top of page

Karriereomtale fra tidligere student
- Juskonsulent Forvaltningsrett

Jobbtilbud underveis i utdanningen

Underveis i mitt studieforløp i forvaltningsrett hos Jusutdanning AS, fikk jeg tilbud om jobb i det kommunale foretaket Keops kurs- og arbeidssenter KF. I Keops har vi hovedfokus på yrkesrettet aktivitet for våre deltagere, og vi er en viktig tjenesteleverandør for NAV. Min arbeidshverdag som jobbkonsulent består i å motivere, bistå og styrke mennesker som av ulike årsaker har havnet utenfor arbeidslivet, på veien til et yrkesaktivt liv. 

 

Relevant yrkesrettet utdanning
All kunnskap jeg tilegnet meg gjennom studieåret hos Jusutdanning kommer til anvendelse i mitt daglige virke. Som jobbkonsulent må jeg ha kunnskap om forvaltningslovens regler, og reglene om personvern håndheves strengt i både dialog og digital kommunikasjon. Vi jobber også med anbuds-utsatte oppdrag hvor EØS-lovgivningen er førende, og min opparbeidede kunnskap gir meg økt forståelse på dette området. Daglig er jeg i dialog med mennesker som mottar ulike stønader fra det offentlige, så jeg får god bruk for min tilegnede kunnskap innenfor trygderetten. 

 

Dyktige forelesere i studietiden
Min arbeidshverdag inkluderer mye saksbehandling og dokumenthåndtering, noe jeg raskt satt meg inn i, da vi fikk god innføring i dette fra dyktige forelesere i studietiden.


Min arbeidsgiver er Porsgrunn kommune, og selvfølgelig vil et politisk fattet vedtak eller valgresultat kunne påvirke min arbeidshverdag. Jeg er derfor veldig glad for at vi hadde faget «forvaltningen, demokrati og politikk» som del av studiet. Dette har ført til at jeg har engasjert meg i politikken, og jeg har fått en mye større kunnskap om hvordan forvaltningen er organisert på statlig, regionalt og lokalt nivå.

 

«Beste beslutning i voksen alder å ta årsstudium ved Jusutdanning»
Valget mitt om å ta et årsstudium ved Jusutdanning AS, er nok den beste beslutningen jeg har gjort i voksen alder. Foreleserne er utrolig dyktige til å formidle sin kunnskap på en interessant måte, og skolehverdagen er meget profesjonelt organisert. Under tiden fikk jeg god relasjon med mine medstudenter, og arbeidet med prosjektoppgave i gruppe var veldig givende, både faglig og sosialt.

 

Karriereskifte til nyttig samfunnsoppdrag
For meg har studieforløpet hos Jusutdanning vært en viktig faktor for mitt karriereskift fra eiendomsmegler til jobbkonsulent i Keops. Jeg er takknemlig for at jeg får bidra til å utføre et nyttig samfunnsoppdrag, og jeg gleder meg til hver eneste arbeidsdag. Byr sjansen seg igjen, skal du ikke se bort ifra at jeg vil kunne søke mer faglig påfyll hos Jusutdanning AS.


Greta Fossum
student Juskonsulent Forvaltningsrett 2020-2021

Greta Fossum.jpg
bottom of page