top of page

Saksbehandler

En saksbehandler kan arbeide i det offentlige, som for eksempel i stat, fylkeskommuner eller kommuner eller i det private næringsliv. Stillingstittlene for en saksbehandler kan variere og det samme kan kvalifikasjonen som kreves til stillingene.

Det grunnleggende for alle saksbehandlere er at det kreves god forståelse for saksbehandlingsreglene. Reglene for god saksbehandling tar utgangspunkt i alminnelig forvaltningsrett, som er hoveddelen av utdanningen. 

Jusutdanning har i samarbeid med forvaltningen og advokatbransjen utviklet utdanningen "Juskonsulent Forvaltningsrett". Juskonsulent Forvaltningsrett er en saksbehandlerutdanning som også gir deg spesialisering og karrieremuligheter innen forvaltningsrett, miljørett, velferdsrett, helserett og barnevernsrett. 

 

Bli saksbehandler ved å gjennomføre utdanningen "Juskonsulent Forvaltningsrett". Du kan blant annet arbeide med saksbehandling i helse og sosialsektoren og for eksempel som saksbehandler i førstelinje ved NAV eller i kommunen. I tillegg passer utdanningen godt som kompetanseheving for deg som allerede arbeider i helsesektoren, derav som sykepleier, lege eller øvrig helsepersonell.

 

Utdanningen kan gjennomføres både stedbasert i Oslo eller som nettutdanning.

Forvaltningsrett - Saksbehandler
bottom of page