Informasjonsvideo om våre utdanninger

Våre utdanninger gir deg:

 • Advokater og spesialister som forelesere

 • Undervisning sentralt i Oslo sentrum

 • Personlig veiledning, tett oppfølging og individuelle tilbakemeldinger

 • Mulighet for å bygge nettverk i advokatbransjen

 • 1 måned praksis i løpet av utdanningen

 • Godt faglig og sosialt studiemiljø

 • 60 studiepoeng og studiestøtte ved Lånekassen

Jusutdanning tilbyr følgende juridiske utdanninger:

 • Juskonsulent Privatrett

 • Juskonsulent Forvaltningsrett

 • Advokatassistent

 

Vi gir deg grunnlaget for videre jusstudier og mulighet for relevant jobb etter studieåret hos oss.

Styrk din kompetanse og karrieremuligheter!

 

Studiestart: Tirsdag 17. august 2021

 

Les gjerne vår informasjonsbrosjyre:

Nettutdanninger

Informasjonsvideo om nettutdanninger

Jusutdanning tilbyr nå alle våre utdanninger, også som nettutdanninger. 

Nettutdanninger gjør det mulig å studere fra hvor du vil, i hele landet. 

Det som er spesielt ved våre nettutdanninger er at du kan velge å delta på forelesningene direkte eller å se forelesningen i opptak, når det passer best for deg.

 

Fordelen med å delta direkte, er at du kan stille spørsmål til foreleseren både muntlig og skriftlig underveis, uansett hvor du måtte befinne deg.

Teknologien gjør at det er mulig å tilpasse utdanningen etter dine ønsker og behov.

Se nærmere beskrivelser av utdanningene nedenfor og velg eventuelt utdanningsformen "Nettutdanning" i søknadsskjemaet på siden "Søk studieplass".

 

Studiestøtte ved Statens lånekasse for utdanning. 

Juskonsulent Privatrett er en spesialisert ettårig utdanning, med 60 studiepoeng. Utdanningen gir kunnskap og kompetanse om sentrale rettsområder for privatpersoner.

 

Privatrett omfatter rettsområdene:

 • Avtalerett

 • Kjøpsrett

 • Erstatningsrett

 • Familierett

 • Arverett

 • Fast eiendom

 • Juridisk metode

Utdanning inneholder også bransjekunnskap, fordypningsprosjekt og praksis.

Privatrett er som oftest første året av master i rettsvitenskap og utdanningen gir dermed et godt grunnlag for videre jusstudier. 

Utdanningen gir interessante karrieremuligheter ved juridiske stillinger, med spesialisering innen fagområdet privatrett.

 

Studiestøtte ved Statens lånekasse for utdanning. 

Juskonsulent Forvaltningsrett er en spesialisert ettårig utdanning, med 60 studiepoeng. Forvaltningsrett gir kunnskap og kompetanse om rettsreglene som gjelder for saksbehandling i blant annet forvaltningen.

 

Forvaltningsrett gir deg karrieremuligheter som saksbehandler. Særlig aktuell for blant annet helsepersonell. 

Emnene i utdanningen: 

 • Forvaltningsrett:
  - saksbehandling, vedtak, klagebehandling og taushetsplikt 

 • Spesiell forvaltningsrett:
  - miljørett, eøs-rett, helserett, trygderett og barnevernsrett

 • Forvaltningen, demokrati og politikk

 • Administrasjon, kommunikasjon og saksbehandling

 • Prosjekt

 • Praksis

Praksis vil enten være ved et advokatfirma eller ved et forvaltningsorgan. 

 

Studiestøtte ved Statens lånekasse for utdanning. 

Advokatassistent er en ettårig utdanning, med 60 studiepoeng, som gir deg generell kompetanse innen ulike rettsområder.

Advokatassistenter arbeider tett med advokater, og har sentrale arbeidsoppgaver innen jus og administrasjon. Utdanningen gir varierte karrieremuligheter innen advokatbransjen og øvrige administrasjonsstillinger.

Emnene i utdanningen: 

 • Jus innen sentrale rettsområder,
  derav privatrett, forvaltningsrett, forretningsjus og strafferett

 • Regnskap

 • Advokatfirmaet

 • Administrasjon, kommunikasjon og saksbehandling

 • Prosjekt

 • Praksis

Studiestøtte ved Statens lånekasse for utdanning. 

Forretningsjus

Forretningsjus er en spesialisert ettårig utdanning, som gir kunnskap og kompetanse om rettsreglene som gjelder for næringslivet og selskaper.

 

Utdanningen gir interessante karrieremuligheter ved juridiske stillinger. Spesielt relevant for blant annet gründere og ledere.

Emnene i utdanningen: 

 • Forretningsjus I:
  - obligasjonsrett, pengekrav, inkasso, tvangsfullbyrdelse og selskapsrett

 • Forretningsjus II:
  -  konkursrett, panterett, dynamisk tingsrett, tinglysing og arbeidsrett

 • Selskaper og konkursbehandling

 • Selskapsadministrasjon, kommunikasjon og saksbehandling

 • Prosjekt

 • Praksis

Utdanningen avventer formell godkjenning, innen kort tid. Det er imidlertid forsinkelse grunnet samfunnssituasjonen tilknyttet covid-19. Vi oppdaterer

så snart utdanningen er godkjent. 

Føler du karakterpresset? Jusutdanning har veiledet mange studenter til svært gode resultater på eksamen.

 

Jusutdanning gir deg de beste forberedelsene, for at du skal lykkes på eksamen. Få personlig veiledning fra en jurist, tilpasset deg og ditt behov.

 

Innleveringene gir deg skrivetrening med fokus på juridisk metode og faglig innhold. Dette er en meget god måte for at du kan forberede deg best mulig til eksamen. 

Juridiske kurs og kompetanseheving

Juridiske kurs er vårt tilbud om kompetanseheving for privatpersoner, næringslivet og forvaltningen. 

De juridiske kursene spesialtilpasses målgruppens ønsker til omfang, tidspunkt og sted. Kursene gir faglig oppdatering på gjeldende rett og egner seg samtidig godt for nyansatte.

Vi har blant annet følgende kurs:

 • Forvaltningsrett og forvaltningskunnskap

 • Saksbehandling innen helserett

 • Fortolling, toll og spedisjon

Margrethe

Jusutdanning har gitt meg et godt grunnlag for videre utdanning. Foreleserne er veldig gode og det er tydelig at de liker å forelese. De setter krav til oss studenter og lar oss delta aktivt. Dette gir et godt læringsutbytte med fokus på den praktiske nytteverdien av undervisningen.

Julian

Jusutdanning har betraktelig styrket min akademiske kompetanse. Med kunnskapsrike og engasjerte forelesere blir enhver forelesning både spennende og kunnskapsrik. Gjennom mitt år på Jusutdanning har jeg fått ekstremt stort utbytte som har oversteget mine forventninger. Anbefales på det sterkeste.

Katerina

Jeg har hatt et utrolig lærerikt år hos Jusutdanning. God oppfølgning hele veien og fantastisk dyktige forelesere.

 

 

 

 

 

 

 

Jusutdanning AS tar forbehold om endringer og
eventuelle feil på nettsiden
.

 

© Jusutdanning AS

Jusutdanning AS

Org.nr.: 920 742 254

Telefon: 22 64 45 55

E-post: post@jusutdanning.no