Veien videre mot fullført mastergrad

Det har i mange år vært for få studieplasser tilgjengelig i forhold til samfunnets behov og antallet søkere til master i rettsvitenskap. 

Dermed har det blitt svært høye inntakskrav for å komme inn på master i rettsvitenskap ved universitetene i Oslo, Bergen eller Tromsø.

 

Jusutdanning har vært i kontakt med flere utdanningsinstitusjoner og vet alternative veier for å oppnå mastergrad med jus, etter at du har fullført "Juskonsulent Privatrett". Alternativt kan du fortsette å studere jus hos oss ved utdanningene "Juskonsulent Forvaltningsrett", "Juskonsulent Forretningsjus" eller "Juskonsulent Strafferett".

Student.png

 

Det er alltid mulig å søke seg inn som ordinær student, og du vil kunne søke godskriving eller fritak for emner du har bestått hos oss. Alternativt kan du ved første mulighet melde deg opp til eksamen i emnene du har lært hos oss. Dermed kan du raskest mulig starte på det neste studieåret.

 

Det finnes flere ulike veier for å få en masterutdanning, og her er noen:

 

1. Du kan samle ekstra studiepoeng og forbedre videregående karakterer for å komme inn på ett av de tre universitetene som tilbyr master i rettsvitenskap: Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og UiT Norges arktiske universitet

2. Du kan søke på et studie ved et annet undervisningsted som f.eks. Handelshøyskolen BI og få godkjent relevante jusemner du har bestått og kombinere disse ved et annet studie.

3. Du kan søke deg inn via samordna opptak på jusstudiet ved Universitetet i Sørøst-Norge og søke godkjent emnene du har lært hos oss i løpet av det første jusåret. Med grunnlag i avtale som Universitetet i Sørøst-Norge har med Aarhus Universitet vil du, ved fullført treårig bachelorgrad med gjennomsnittkarakter C fra jusstudiet, kunne søke deg til Aarhus Universitet i Danmark og fullføre mastergraden der. Du konkurrerer imidlertid om plassen med øvrige danske jusstudenter.

 

4. Du kan søke deg inn via samordna opptak på bachelor i rettsvitenskap ved enten Høgskolen i Innlandet, Universitetet i Agder eller Universitetet i Stavanger og søke godkjent beståtte jusemner du har lært hos oss. Ved fullført treårig bachelorgrad, vil du kunne søke deg inn på ett av universitetene i Oslo, Bergen eller Tromsø.

 

  • Universitetet i Oslo benytter kun inntak ved samordnet opptak, og dermed inntak basert på videregående karakterer. Dersom du kommer inn på UiO må du deretter søke godkjenning for de tre første årene av mastergraden (begrunnet med bestått bachelorgrad).

  • Universitetet i Bergen har noen få plasser reservert for studenter fra Høgskolen i Innlandet, Universitetet i Agder og Universitetet i Stavanger basert på oppnådde karakterer på bachelorgraden. 

 

Jusutdanning tar forbehold om eventuelle feil ved informasjonen vedrørende andre studiesteder. Studiestedene må kontaktes direkte dersom det er spørsmål til deres studier. 

Universitetet i Oslo

Universitetet i Bergen

UiT Norges arktiske universitet

Handelshøyskolen BI

Universitetet i Sørøst-Norge

Aarhus Universitet

Høgskolen i Innlandet

Universitetet i Agder

Universitetet i Stavanger