• Advokater og spesialister som forelesere

  • Samarbeid med landets største advokatfirmaer

  • Forelesninger sentralt i Oslo sentrum

  • Personlig veiledning, tett oppfølging og individuelle tilbakemeldinger

  • Godt faglig og sosialt studentmiljø

Jusutdanning gir deg de beste forberedelsene, så du skal lykkes på eksamen.

 

Få personlig veiledning fra en jurist, som er spesialisert på fagområdet. 

Juridiske kurs og kompetanseheving for privatpersoner, næringslivet og forvaltningen:

  • Forvaltningsrett og forvaltningskunnskap

  • Saksbehandling innen helserett

  • Fortolling, toll og spedisjon

Kursene gir faglig oppdatering på gjeldende rett og egner seg samtidig godt for nyansatte.

Foreleserne er anerkjente advokater og andre spesialister innenfor fagområdet.

Jusutdanning tilbyr 250 timer undervisning på 1. avdeling fordelt på forelesninger, kurs, veiledning og oppgavegjennomgang, med fokus på juridisk metode og faglig innhold. 

Studieopplegget inkluderer innleveringer med individuelle tilbakemeldinger og personlig oppfølgning.

Siste mulighet: UiO avvikler privatistordningen 

for jusstudenter, også for 1. avdeling

Undervisningen og kurs foregår sentralt i Oslo sentrum, i moderne lokaler med alle fasiliteter.

Jusutdanning har gitt meg et godt grunnlag for videre utdanning. Foreleserne er veldig gode og det er tydelig at de liker å forelese. De setter krav til oss studenter og lar oss delta aktivt. Dette gir et godt læringsutbytte med fokus på den praktiske nytteverdien av undervisningen.

Jusutdanning har betraktelig styrket min akademiske kompetanse. Med kunnskapsrike og engasjerte forelesere blir enhver forelesning både spennende og kunnskapsrik. Gjennom mitt år på Jusutdanning har jeg fått ekstremt stort utbytte som har oversteget mine forventninger. Anbefales på det sterkeste.

Jeg har hatt et utrolig lærerikt år hos Jusutdanning. God oppfølgning hele veien og fantastisk dyktige forelesere.

 

 

 

 

 

 

 

Foreleser i juridiske kurs

Foreleser i emnene erstatningsrett
og fast eiendom, samt juridiske kurs

Foreleser i emnene avtalerett og kjøpsrett

Foreleser i juridiske kurs

Foreleser i emnene familierett og arverett 

Foreleser i emnet juridisk metode

Jusutdanning AS tar forbehold om endringer og
eventuelle feil på nettsiden
.

 

 © Jusutdanning AS

Jusutdanning AS

Org.nr.: 920 742 254

Telefon: 22 64 45 55

E-post: post@jusutdanning.no