Informasjonsvideo om våre utdanninger

Våre utdanninger gir deg:

 • Advokater og spesialister som forelesere

 • Undervisning sentralt i Oslo sentrum og nett

 • Personlig veiledning, tett oppfølging og individuelle tilbakemeldinger

 • Mulighet for å bygge nettverk i advokatbransjen

 • 1 måned praksis i løpet av utdanningen

 • Godt faglig og sosialt studiemiljø

 • 60 studiepoeng og studiestøtte ved Lånekassen

Jusutdanning tilbyr følgende juridiske utdanninger:

 

Styrk din kompetanse og karrieremuligheter hos Jusutdanning!

 

Studiestart: Tirsdag 23. august 2022

Les gjerne vår informasjonsbrosjyre:

Nettutdanninger

Informasjonsvideo om nettutdanninger

Jusutdanning tilbyr alle våre utdanninger både stedbasert i Oslo og som nettutdanning. Nettutdanning gjør det mulig å studere fra hvor du vil, i hele landet.

Det som er spesielt ved våre nettutdanninger er at du kan velge å delta på forelesningene direkte eller å se forelesningen i opptak, når det passer best for deg.

 

Fordelen med å delta direkte, er at du kan stille spørsmål til foreleseren både muntlig og skriftlig underveis, uansett hvor du måtte befinne deg.

Teknologien gjør at det er mulig å tilpasse utdanningen etter dine ønsker og behov.

Se nærmere beskrivelser av utdanningene nedenfor og velg eventuelt utdanningsformen "Nettutdanning" i søknadsskjemaet på siden "Søk studieplass".

 

Studiestøtte ved Statens lånekasse for utdanning. 

Juskonsulent Privatrett er vår grunnutdanning innen jus, med 60 studiepoeng. Dette er en spesialisert ettårig utdanning som gir fordypning innen sentrale rettsområder for privatpersoner. 

Emnene i utdanningen: 

 • Privatrett I

 • Privatrett II

 • Advokatfirmaet

 • Administrasjon, kommunikasjon og saksbehandling

 • Prosjekt

 • Praksis

Privatrett I og II omfatter følgende rettsområder:

 • Avtalerett

 • Kjøpsrett

 • Erstatningsrett

 • Familie- og arverett

 • Fast eiendom

 • Juridisk metode

Særlig aktuell utdanning for deg som ønsker å lære jus, og gir karrieremuligheter innen advokatbransjen og privat næringsliv.

Studiestøtte ved Statens lånekasse for utdanning. 

Juskonsulent Forvaltningsrett er vår saksbehandlerutdanning, med 60 studiepoeng.

 

Dette er en spesialisert ettårig utdanning som gir fordypning innen helserett, barnevernsrett, trygderett og miljørett.

 

Utdanningen gir karrieremuligheter innen det offentlige og som saksbehandler i privat næringsliv. Særlig aktuell for blant annet helsepersonell og saksbehandlere. 

Emnene i utdanningen: 

 • Forvaltningsrett og saksbehandlingsregler

 • Spesiell forvaltningsrett, derav helserett, barnevernsrett og miljørett

 • Forvaltningen, demokrati og politikk

 • Administrasjon, kommunikasjon og saksbehandling

 • Prosjekt

 • Praksis

Praksis vil enten være ved et advokatfirma eller ved et forvaltningsorgan. Dette er en unik anledning til å styrke dine videre karrieremuligheter. 

 

Studiestøtte ved Statens lånekasse for utdanning. 

Juskonsulent Forretningsjus er vår utdanning for ledere, grundere og næringslivet.

 

Dette en spesialisert ettårig utdanning, med 60 studiepoeng, som gir kunnskap og kompetanse om jus for næringslivet og bedrifter.

 

Utdanningen gir karrieremuligheter ved juridiske stillinger innenfor forretningsjus.

Emnene i utdanningen: 

 • Forretningsjus I
  kontraktsrett, pengekrav, inkasso, tvangsfullbyrdelse og selskapsrett

 • Forretningsjus II
  - arbeidsrett, konkursrett, panterett, dynamisk tingsrett og tinglysing

 • Selskaper og årsregnskapet

 • Korrespondanse, inkasso- og konkursbehandling

 • Prosjekt

 • Praksis

Studiestøtte ved Statens lånekasse for utdanning.

Juskonsulent Strafferett er vår utdanning innen strafferett og strafferettsystemet.

 

Dette en spesialisert ettårig utdanning, med 60 studiepoeng, som gir karrieremuligheter innen advokatbransjen, politiet og kriminalomsorgen.

Utdanningen er særlig relevant for deg som ønsker å forstå de viktige rettsområdene som omhandler tilfellene hvor staten kan benytte maktmidler. 

Emnene i utdanningen: 

 • Strafferett I
  alminnelig og spesiell strafferett

 • Strafferett II
  - straffeprosess, straffegjennomføring og politirett

 • Påtalemyndigheten og politiet

 • Straffesaksbehandling

 • Prosjekt

 • Praksis

Studiestøtte ved Statens lånekasse for utdanning.

Advokatassistent er en ettårig utdanning, med 60 studiepoeng, som gir deg generell kunnskap og kompetanse innen ulike rettsområder.

Advokatassistenter arbeider tett med advokater, og har sentrale arbeidsoppgaver innen jus og administrasjon. Utdanningen gir varierte karrieremuligheter innen advokatbransjen og øvrige administrasjonsstillinger.

Emnene i utdanningen: 

 • Jus

 • Regnskap

 • Advokatfirmaet

 • Administrasjon, kommunikasjon og saksbehandling

 • Prosjekt

 • Praksis

Studiestøtte ved Statens lånekasse for utdanning.

Føler du karakterpresset? Jusutdanning har veiledet mange studenter til svært gode resultater på eksamen.

 

Jusutdanning gir deg de beste forberedelsene, for at du skal lykkes på eksamen. Få personlig veiledning fra en jurist, tilpasset deg og ditt behov.

 

Innleveringene gir deg skrivetrening med fokus på juridisk metode og faglig innhold. Dette er en meget god måte for at du kan forberede deg best mulig til eksamen. 

Valentina

Advokatassistent

 

«Jusutdanning tilbyr et bredt spekter av fagdyktige forelesere innenfor jus. Studentene får kontinuerlig oppfølging og individuell oppfølging. Min beslutning til å studere ett år med advokatassistent, har gitt meg flere muligheter enn jeg forutså. Med min tidligere erfaring som serviceleder med diverse kontor -og administrasjonsoppgaver, så har utdanningen økt min kompetanse innenfor jus og bidratt til å ta min karriere til nye høyder.» 

Mathilde

Forvaltningsrett

 

«Jeg ønsket å bygge på min bachelorgrad for å styrke min kompetanse, og muligheter på jobbmarkedet. Et år juskonsulent forvaltningsrett har gitt meg dette. Det var veldig lærerikt, med svært dyktige forelesere!»

Camilla

Privatrett

«Jusutdanning har gitt meg et svært lærerikt år med god oppfølgning. Foreleserne er engasjerte og flinke til å formidle kunnskapen. Jeg bor i Alta, så for meg er dette en stor mulighet til å kunne øke min kompetanse uten å flytte vekk. Undervisningen er lagt opp til at vi kan være med "direkte" i klasserommet på nettet, eller se på opptak. Det gjør at jeg fritt kan kombinere studiene, jobb og familieliv. Jeg angrer ikke et sekund på at jeg valgte denne veien.»