Introduksjonskurs om fortolling, toll og spedisjon

BAKGRUNN

Det handles stadig flere varer fra utlandet og alle varer fra utlandet må fortolles. Alle varer man importerer til Norge må tollklareres, det vil si at man er pliktig til å melde seg for Tolletaten ved grensepassering og informere hva man har med seg og hvor mye. Dette gjelder både firmaer og privatpersoner. Dette er det man til daglig omtaler som fortolling av varer. Varene kan ikke brukes eller omsettes i Norge før fortolling har funnet sted. 

Toll og spedisjon.jpeg

Avhengig om det er firma eller privatperson beregnes det også mva og eventuelt toll og andre særavgifter ved fortolling. I dag er innkrevingen oppdelt slik at det er både Tolletaten og Skatteetaten som krever inn de ulike skattene og avgiftene.

Toll er en spesiell avgift som skal beskytte staten mot handel med utlandet. Det er i dag tollavgift på svært få varer ettersom Norge er medlem av Verdens Handelsorganisasjon (WTO) og tilknyttet EUs indre handelsmarked ved EØS-avtalen. Det er som hovedregel kun toll på klær og landbruksprodukter derav matvarer.

 

INNHOLDET I KURSET

Kurset formidler grunnleggende kunnskap om toll, spedisjon og fortolling. Kurset har både en teoretisk og praktisk tilnærming til faginformasjon som er nyttig for alle bedrifter som eksporterer eller importerer varer til eller fra utlandet. Det blir gitt gode råd for det videre arbeidet og bevisstgjøring omkring ulike fallgruver. 

Kurset gir praktiske eksempler på viktige dokumenter og gjennomgang av innførsels- og utførselsdeklarasjon. I tillegg til praktisk bruk av Tolletaten sin nettside: www.toll.no.

Ett av hovedtemaene på kurset er internetthandel som øker i omfang hvert eneste år. Det er viktig at alle foretak som selger varer til norske forbrukere og bedrifter forholder seg til norsk rett.

Tema for kurset:

 • Grunnleggende om fortolling med sentrale definisjoner

 • Fortollingsprosessen

 • Sentrale tolldokumenter

 • Tolloven og tollforskriften

 • Frihandelsavtaler

 • EØS-loven og EØS-avtalen

 • Tolltariffen

 • TVINN (Tolletatens elektroniske fortollingssystem)

 • Import- og eksportprosedyrer 

 • Fakturering og krav til faktura 

 • Tollkreditt 

 • Særavgifter

 • Miljøgebyrer

 • Fritak for merverdiavgift 

 • Ansvarsforhold 

 • Forhåndsvarsling

 • AEO (autorisasjon som Tolletaten kan tildele foretaket)

 • Internetthandel

KURSETS OMFANG OG GJENNOMFØRING

Introduksjonskurset har et omfang på 8 timer, som gjennomføres samlet i løpet av en dag.

 

DELTAKERE

Kurset er beregnet for både privatpersoner og ansatte i bedrifter som handler varer med utlandet. Kurset gir grunnleggende kunnskap og kompetanse om fortolling som har stor nytteverdi for blant annet regnskapsmedarbeidere, lagerarbeidere, selgere og ledere. Kurset er også spesielt godt egnet for nyansatte.

TILPASNINGER 

Kurset kan tilpasses deres ønsker og behov, som for eksempel dersom dere ønsker et eget kurs om særlige utfordringer ved deres arbeidsplass. Antallet timer og omfang kan også tilpasses spesielt for dere. 

STED

Kursene gjennomføres i våre lokaler i Oslo sentrum.

Eventuelt kan det avtales et eget kurs hos dere. 

KURSKONTINGENT

Kurskontingenten er kr. 3 500 pr deltaker. 

PÅMELDING

Påmelding gjøres via vårt underliggende påmeldingsskjema. 

Vi tar kontakt for å avtale nærmere om tidspunkt for kurset.

Jusutdanning AS tar forbehold om oppstart av kurset grunnet for få påmeldte.