Informasjonsvideo om våre utdanninger

Våre utdanninger gir deg:

 • Advokater og spesialister som forelesere

 • Undervisning sentralt i Oslo sentrum eller nett

 • Personlig veiledning, tett oppfølging og individuelle tilbakemeldinger

 • Mulighet for å bygge nettverk i advokatbransjen

 • 1 måned praksis i løpet av utdanningen

 • Godt faglig og sosialt studiemiljø

 • 60 studiepoeng og studiestøtte ved Lånekassen

Jusutdanning tilbyr følgende juridiske utdanninger:

 

Vi gir deg grunnlaget for videre jusstudier og mulighet for relevant jobb etter studieåret hos oss.

Styrk din kompetanse og karrieremuligheter!

 

Studiestart: Tirsdag 17. august 2021

Les gjerne vår informasjonsbrosjyre:

Nettutdanninger

Informasjonsvideo om nettutdanninger

Jusutdanning tilbyr nå alle våre utdanninger både stedbasert i Oslo, og som nettutdanninger. 

Nettutdanninger gjør det mulig å studere fra hvor du vil, i hele landet. 

Det som er spesielt ved våre nettutdanninger er at du kan velge å delta på forelesningene direkte eller å se forelesningen i opptak, når det passer best for deg.

 

Fordelen med å delta direkte, er at du kan stille spørsmål til foreleseren både muntlig og skriftlig underveis, uansett hvor du måtte befinne deg.

Teknologien gjør at det er mulig å tilpasse utdanningen etter dine ønsker og behov.

Se nærmere beskrivelser av utdanningene nedenfor og velg eventuelt utdanningsformen "Nettutdanning" i søknadsskjemaet på siden "Søk studieplass".

 

Studiestøtte ved Statens lånekasse for utdanning. 

Juskonsulent Privatrett er en spesialisert ettårig utdanning, med 60 studiepoeng som gir deg et godt grunnlag for jobb innenfor privatretten eller videre jusstudier. Utdanningen gir kunnskap og kompetanse om sentrale rettsområder for privatpersoner.

 

Privatrett omfatter rettsområdene:

 • Avtalerett

 • Kjøpsrett

 • Erstatningsrett

 • Familierett

 • Arverett

 • Fast eiendom

 • Juridisk metode

Utdanning inneholder også bransjekunnskap, fordypningsprosjekt og praksis.

Privatrett er som oftest første året av master i rettsvitenskap og utdanningen gir dermed også et godt grunnlag for videre jusstudier. 

Utdanningen gir interessante karrieremuligheter ved juridiske stillinger, med spesialisering innen fagområdet privatrett.

 

Studiestøtte ved Statens lånekasse for utdanning. 

Juskonsulent Forvaltningsrett er vår saksbehandlerutdanning innen helserett, barnevernsrett og miljørett.

 

Dette er en spesialisert ettårig utdanning, med 60 studiepoeng. Forvaltningsrett gir kunnskap og kompetanse om rettsreglene som gjelder for saksbehandling.

 

Forvaltningsrett gir deg karrieremuligheter som saksbehandler. Særlig aktuell for blant annet helsepersonell. 

Emnene i utdanningen: 

 • Forvaltningsrett og saksbehandlingsregler

 • Spesiell forvaltningsrett, derav helserett, barnevernsrett, miljørett

 • Forvaltningen, demokrati og politikk

 • Administrasjon, kommunikasjon og saksbehandling

 • Prosjekt

 • Praksis

Praksis vil enten være ved et advokatfirma eller ved et forvaltningsorgan. Dette er en unik anledning til å styrke dine videre karrieremuligheter. 

 

Studiestøtte ved Statens lånekasse for utdanning. 

Strafferett er vår utdanning om strafferett, politiet og påtalemyndigheten.

 

Dette en spesialisert ettårig utdanning, med 60 studiepoeng.

Denne utdanningen passer for deg som ønsker forståelse for strafferettsystemet og juridisk kunnskap om politiet. Utdanningen gir karrieremuligheter i advokatbransjen, politiet og kriminalomsorgen. 

Emnene i utdanningen: 

 • Strafferett I, alminnelig og spesiell strafferett

 • Strafferett II, straffeprosess, straffegjennomføring, politirett og ordensjus

 • Påtalemyndigheten og politiet

 • Straffesaksbehandling

 • Prosjekt

 • Praksis

Studiestøtte ved Statens lånekasse for utdanning.

Forretningsjus er vår grunder og lederutdanning!

 

Dette en spesialisert ettårig utdanning, med 60 studiepoeng, som gir kunnskap og kompetanse om jus for næringslivet og selskaper.

 

Utdanningen gir karrieremuligheter ved juridiske stillinger innenfor forretningsjus som f.eks. arbeidsrett og inkasso. Dette er særlig relevant for gründere og ledere, samt andre interesserte.

Emnene i utdanningen: 

 • Forretningsjus I, kontraktsrett, pengekrav, inkasso, tvangsfullbyrdelse og selskapsrett

 • Forretningsjus II, derav arbeidsrett, konkursrett, panterett, dynamisk tingsrett og tinglysing

 • Selskaper og årsregnskapet

 • Korrespondanse, inkasso- og konkursbehandling

 • Prosjekt

 • Praksis

Studiestøtte ved Statens lånekasse for utdanning.

Advokatassistent er en ettårig utdanning, med 60 studiepoeng, som gir deg generell kunnskap og kompetanse innen ulike rettsområder.

Advokatassistenter arbeider tett med advokater, og har sentrale arbeidsoppgaver innen jus og administrasjon. Utdanningen gir varierte karrieremuligheter innen advokatbransjen og øvrige administrasjonsstillinger.

Emnene i utdanningen: 

 • Jus innen sentrale rettsområder,
  derav privatrett, forvaltningsrett, forretningsjus og strafferett

 • Regnskap

 • Advokatfirmaet

 • Administrasjon, kommunikasjon og saksbehandling

 • Prosjekt

 • Praksis

Studiestøtte ved Statens lånekasse for utdanning.

Føler du karakterpresset? Jusutdanning har veiledet mange studenter til svært gode resultater på eksamen.

 

Jusutdanning gir deg de beste forberedelsene, for at du skal lykkes på eksamen. Få personlig veiledning fra en jurist, tilpasset deg og ditt behov.

 

Innleveringene gir deg skrivetrening med fokus på juridisk metode og faglig innhold. Dette er en meget god måte for at du kan forberede deg best mulig til eksamen. 

Valentina

Advokatassistent

 

«Jusutdanning tilbyr et bredt spekter av fagdyktige forelesere innenfor jus. Studentene får kontinuerlig oppfølging og individuell oppfølging. Min beslutning til å studere ett år med advokatassistent, har gitt meg flere muligheter enn jeg forutså. Med min tidligere erfaring som serviceleder med diverse kontor -og administrasjonsoppgaver, så har utdanningen økt min kompetanse innenfor jus og bidratt til å ta min karriere til nye høyder.» 

Mathilde

Forvaltningsrett

 

«Jeg ønsket å bygge på min bachelorgrad for å styrke min kompetanse, og muligheter på jobbmarkedet. Et år juskonsulent forvaltningsrett har gitt meg dette. Det var veldig lærerikt, med svært dyktige forelesere!»

Camilla

Privatrett

«Jusutdanning har gitt meg et svært lærerikt år med god oppfølgning. Foreleserne er engasjerte og flinke til å formidle kunnskapen. Jeg bor i Alta, så for meg er dette en stor mulighet til å kunne øke min kompetanse uten å flytte vekk. Undervisningen er lagt opp til at vi kan være med "direkte" i klasserommet på nettet, eller se på opptak. Det gjør at jeg fritt kan kombinere studiene, jobb og familieliv. Jeg angrer ikke et sekund på at jeg valgte denne veien.»