Personlig veiledning og forberedelse til eksamen

Jusutdanning tilbyr personlig veiledning med oppgaveretting for studenter som allerede er registrert ved et jusstudie, som Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, UiT Noregs arktiske universitet, Universitetet i Sørøst-Norge, Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger eller Høgskolen i Innlandet. Ved store avstander benytter vi elektronisk kommunikasjon også for veiledningen.

 

Dette tilbudet er for deg som ønsker tettere oppfølgning med personlig veiledning og ekstra oppgaveretting. Dette er en meget god måte for at du kan forberede deg best mulig til eksamen. 

I tillegg kan du velge kurspakke med innføringskurs ved semesterstart, manuduksjoner med spesielle temaer underveis i semesteret og eksamenskurs. Manuduksjoner er forelesninger som skal forberede deg mot eksamen. Eksamenskursene er god repetisjon og oppsummering like før eksamen.

 

Innføringskurset vil være 3 forelesninger på tre timer hver gang. Det vil være 3 manuduksjon i løpet av semesteret. Eksamenskurset vil være 3 forelesninger på tre timer hver gang. 

Tilbudene om veiledning med oppgaveretting og kurspakke kan velges sammen eller uavhengig av hverandre.

Vi tilbyr alle semestrene parallelt, så det er bare å velge semesteret du ønsker.

Kontakte oss for å lage et tilpasset tilbud for deg. Det viktigste er at du får forberedt deg best mulig til eksamen.

Oppsettet nedenfor er basert på studietilbudet ved Universitetet i Oslo. Vi tilbyr også andre kombinasjoner. Ta kontakt med oss på telefon: 22 64 45 55 eller e-post: post@jusutdanning.no

1. avdeling: 

Privatrett I

 • Rettskilder (1 studiepong - 1 innføring)

 • Avtale- og kjøpsrett (10 studiepoeng - 2 oppgaverettinger)

 • Erstatningsrett (9 studiepoeng - 2 oppgaverettinger)

Privatrett II​​​​

 • Juridisk metodelære (7 studiepoeng - 2 oppgaverettinger)

 • Fast eiendoms rettsforhold (11 studiepoeng - 2 oppgaverettinger)

 • Familie- og arverett (12 studiepoeng - 2 oppgaverettinger)

2. avdeling: 

Examen facultatum - rettsvitenskapelig variant:

 • Ex.fac (10 studiepoeng - 2 oppgaverettinger)

Statsforfatningsrett, folkerett og menneskerettigheter:

 • Statsforfatningsrett (10 studiepoeng - 2 oppgaverettinger)

 • Folkerett (5 studiepoeng - 1 oppgaveretting)

 • Internasjonale menneskerettigheter (5 studiepoeng - 1 oppgaveretting)

Forvaltningsrett og EØS-rett:

 • Alminnelig forvaltningsrett (13 studiepoeng - 3 oppgaverettinger)

 • Velferdsrett (7 studiepoeng - 1 oppgaveretting)

 • Miljørett (5 studiepoeng - 1 oppgaveretting)

 • EØS-rett (5 studiepoeng - 1 oppgaveretting)

3. avdeling: 

Formuerett 1:

 • Avtalerett (4 studiepoeng - 1 oppgaveretting)

 • Obligasjonsrett I og II (20 studiepoeng - 3 oppgaverettinger)

 • Dynamisk tingsrett (1 studiepoeng - 1 oppgaveretting)

 • Obligatorisk kurs (5 studiepoeng - 1 oppgaveretting)

Formuerett 2:

 • Dynamisk tingsrett (6 studiepoeng - 1 oppgaveretting)

 • Selskapsrett (6 studiepoeng - 1 oppgaveretting)

Rettshistorie:

 • Rettshistorie (8 studiepoeng - 1 oppgaveretting)

Valgemne bachelornivå:

 • Valgfritt emne (10 studiepoeng - 2 oppgaverettinger)

4. avdeling: 

Prosess og strafferett:

 • Strafferett (10 studiepoeng - 2 oppgaverettinger)

 • Sivilprosess (10 studiepoeng - 2 oppgaverettinger)

 • Straffeprosess (10 studiepoeng - 2 oppgaverettinger)

Metode og etikk:

 • Metode (7 studiepoeng - 1 oppgaveretting)

 • Etikk (3 studiepoeng - 1 oppgaveretting)

Rettsøkonomi I, Rettssosiologi I eller Rettsfilosofi:

 • Valgfritt emne (10 studiepoeng - 2 oppgaverettinger)

Valgemne masternivå:

 • Valgfritt emne (10 studiepoeng - 2 oppgaverettinger)

Studiekontingent og registreringskostnad

Studiekontingenten ved Jusutdanning AS utgjør:

 • Personlig veiledning med oppgaveretting: kr. 15 000 i semesteret

 • Kurspakke: kr. 15 000 i semesteret

Følgende kostnad påløper i forbindelse med behandling av din søknad, og registrering av deg som student. Registreringskostnaden påløper uavhengig av om du aksepterer tilbudt studieplass eller ikke.

 • Personlig veiledning med oppgaveretting: kr. 500

 • Kurspakke: kr. 500

Personlig veiledning med oppgaveretting

Dette tilbudet gir deg mulighet til å få personlig veiledning tilpasset deg og ditt behov.

Oppgaverettingen gir deg mer skrivetrening og gjør deg bedre forberedt til eksamen. 

Det gis individuelle tilbakemeldinger med fokus på juridisk metode og faglig innhold. 

Den personlige veiledningen gjennomføres som oftest ved oppgavegjennomgang av en innlevering hvor du får forklart hvordan du skal utvikle deg videre fremover mot eksamen. 

Kurspakke:

Innføringskurs, manuduksjoner og eksamenskurs

I vår kurspakke får du innføringskurs i begynnelsen av semesteret som vil gi deg en oversikt over de aktuelle emnene. Dermed stiller du godt forberedt for den videre læringen dette semesteret. 

Underveis i semesteret vil du også få manuduksjoner innenfor sentrale temaer. 

Eksamenskurset vil være god repetisjon av pensum før eksamen. Dette kurset vil oppsummere semesteret og gi deg et viktig perspektiv på eksamen. 

Jusutdanning AS tar forbehold om endringer og
eventuelle feil på nettsiden
.

 

 © Jusutdanning AS

Jusutdanning AS

Org.nr.: 920 742 254

Telefon: 22 64 45 55

E-post: post@jusutdanning.no