Faginnholdet i utdanningen 
Juskonsulent forvaltningsrett

Emnene i utdanningen: 

 • Forvaltningsrett I (alminnelig forvaltningsrett)

 • Forvaltningsrett II (spesiell forvaltningsrett)

 • Forvaltningen, demokrati og politikk

 • Administrasjon, kommunikasjon og saksbehandling

 • Prosjekt

 • Praksis

FORVALTNINGSRETT I

Emnet Forvaltningsrett I omhandler innføring i jus og alminnelig forvaltningsrett. Alminnelig forvaltningsrett omfatter de generelle reglene som gjelder for all forvaltningsvirksomhet.

 

Emnet inneholder følgende rettsområder:

 • Innføring i jus og juridisk metode

 • Statsrett

 • Juridisk informasjonssøking

 • Grunnleggende forvaltningsprinsipper

 • Forvaltningsrett

 • Klagebehandling, retting og omgjøring

 • Offentleglova

 • Forvaltningens spesiallover

FORVALTNINGSRETT II

Emnet Forvaltningsrett II omhandler spesiell forvaltningsrett. Spesiell forvaltningsrett omfatter særskilte forvaltningsområder som kan ha spesielle saksbehandlingsregler.

 

Emnet inneholder følgende rettsområder:

 • Miljørett

 • Velferdsrett derav helserett, trygderett og barnevernsrett

 • EØS-rett

 

EØS-retten har stor betydning for forvaltningen. Både som generelle rammer og med spesifikke krav på mange forvaltningsområder, derav velferdsretten og miljøretten.

FORVALTNINGEN, DEMOKRATI OG POLITIKK

Dette emnet gir innsikt og forståelse for hvordan forvaltningen er organisert på statlig, regionalt og lokalt nivå. I tillegg til demokrati, valg og det politiske system.

Forvaltningens oppgaver er omfattende og variert. Forvaltningen organiseres derfor på ulike måte avhengig av hvilket fagområde det gjelder. Det er viktig å forstå forskjellen og begrunnelsen for organiseringen av blant annet politi, helsevesen, barnevern, NAV og utdanning. 

Emnet inneholder følgende tema:

 • Forvaltningens betydning og verdigrunnlag

 • Demokrati og politikk

 • Forvaltningen: Statsforvaltningen og Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen)

 • Kommuner og fylkeskommuner

 • Kontrollorganer: Sivilombudsmannen, Riksrevisor og domstolene

 

ADMINISTRASJON, KOMMUNIKASJON OG SAKSBEHANDLING

En av hovedoppgavene til en juskonsulent er å administrere ulike oppgaver. I den anledning er det viktig med kunnskap og kompetanse innenfor flere arbeidsområder derav juridisk korrespondanse med fokus på klarspråk. I tillegg er det viktig med kompetanse innenfor dokumenthåndtering, arkiv og personvern.

 

Emnet inneholder følgende tema:

 • Kontoradministrasjon

 • Korrespondanse og klarspråk

 • Saksbehandling i praksis

 • Dokumenthåndtering, arkiv og personvern

PROSJEKT

Prosjekt er en sentral arbeidsform i yrkeslivet. Det er derfor viktig med kunnskap og kompetanse om prosjekt og kunne samarbeide med andre prosjektdeltakere. I dette emnet vil studentene deles inn i prosjektgrupper og arbeide tverrfaglig med en relevant problemstilling.

PRAKSIS

Praksis er en unik mulighet for å bygge nettverk i advokatbransjen eller forvaltningen, og få verdifull erfaring med tanke på fremtidig jobb. Vi vet om flere studenter som har fått jobb basert på det de gjorde i praksisperioden. Formålet med praksis er å tilegne erfaring fra en relevant arbeidsplass, som for eksempel ved et advokatfirma eller ved et forvaltningsorgan. Praksisperioden utgjør til sammen 160 timer, som gjennomføres sammenhengende i 4 uker (20 dager x 8 timer)

Jusutdanning AS tar forbehold om endringer og
eventuelle feil på nettsiden
.

 

© Jusutdanning AS

Jusutdanning AS

Org.nr.: 920 742 254

Telefon: 22 64 45 55

E-post: post@jusutdanning.no