Eksamensforberedelse | Personlig veiledning

Føler du karakterpresset? Jusutdanning har veiledet mange studenter til svært gode resultater på eksamen. 

Jusutdanning tilbyr forberedelse til eksamen med personlig veiledning med oppgaveretting og gjennomgang. Dette tilbudet er for deg som allerede er registrert som student ved et jusstudie, som for eksempel Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, UiT Norges arktiske universitet, Universitetet i Sørøst-Norge, Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger eller Høgskolen i Innlandet. Ved store avstander, kan det benyttes elektronisk kommunikasjon for veiledningen.

Det stilles høye faglige kompetansekrav til veilederne for at det skal oppnås best mulige resultater for studentene. I tillegg er det viktig at veilederne er motiverende og kan skape engasjement for faget for å gi studentene troen på gode resultater. Studentene som har benyttet vårt tilbud om personlig veiledning har oppnådd gode resultater og flere har til og med oppnådd bedre karakter enn de trodde var mulig på eksamen.

Vi har fortløpende opptak og oppstart ettersom behov for veiledning plutselig kan dukke opp. 
Søknadsskjema finner du nederst på denne siden. 

Eksamensveiledning.jpg

Personlig veiledning med oppgaveretting og gjennomgang

Dette tilbudet gir deg personlig veiledning tilpasset deg og ditt behov. Innleveringene gir deg skrivetrening med fokus på juridisk metode og faglig innhold. Dette er en meget god måte for at du kan forberede deg best mulig til eksamen. 

Den personlige veiledningen gjennomføres ved oppgavegjennomgang av valgfrie innleveringer. Dette er fordi at eksamen er skriftlig og skrivetreningen vil dermed bidra til å forberede deg på eksamenssituasjonen. Du får også individuelle tilbakemeldinger med forklaring om hvordan du skal utvikle deg videre frem mot eksamen. 

 

Det legges opp til 6 innleveringer pr semester med én time personlig veiledning pr innlevering for oppgavegjennomgang og spørsmål. Dette kan tilpasses ditt ønske og behov.

Kontakt oss på tlf. 22 64 45 55 for mer informasjon.

Calculator

Studiekontinget og registreringskostnad

Studiekontingenten utgjør kr. 18 000 i semesteret som inkluderer 6 innleveringer med én time personlig veiledning pr innlevering for oppgavegjennomgang.

Registreringskostnaden er på kr. 1 000 og påløper i forbindelse med behandling av din søknad og registrering av deg som student.

Innsending av søknad om eksamensforberedelse

Innsending av søknad bekrefter at du ønsker det valgte studietilbudet hos oss, samt aksepterer vilkår og informasjon på denne søknadssiden. Les svært nøye igjennom søknaden så informasjonen blir korrekt.