også legges opp til samarbeid mellom studentene i mindre grupper, for blant annet å løse praktikumsoppgaver i fellesskap og arbeide med prosjekt.

Jobb- og karrieremuligheter

Utdanningen gir interessante karrieremuligheter ved juridiske stillinger, med spesialisering innen fagområdet privatrett.

 

Samfunnet blir stadig mer rettsliggjort, og det etterspørres i stadig større grad juridisk kunnskap med spesialisert kompetanse i det offentlige og i advokatbransjen. Juridisk kompetanse trengs på mange områder i samfunnet, derav innenfor administrasjon, saksbehandling, konsulentvirksomhet og rådgivning.

Relevante stillinger etter fullført utdanning kan blant annet være:

 • Administrasjonsmedarbeider

 • Administrative stillinger innenfor det offentlige eller advokatbransjen

 • Assistent for leder eller advokat

 • Juridisk konsulent

 • Konsulent

 • Kontormedarbeider

 • Kundeservice

 • Kurs- og konferanseansvarlig

 • Resepsjoniststillinger med utvidede administrative oppgaver

 • Sekretær

Studiefinansiering

Utdanningen Juskonsulent privatrett er kvalitetssikret og godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Studenter i en utdanning som er NOKUT-godkjent, har rett til studielån og eventuelt stipend fra Lånekassen. Dette gjelder også særskilt lån for betaling av skolepenger/studiekontingent. 

Les mer om studiekontingenten på søknadssiden

Jusutdanning AS tar forbehold om endringer og
eventuelle feil på nettsiden
.

 

© Jusutdanning AS

Jusutdanning AS

Org.nr.: 920 742 254

Telefon: 22 64 45 55

E-post: post@jusutdanning.no