top of page
Advokatsekretær og Advokatassistent

Advokatsekretær er en 60 studiepoengs utdanning innen jus og administrasjon. Tidligere var det svært vanlig at advokater hadde behov for advokatsekretær for å ivareta arbeidsoppgaver som korrespondanseskriving, telefonhåndtering, postsending, arkivering og annet forfallentent arbeid. Dette behovet har imidlertid endret seg etter hvert som samfunnet og teknologien har blitt en helt annen. Dermed har flere av de tradisjonelle arbeidsoppgavene til advokatsekretærene blitt digitalisert. Advokater flest ønsker å håndtere telefonsamtalene sine selv og i dag benyttes "Aktørportalen" til å kommunisere med domstolene og motparter, slik at tradisjonell postsending utgår i større og større grad. Advokatsekretæren rolle har dermed blitt endret.

I dag er behovet mer rettet mot administrasjon med selvstendige assistenter som kan bistå advokatene i større grad med planlegging og tilrettelegging, samt forberedende juridisk arbeid. 

 

Jusutdanning har derfor i samarbeid med advokatbransjen utviklet utdanningen "Advokatassistent". ​En advokatassistent har arbeidsoppgaver innen jus og administrasjon, og samarbeider tett med advokater. Utdanningen "Advokatassistent" gir deg langt mer jusundervisning enn ved tradisjonelle sekretærutdanninger. Advokatassistenter skal derfor kunne utføre selvstendige arbeidsoppgaver innen jus og administrasjon. 

Advokatassistent - Jus og administrasjon
bottom of page