Norges første jusspesialiserte fagskole:

 • Advokater og spesialister som forelesere

 • Samarbeid med landets største advokatfirmaer

 • Undervisning sentralt i Oslo sentrum

 • Personlig veiledning, tett oppfølging og individuelle tilbakemeldinger

 • Godt faglig og sosialt studentmiljø

Høsten 2020 starter Jusutdanning tre helt nye juridiske utdanninger i Norge:

 • Advokatassistent

 • Juskonsulent Privatrett

 • Juskonsulent Forvaltningsrett 

 

Utdanningene gir kompetanse innen jus og administrasjon, samt til å studere jus videre.

 

Les gjerne vår informasjonsbrosjyre:

 

Søknadsfrist: 15. april 2020

Utdanningen Juskonsulent forvaltningsrett passer for deg som ønsker å studere jus og administrasjon, med spesialisering innenfor forvaltningsrett og forvaltningen. 

 

Dette er en ettårig utdanning, med 60 studiepoeng, som gir deg interessante jobbmuligheter. Ønsker du å studere jus videre, vil du få både tilleggspoeng og alderspoeng.

Utdanningen er blant annet tilpasset helsepersonell som ønsker kompetanseheving innen saksbehandling. 

Emnene i utdanningen: 

 • Forvaltningsrett I (alminnelig forvaltningsrett)

 • Forvaltningsrett II (spesiell forvaltningsrett derav miljørett, helserett, trygderett og barnevernsrett)

 • Forvaltningen, demokrati og politikk

 • Administrasjon, kommunikasjon og saksbehandling

 • Prosjekt

 • Praksis

Utdanningen Juskonsulent Privatrett omhandler jus og administrasjon, med spesialisering innenfor privatrett. Privatrett omfatter blant annet avtalerett, kjøpsrett, erstatningsrett, familierett og arverett.

 

Dette er en ettårig utdanning, med 60 studiepoeng, som gir deg interessante jobbmuligheter med spesialisering 
innenfor fagområdet privatrett.

Emnene i utdanningen: 

 • Privatrett I
  (avtalerett, kjøpsrett og erstatningsrett)

 • Privatrett II
  (familierett, arverett og fast eiendom)

 • Advokatfirmaet

 • Administrasjon, kommunikasjon og saksbehandling

 • Prosjekt

 • Praksis

Utdanningen Advokatassistent omhandler jus og administrasjon, med generell kompetanse innenfor flere rettsområder.

Dette er en ettårig utdanning, med 60 studiepoeng, som gir deg interessante jobbmuligheter. Advokatassistenter arbeider tett med advokater og har sentrale oppgaver innenfor jus og administrasjon.

Emnene i utdanningen: 

 • Jus
  (utvalgte rettsområder derav privatrett, pengekravsrett, forvaltningsrett og strafferett)

 • Advokatfirmaet

 • Administrasjon, kommunikasjon og saksbehandling

 • Regnskap

 • Prosjekt

 • Praksis

Føler du karakterpresset? Jusutdanning har veiledet mange studenter til svært gode resultater på eksamen.

 

Jusutdanning gir deg de beste forberedelsene, for at du skal lykkes på eksamen. Få personlig veiledning fra en jurist, tilpasset deg og ditt behov.

 

Innleveringene gir deg skrivetrening med fokus på juridisk metode og faglig innhold. Dette er en meget god måte for at du kan forberede deg best mulig til eksamen. 

Juridiske kurs og kompetanseheving

Juridiske kurs er vårt tilbud om kompetanseheving for privatpersoner, næringslivet og forvaltningen. 

De juridiske kursene spesialtilpasses målgruppens ønsker til omfang, tidspunkt og sted. Kursene gir faglig oppdatering på gjeldende rett og egner seg samtidig godt for nyansatte.

Vi har blant annet følgende kurs:

 • Forvaltningsrett og forvaltningskunnskap

 • Saksbehandling innen helserett

 • Fortolling, toll og spedisjon

Undervisningen og kurs foregår sentralt i Oslo sentrum, i moderne lokaler med alle fasiliteter.

Jusutdanning har gitt meg et godt grunnlag for videre utdanning. Foreleserne er veldig gode og det er tydelig at de liker å forelese. De setter krav til oss studenter og lar oss delta aktivt. Dette gir et godt læringsutbytte med fokus på den praktiske nytteverdien av undervisningen.

Jusutdanning har betraktelig styrket min akademiske kompetanse. Med kunnskapsrike og engasjerte forelesere blir enhver forelesning både spennende og kunnskapsrik. Gjennom mitt år på Jusutdanning har jeg fått ekstremt stort utbytte som har oversteget mine forventninger. Anbefales på det sterkeste.

Jeg har hatt et utrolig lærerikt år hos Jusutdanning. God oppfølgning hele veien og fantastisk dyktige forelesere.

 

 

 

 

 

 

 

Jusutdanning AS tar forbehold om endringer og
eventuelle feil på nettsiden
.

 

 © Jusutdanning AS

Jusutdanning AS

Org.nr.: 920 742 254

Telefon: 22 64 45 55

E-post: post@jusutdanning.no