top of page

Juss for næringslivet

Juss for næringslivet gir deg kompetanse innen kontraktsrett og arbeidsrett. Dette er vår utdanning for ledere, gründere og styremedlemmer i privat næringsliv. Dette er en spesialisert ettårig høyere yrkesrettet utdanning, med 60 studiepoeng, som gir juridisk kunnskap og kompetanse som er nyttig og nødvendig for selskaper og bedrifter. Utdanningen gir deg karrieremuligheter ved stillinger innenfor forretningsjus. 

Hvorfor velge Juskonsulent Forretningsjus?

Dette er en praktisk rettet utdanning som omhandler relevant jus for ledere og gründere i næringslivet, derav arbeidsrett, kontraktsrett, pengekravsrett og selskapsrett. Juskonsulent Forretningsjus er særlig relevant som lederutdanning, gründerutdanning og næringslivsutdanning, og gir kompetanseheving spesialisert for ledere og gründere. Utdanningen gir karrieremuligheter ved juridiske stillinger innenfor forretningsjus. Dersom du driver eget selskap, vil utdanningen samtidig styrke kompetansen til selskapet ditt.

Utdanningens emner

 • Forretningsjus I
  kontraktsrett, pengekravsrett, inkasso, tvangsfullbyrdelse og selskapsrett

 • Forretningsjus II
  - konkursrett, panterett, dynamisk tingsrett, tinglysing og arbeidsrett

 • Selskaper og årsregnskapet

 • Korrespondanse, inkasso- og konkursbehandling

 • Prosjekt

 • Praksis

Utdanningen vår gir deg 60 studiepoeng og er kvalitetssikret av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). 

Praksis

I praksisperioden vil du få prøve ut tilegnede kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse innen utdanningen.

Advokater som forelesere

Undervisningsopplegget er praktisk rettet og gjennomføres med advokater som forelesere. Det gir deg et engasjement som vil være relevant for veien videre som leder. 

 

Utdanningen kan gjennomføres både stedbasert i Oslo eller som nettutdanning.

Styrk din kompetanse og karrieremuligheter hos Jusutdanning!

Forretningsjus.png

Jusutdanning gir deg:

 • Advokater som forelesere

 • 60 studiepoeng

 • Undervisning sentralt i Oslo sentrum og som nettundervisning

 • Tett oppfølging og individuelle tilbakemeldinger

 • Mulighet for å bygge nettverk i advokatbransjen

 • 1 måned praksis i løpet av utdanningen

 • Godt faglig og sosialt studiemiljø

 • Studiestøtte ved Lånekassen

bottom of page