Forberedelse til eksamen og personlig veiledning

Føler du karakterpresset? Jusutdanning har veiledet mange studenter til svært gode resultater på eksamen. 

Jusutdanning tilbyr forberedelse til eksamen med personlig veiledning med oppgaveretting og gjennomgang. Dette tilbudet er for deg som allerede er registrert som student ved et jusstudie, som for eksempel Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, UiT Norges arktiske universitet, Universitetet i Sørøst-Norge, Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger eller Høgskolen i Innlandet. Ved store avstander, kan det benyttes elektronisk kommunikasjon for veiledningen.

Det stilles høye faglige kompetansekrav til veilederne for at det skal oppnås best mulige resultater for studentene. I tillegg er det viktig at veilederne er motiverende og kan skape engasjement for faget for å gi studentene troen på gode resultater. Studentene som har benyttet vårt tilbud om personlig veiledning har oppnådd gode resultater og flere har til og med oppnådd bedre karakter enn de trodde var mulig på eksamen.

Vi har fortløpende opptak og oppstart ettersom behov for veiledning plutselig kan dukke opp. 
Søknadsskjema finner du nederst på denne siden. 

Personlig veiledning med oppgaveretting og gjennomgang

Dette tilbudet gir deg personlig veiledning tilpasset deg og ditt behov. Innleveringene gir deg skrivetrening med fokus på juridisk metode og faglig innhold. Dette er en meget god måte for at du kan forberede deg best mulig til eksamen. 

Den personlige veiledningen gjennomføres ved oppgavegjennomgang av valgfrie innleveringer. Dette er fordi at eksamen er skriftlig og skrivetreningen vil dermed bidra til å forberede deg på eksamenssituasjonen. Du får også individuelle tilbakemeldinger med forklaring om hvordan du skal utvikle deg videre frem mot eksamen. 

 

Det legges opp til 6 innleveringer pr semester med én time personlig veiledning pr innlevering for oppgavegjennomgang og spørsmål. Dette kan tilpasses ditt ønske og behov. 

Se vårt forslag til oppsett for personlig veiledning.

Kurspakke:

Innføringskurs, manuduksjoner og eksamenskurs

Kurspakken består av et innføringskurs med tre forelesninger i begynnelsen av semesteret, med oversikt over de aktuelle emnene. Dermed stiller du godt forberedt for den videre læringen dette semesteret. 

Underveis i semesteret vil du få tre manuduksjoner innenfor sentrale temaer. Manuduksjoner er forelesninger som skal forberede deg mot eksamen.

Eksamenskurset vil være god repetisjon av pensum like før eksamen. Dette kurset består av tre forelesninger som vil oppsummere semesteret og gi deg viktige perspektiver frem mot eksamen.

 

Studiekontinget og registreringskostnad

Studiekontingenten utgjør:

  • Personlig veiledning: kr. 18 000 i semesteret

  • Kurspakke: kr. 18 000 i semesteret

Ettersom det er kort tid før eksamen, vil vi kunne tilpasse omfanget og kostnaden til ditt behov. Kontakt oss på tlf. 22 64 45 55 for å få et spesialtilpasset opplegg. 

Registreringskostnaden er på kr. 500 og påløper i forbindelse med behandling av din søknad og registrering av deg som student. Denne kostnaden er uavhengig av om du aksepterer tilbudt studieplass eller ikke.

Søknadsskjema forberedelse til eksamen

Vennligst fyll inn søknaden din nedenfor. Søknaden bekrefter at du ønsker det valgte studietilbudet, samt aksepterer vilkår og informasjon på denne siden. Søknaden binder deg til å betale registreringskostnaden.