Veien videre mot bachelor- eller masterstudier
innen jus

Det har i mange år vært for få studieplasser tilgjengelig i forhold til samfunnets behov og antallet søkere til master i rettsvitenskap. Dermed har det blitt svært høye inntakskrav for å komme inn på master i rettsvitenskap ved universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø. 

 

Ved fullført utdanning Juskonsulent Privatrett, kan du fortsette å studere jus hos Jusutdanning ved en av våre øvrige utdanninger:

Student.png

Jusutdanning har dessuten vært i kontakt med flere utdanningsinstitusjoner og får opplyst om alternative veier for å oppnå bachelor- eller mastergrad innen jus.

Det er mulig å søke seg inn til andre utdanningsinstitusjoner via Samordna opptak som ordinær student ved studier som tilbyr bachelor eller master i rettsvitenskap. Du må mest sannsynligvis avlegge eksamen på nytt ved den aktuelle utdanningsinstitusjonen for å dokumentere kompetansen du har oppnådd etter fullført utdanning hos oss.

Det er imidlertid mulig å søke faglig godkjenning av utdanningen du har tatt hos oss. Dette fremgår av universitets- og høyskoleloven av 01.04.2005 § 3-5 f:


"Universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte studier etter denne loven, kan, etter søknad fra enkeltpersoner, godkjenne bestått utdanning fra norske utdanningsinstitusjoner som ikke er regulert av denne loven, og utenlandsk utdanning som ikke er høyere utdanning, samt dokumentert realkompetanse, som del av søkerens studium ved institusjonen."

Jusutdanning har utdanninger innen høyere yrkesfaglig utdanning, og er dermed definert som "utdanning fra norske utdanningsinstitusjoner som ikke er regulert av universitets- og høyskoleloven". Kompetansen oppnådd ved Jusutdanning vil samtidig inngå i dokumentert realkompetanse. 

Videre fremgår det av § 3-5 f, annet ledd:

"Godkjenningen er en faglig vurdering av om studenten har oppnådd et bestemt faglig nivå, det vil si et læringsutbytte tilsvarende det som kreves for de aktuelle emnene. En slik godkjenning innebærer at det gis uttelling i studiepoeng tilsvarende dette faglige nivået."

Det finnes følgende utdanningsinstitusjoner som tilbyr bachelor- og masterutdanning innen rettsvitenskap/jus:

 

1. Du kan samle ekstra studiepoeng og forbedre videregående karakterer for å komme inn på ett av de tre universitetene som tilbyr master i rettsvitenskap: Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og UiT Norges arktiske universitet

2. Du kan søke deg inn via samordna opptak på jusstudiet ved Universitetet i Sørøst-Norge og søke godkjenning av relevante jusemnene du har lært hos oss. Dette er en individuell vurdering og det er ikke sikkert at dette blir godkjent. Det er opplyst fra Universitetet i Sørøst-Norge at de har avtale med Aarhus Universitet om at det ved fullført treårig bachelorgrad med gjennomsnittkarakter C fra jusstudiet, vil kunne søke om studieplass hos Aarhus Universitet i Danmark og fullføre mastergraden der. Du konkurrerer imidlertid om plassen med øvrige danske jusstudenter.

 

3. Du kan søke deg inn via samordna opptak på bachelor i rettsvitenskap ved enten Høgskolen i Innlandet, Universitetet i Agder eller Universitetet i Stavanger og søke godkjent beståtte jusemner du har lært hos oss. Det er individuell vurdering og det er ikke sikkert at dette blir godkjent. Ved fullført treårig bachelorgrad ved de nevnte stedene, vil du kunne søke deg inn på ett av universitetene i Oslo, Bergen eller Tromsø.

 

  • Universitetet i Oslo benytter kun inntak ved samordnet opptak, og dermed inntak basert på videregående karakterer. Dersom du kommer inn på UiO må du deretter søke godkjenning for de tre første årene av mastergraden (begrunnet med bestått bachelorgrad).

  • Universitetet i Bergen har noen få plasser reservert for studenter fra Høgskolen i Innlandet, Universitetet i Agder og Universitetet i Stavanger basert på oppnådde karakterer på bachelorgraden. 

 

Alternativt kan du søke på en annen type utdanning ved f.eks. Handelshøyskolen BI og søke godkjenning av relevante jusemner du har bestått. Dette er en individuell vurdering og det er ikke sikkert at dette blir godkjent. 

Jusutdanning tar forbehold om eventuelle feil ved informasjonen vedrørende andre studiesteder. Studiestedene må kontaktes direkte dersom det er spørsmål til deres studier. 

Universitetet i Oslo

Universitetet i Bergen

UiT Norges arktiske universitet

Universitetet i Sørøst-Norge

Aarhus Universitet

Høgskolen i Innlandet

Universitetet i Agder

Universitetet i Stavanger

Handelshøyskolen BI