Juskonsulent privatrett | Årsstudium i jus

Juskonsulent Privatrett er vår grunnutdanning for deg som vil studere jus videre!

 

Dette er en spesialisert ettårig utdanning, med 60 studiepoeng. Utdanningen gir kunnskap og kompetanse om relevante rettsområder for privatpersoner.

 

Privatrett er som oftest første året av master i rettsvitenskap og utdanningen gir dermed et godt grunnlag for videre jusstudier. Fullført utdanning gir dessuten to tilleggspoeng og to alderspoeng, som kan bidra til å styrke mulighetene for videre jusstudier. Mer informasjon om dette får du i informasjonsvideoen, og lenger ned på siden under "Veien videre".

Studieopplegget omfatter over 450 timer undervisning, med fokus på personlig oppfølging og individuelle tilbakemeldinger underveis i studiet. I løpet av utdanningen vil studentene besøke flere advokatfirmaer for å tilegne bransjekunnskap og bygge nettverk i advokatbransjen.

 

Emnene i utdanningen: 

 • Privatrett I (avtalerett, kjøpsrett og erstatningsrett)

 • Privatrett II (familierett, arverett og fast eiendom)

 • Advokatfirmaet

 • Administrasjon, kommunikasjon og saksbehandling

 • Prosjekt

 • Praksis

Les mer om faginnholdet i utdanningen Juskonsulent privatrett

Informasjonsvideo om utdanningen Privatrett

Nettutdanning

Jusutdanning tilbyr nå alle våre utdanninger, også som nettutdanninger. Nettutdanninger gjør det mulig å studere fra hvor du vil, i hele landet. 

Det som er spesielt ved våre nettutdanninger er at du kan velge å delta på forelesningene direkte eller å se forelesningen i opptak, når det passer best for deg. Fordelen med å delta direkte, er at du kan stille spørsmål til foreleseren både muntlig og skriftlig underveis, uansett hvor du måtte befinne deg. Teknologien gjør at det er mulig å tilpasse utdanningen etter dine ønsker og behov.

I søknadsskjemaet velger du utdanningsform enten "nettutdanning" eller stedbasert utdanning i "Oslo". 

Undervisning.jpg

Undervisningen

Undervisningen vil være en kombinasjon av undervisning hvor studentene får presentert fagkunnskap og hvor studentene deltar aktivt i arbeid med oppgaveløsning, refleksjoner, samarbeid, diskusjoner og arbeid i mindre grupper med veiledning. Det vil benyttes varierte undervisningsformer for å sikre et best mulig faglig utbytte, og skape et positivt læringsmiljø.


Studentenes aktive deltakelse og gruppearbeid med veiledning vil utgjøre en sentral del av undervisningen. Det skal være lav terskel for å stille spørsmål. Undervisningspersonalet vil tilrettelegge for tilpasset opplæring og god kommunikasjon med studentene. Utenom undervisningen vil det også legges opp til samarbeid mellom studentene i mindre grupper, for blant annet å løse praktikumsoppgaver i fellesskap og arbeide med prosjekt.

Jobb- og karrieremuligheter

Utdanningen gir interessante karrieremuligheter ved juridiske stillinger, med spesialisering innen fagområdet privatrett.

 

Samfunnet blir stadig mer rettsliggjort, og det etterspørres i stadig større grad juridisk kunnskap med spesialisert kompetanse i det offentlige og i advokatbransjen. Juridisk kompetanse trengs på mange områder i samfunnet, derav innenfor administrasjon, saksbehandling, konsulentvirksomhet og rådgivning.

Relevante stillinger etter fullført utdanning kan blant annet være:

 • Administrasjonsmedarbeider

 • Administrative stillinger innenfor det offentlige eller advokatbransjen

 • Assistent for leder eller advokat

 • Juridisk konsulent

 • Konsulent

 • Kontormedarbeider

 • Kundeservice

 • Kurs- og konferanseansvarlig

 • Resepsjoniststillinger med utvidede administrative oppgaver

 • Sekretær

Lånekassen_logo.jpg

Studiestøtte ved Lånekassen

Utdanningen Juskonsulent privatrett er kvalitetssikret og godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Studenter i en utdanning som er NOKUT-godkjent, har rett til studielån og eventuelt stipend fra Lånekassen. Dette gjelder også særskilt lån for betaling av skolepenger/studiekontingent. Det anbefales å søke studiestøtte så tidlig som mulig, slik at du mottar studielånet umiddelbart etter studiestart.  

Studiekontingenten

Studiekontingenten er kr. 95 000 i året for hele utdanningen. Dette inkluderer forelesninger, undervisning, personlig veiledning, praksis og eksamen. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at pensumlitteratur ikke er inkludert.

Les mer om studiekontingenten på søknadssiden

Det har i mange år vært for få studieplasser tilgjengelig i forhold til samfunnets behov og antallet søkere til master i rettsvitenskap.

 

Dermed har det blitt svært høye inntakskrav for å komme inn på master i rettsvitenskap ved universitetene i Oslo, Bergen eller Tromsø.

 

Jusutdanning har vært i kontakt med flere utdanningsinstitusjoner og vet alternative veier, etter at du har gjennomført utdanning hos oss. 

Les mer om veien videre til fullført mastergrad

Forbedre karakterer fra videregående skole

Enkelte studenter tar også opp fag fra videregående skole ved siden av å studere hos oss for å komme seg videre for å fullføre en bachelor eller master i rettsvitenskap. Fullført ettårig utdanning hos Jusutdanning vil samtidig gi to tilleggspoeng og to alderspoeng, som kan bidra for å komme inn på videre jusstudier. 

 

Dersom du kommer inn ved et annet studiested, etter å ha fullført ett år hos oss, kan du søke godskriving eller fritak for emnene du har gjennomført. Alternativt melde deg direkte opp til eksamen ved det nye studiestedet, ettersom du allerede har fått den nødvendige kunnskapen hos Jusutdanning.

 

Dermed unngår du å bruke ett år kun for å ta opp fag. Våre erfarne og svært dyktige forelesere formidler jus på en meget god og forståelig måte. Jusutdanning vil gi deg verdifull kunnskap som legger grunnlaget for å studere jus videre.