Saksbehandler

En saksbehandler kan arbeide i det offentlige, som for eksempel i stat, fylkeskommuner eller kommuner eller i det private næringsliv. Stillingstittlene for en saksbehandler kan variere og det samme kan kvalifikasjonen som kreves til stillingene. 

Det grunnleggende for alle saksbehandlere er at det kreves god forståelse for saksbehandlingsreglene. Reglene for god saksbehandling tar utgangspunkt i alminnelig forvaltningsrett. 

 

Jusutdanning har i samarbeid med forvaltningen og advokatbransjen utviklet utdanningen "Juskonsulent Forvaltningsrett". Juskonsulent Forvaltningsrett er en saksbehandlerutdanning som gir deg spesialisering og karrieremuligheter innen forvaltningsrett, miljørett, velferdsrett, helserett og barnevernsrett. 

Juskonsulent Forvaltningsrett.png