top of page
Juridisk medarbeider, Advokatsekretær og Advokatassistent

Juridisk medarbeider er en stillingstittel som er aktuell etter fullført utdanning som Advokatassistent.

 

Det er mange aktuelle stillingstitler innen jus og administrasjon:

  • Juridisk medarbeider

  • Juridisk kontormedarbeider

  • Juridisk assistent

  • Advokatsekretær

  • Advokatassistent

 

Jusutdanning tilbyr utdanningen Advokatassistent, som gir deg svært gode kvalifikasjoner som er sentrale for stillingstitlene som er nevnt overfor. Dette er en ettårig utdanning som gir deg 60 studiepoeng. Utdanningen gir generell kompetanse innenfor jus og administrasjon. 

 

I dag er behovet innenfor administrasjon rettet mot mer selvstendige stillinger som kan bistå advokatene i større grad med planlegging og tilrettelegging, samt forberedende juridisk arbeid. 

 

Jusutdanning har derfor i samarbeid med advokatbransjen utviklet utdanningen Advokatassistent. ​En advokatassistent har arbeidsoppgaver innen jus og administrasjon, og samarbeider tett med advokater. Utdanningen Advokatassistent gir deg langt mer jusundervisning enn ved tradisjonelle sekretær- og kontorutdanninger. Advokatassistenter skal kunne utføre selvstendige arbeidsoppgaver innen jus og administrasjon. 

Advokatassistent.png
bottom of page