Faginnholdet i utdanningen 
Forretningsjus

Emnene i utdanningen: 

 • Forretningsjus I (kontraktsrett, pengekrav, inkasso, tvangsfullbyrdelse og selskapsrett)

 • Forretningsjus II (konkursrett, panterett, dynamisk tingsrett, tinglysing og arbeidsrett)

 • Selskaper og konkursbehandling

 • Selskapsadministrasjon, korrespondanse og saksbehandling

 • Prosjekt

 • Praksis

FORRETNINGSJUS I

Emnet inneholder følgende rettsområder:

 • Innføring i jus og juridisk metode

 • Juridisk informasjonssøking

 • Kontraktsrett/Obligasjonsrett

 • Pengekrav, inkasso og tvangsfullbyrdelse

 • Selskapsrett

FORRETNINGSJUS II

Emnet inneholder følgende rettsområder:

 • Konkursrett

 • Panterett

 • Dynamisk tingsrett og tinglysing

 • Arbeidsrett

 

SELSKAPER OG KONKURSBEHANDLING

Dette emnet gir innsikt og forståelse for hvordan et selskap og næringslivet er organisert og drives. Det blir også innføring i årsregnskap fra perspektivet til ledere og styremedlemmer. I tillegg til konkursbehandling, derav prosessen for gjennomføring av en bobehandling med undersøkelser, møter, innberetning til tingretten og sluttinnberetning.

Emnet inneholder følgende tema:

 • Selskapers betydning og verdigrunnlag

 • Årsregnskapet

 • Konkursbehandling

 

SELSKAPSADMINISTRASJON, KORRESPONDANSE OG SAKSBEHANDLING

Selskapsadministrasjon omhandler de ulike selskapsrollene som generalforsamling, styret og daglig leder, samt det rettslige ansvaret til hver av rollene. Det blir også fokus på kunnskap og kompetanse innenfor juridisk forretningskorrespondanse med fokus på klarspråk. Formuleringer står svært sentralt i næringslivet og arbeidslivet generelt. I tillegg blir det praktisk arbeid med inkasso og konkursbehandling. 

 

Emnet inneholder følgende tema:

 • Selskapsadministrasjon

 • Juridisk forretningskorrespondanse og klarspråk

 • Inkassoarbeid og innfordring i praksis

 • Konkursbehandling i praksis

PROSJEKT

Prosjekt er en sentral arbeidsform i yrkeslivet. Det er derfor viktig med kunnskap og kompetanse om prosjekt og kunne samarbeide med andre prosjektdeltakere. I dette emnet vil studentene deles inn i prosjektgrupper og arbeide tverrfaglig med en relevant problemstilling.

PRAKSIS

Praksis er en unik mulighet for å bygge nettverk i advokatbransjen, og få verdifull erfaring med tanke på fremtidig jobb. Vi vet om flere studenter som har fått jobb basert på det de gjorde i praksisperioden. Formålet med praksis er å tilegne erfaring fra en relevant arbeidsplass, som for eksempel ved et advokatfirma. Praksisperioden utgjør til sammen 160 timer, som gjennomføres sammenhengende i 4 uker (20 dager x 8 timer). 

Jusutdanning AS tar forbehold om endringer og
eventuelle feil på nettsiden
.

 

© Jusutdanning AS

Jusutdanning AS

Org.nr.: 920 742 254

Telefon: 22 64 45 55

E-post: post@jusutdanning.no