top of page
Hvorfor velge Jusutdanning?

Jusutdanning kort forklart

Hver av våre utdanninger varer i ett år, gir deg 60 studiepoeng og nye karrieremuligheter. Vårt hovedmål er å gi deg kunnskaper og ferdigheter innen jus, rettsstaten og advokatbransjen som styrker din kompetanse, uavhengig av tidligere erfaringer og bakgrunn.

Våre juridiske utdanninger

Advokater som forelesere

Vi har anerkjente advokater som forelesere, med fordypning innen rettsområdet de foreleser. Det juridiske fagfeltet er svært spesialisert, og det er derfor helt avgjørende at forelesere har den nødvendige spisskompetansen. Våre forelesere vet samtidig hva som kreves av advokatassistenter og juskonsulenter, og kan dermed gi deg kunnskapene og ferdighetene som etterspørres i yrkesfeltet.
 

60 studiepoeng og spesialisert utdanning

Våre utdanninger gir deg 60 studiepoeng og omfatter dermed mer spesialisert juridisk innhold enn utdanninger med kun 30 studiepoeng. Dette er avgjørende for å oppnå nødvendig og etterspurt kompetanse i yrkesfeltet. Normal studieprogresjon er 60 studiepoeng i løpet av ett år.

 

Forelesning sentralt i Oslo sentrum og som nettutdanning

Vi er svært opptatt av fleksibilitet og tilbyr alle utdanningene som hybridløsning, både stedbasert i Oslo og som nettutdanning. Dette gir deg mulighet til å studere fra hvor du vil, og dermed lettere å kombinere studiene med jobb og familieliv. Nettstudenter kan også fortløpende velge å delta fysisk på forelesninger. Vi benytter digitale skjermer og kamera som gir deg en unik læringsopplevelse som nettstudent.

 

Tett oppfølging og individuelle tilbakemeldinger

Utdanningene gir deg tilbud om innleveringer med tett oppfølging fra advokater som vurderer og gir deg individuelle tilbakemeldinger både på det faglige innholdet og juridisk metode. Dette skal gi deg de beste forberedelsene frem mot eksamen.
 

Nettverksbygging og praksis i løpet av utdanningen

I løpet av utdanningen vil du få unik mulighet for å bygge nettverk i yrkesfeltet tilpasset din utdanning, i advokatbransjen eller i forvaltningen, ved arrangementer, omvisninger og kontakt med våre forelesere. I tillegg har vi én måned praksis som gir deg praktisk erfaring fra arbeidshverdagen innenfor yrkesfeltet og verdifull kompetanse for videre karriere.

 

Studiestøtte ved Lånekassen

Jusutdanning er godkjent av Lånekassen og det vil være mer enn tilstrekkelig med midler du kan motta fra Lånekassen for å betale studiekontingenten.

 

Vi har laget en egen informasjonsside om studiestøtte på vår nettside, les mer her:

https://www.jusutdanning.no/studiestotte

 

Kontakt oss for mer informasjon og veiledning

Kontakt oss gjerne på telefon 22 64 45 55 eller send oss e-post til post@jusutdanning.no for mer informasjon om oss og våre utdanninger.

Styrk din kompetanse og karrieremuligheter hos Jusutdanning!

Advokatassistent
bottom of page