Juskonsulent forvaltningsrett

Dette er en ettårig utdanning, med 60 studiepoeng, for deg som ønsker å studere jus og administrasjon. Utdanningen gir deg interessante jobbmuligheter med spesialisering innenfor fagområdet forvaltningsrett og forvaltningen. Forvaltningsrett omfatter rettsområdene som ofte inngår på andre året av master i rettsvitenskap. 

 

En juskonsulent forvaltningsrett, arbeider med ulike forvaltningsoppgaver. Utdanningen er også tilpasset for helsepersonell som ønsker kompetanseheving innen saksbehandling. 

 

Fullført utdanning gir to tilleggspoeng og to alderspoeng, som legger grunnlaget for eventuelle videre jusstudier. Les mer om veien videre med jusstudier

Studieopplegget omfatter over 450 timer undervisning, med fokus på personlig oppfølging og individuelle tilbakemeldinger underveis i studiet. I løpet av utdanningen blir det også besøk hos advokatfirmaer og forvaltningsorganer.

Emnene i utdanningen: 

 • Forvaltningsrett I (alminnelig forvaltningsrett, derav saksbehandlingsregler og klagebehandling)

 • Forvaltningsrett II (spesiell forvaltningsrett, derav miljørett, helserett, trygderett og barnevernsrett)

 • Forvaltningen, demokrati og politikk

 • Administrasjon, kommunikasjon og saksbehandling

 • Prosjekt

 • Praksis

Les mer om innholdet i utdanningen Juskonsulent forvaltningsrett

Undervisningen

Undervisningen vil være en kombinasjon av undervisning hvor studentene får presentert fagkunnskap og hvor studentene deltar aktivt i arbeid med oppgaveløsning, refleksjoner, samarbeid, diskusjoner og arbeid i mindre grupper med veiledning. Det vil benyttes varierte undervisningsformer for å sikre et best mulig faglig utbytte, og skape et positivt læringsmiljø.


Studentenes aktive deltakelse og gruppearbeid med veiledning vil utgjøre en sentral del av undervisningen. Det skal være lav terskel for å stille spørsmål. Undervisningspersonalet vil tilrettelegge for tilpasset opplæring og god kommunikasjon med studentene. Utenom undervisningen vil det også legges opp til samarbeid mellom studentene i mindre grupper, for blant annet å løse praktikumsoppgaver i fellesskap og arbeide med prosjekt.

Jobb- og karrieremuligheter

Samfunnet blir stadig mer rettsliggjort, og det etterspørres i stadig større grad juridisk kunnskap med spesialisert kompetanse i det offentlige og i advokatbransjen. Juridisk kompetanse trengs på mange områder i samfunnet, derav innenfor administrasjon, saksbehandling, konsulentvirksomhet og rådgivning.


Juskonsulent forvaltningsrett er en utdanning tilpasset stillinger innenfor administrasjon med vekt på juridisk kunnskap og kompetanse.

Relevante stillinger etter fullført utdanning kan blant annet være:

 • Administrasjonsmedarbeider

 • Administrative stillinger innenfor det offentlige eller advokatbransjen

 • Assistent for leder eller advokat

 • Juridisk konsulent

 • Konsulent

 • Kontormedarbeider

 • Kundeservice

 • Kurs- og konferanseansvarlig

 • Resepsjoniststillinger med utvidede administrative oppgaver

 • Sekretær

Studiefinansiering

Utdanningen Juskonsulent forvaltningsrett er godkjent som fagskoleutdanning av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Studenter i en utdanning som er NOKUT-godkjent, har rett til studielån og eventuelt stipend fra Lånekassen. Dette gjelder også lån for betaling av skolepenger/studiekontingent. 

Les mer om studiekontingenten på søknadssiden

Jusutdanning AS tar forbehold om endringer og
eventuelle feil på nettsiden
.

 

 © Jusutdanning AS

Jusutdanning AS

Org.nr.: 920 742 254

Telefon: 22 64 45 55

E-post: post@jusutdanning.no