Juskonsulent privatrett, utdanning med 60 studiepoeng hos Jusutdanning

Juskonsulent Privatrett er en spesialisert ettårig utdanning, med 60 studiepoeng. Utdanningen gir kunnskap og kompetanse om sentrale rettsområder for privatpersoner.

 

Privatrett omfatter rettsområdene:

 • Avtalerett

 • Kjøpsrett

 • Erstatningsrett

 • Familierett

 • Arverett

 • Fast eiendom

 • Juridisk metode

Utdanning inneholder også bransjekunnskap, fordypningsprosjekt og praksis.

Privatrett er som oftest første året av master i rettsvitenskap og utdanningen gir dermed et godt grunnlag for videre jusstudier. 

Utdanningen gir interessante karrieremuligheter ved juridiske stillinger, med spesialisering innen fagområdet privatrett.

 

Studiestøtte ved Statens lånekasse for utdanning. 

Juskonsulent forvaltningsrett

Juskonsulent Forvaltningsrett er en spesialisert ettårig utdanning, med 60 studiepoeng. Forvaltningsrett gir kunnskap og kompetanse om rettsreglene som gjelder for saksbehandling i blant annet forvaltningen.

 

Forvaltningsrett gir deg karrieremuligheter som saksbehandler. Særlig aktuell for blant annet helsepersonell. 

Emnene i utdanningen: 

 • Forvaltningsrett:
  - saksbehandling, vedtak, klagebehandling og taushetsplikt 

 • Spesiell forvaltningsrett:
  - miljørett, eøs-rett, helserett, trygderett og barnevernsrett

 • Forvaltningen, demokrati og politikk

 • Administrasjon, kommunikasjon og saksbehandling

 • Prosjekt

 • Praksis

Praksis vil enten være ved et advokatfirma eller ved et forvaltningsorgan. 

 

Studiestøtte ved Statens lånekasse for utdanning. 

Advokatassistent

Advokatassistent er en ettårig utdanning, med 60 studiepoeng, som gir deg generell kunnskap og kompetanse innen ulike rettsområder.

Advokatassistenter arbeider tett med advokater, og har sentrale arbeidsoppgaver innen jus og administrasjon. Utdanningen gir varierte karrieremuligheter innen advokatbransjen og øvrige administrasjonsstillinger.

Emnene i utdanningen: 

 • Jus innen sentrale rettsområder,
  derav privatrett, forvaltningsrett, forretningsjus og strafferett

 • Regnskap

 • Advokatfirmaet

 • Administrasjon, kommunikasjon og saksbehandling

 • Prosjekt

 • Praksis

Studiestøtte ved Statens lånekasse for utdanning. 

Forretningsjus

Forretningsjus er en spesialisert ettårig utdanning, med 60 studiepoeng, som gir kunnskap og kompetanse om jus for næringslivet og selskaper.

 

Utdanningen gir karrieremuligheter ved juridiske stillinger innenfor forretningsjus. Spesielt relevant for blant annet gründere og ledere.

Emnene i utdanningen: 

 • Forretningsjus I:
  - kontraktsrett, pengekrav, inkasso, tvangsfullbyrdelse og selskapsrett

 • Forretningsjus II:
  -  arbeidsrett, konkursrett, panterett, dynamisk tingsrett og tinglysing

 • Selskaper og konkursbehandling

 • Selskapsadministrasjon, juridisk forretningskorrespondanse og saksbehandling

 • Prosjekt

 • Praksis

Studiestøtte ved Statens lånekasse for utdanning.