Registrering i søknadsweb

Søknadsweb er stedet du registrerer deg som enkeltemnestudent ved Universitetet i Oslo første gangen. Registreringen i søknadsweb gir deg retten til å semesterregistrere deg og ta eksamen. 

OBS: Fristen for registrering i søknadsweb er før studiestart:

Vårsemesteret: 15. desember 

Registreringen gjøres relativt raskt og enkelt på søknadsweb
Du logger deg inn ved bruk av f.eks. BankID, fyller inn personalia og søker på enkeltemne. Til slutt laster du opp kopi av vitnemålet ditt. Som oftest hentes vitnemålet ditt direkte opp fra skolen du gikk på tidligere. ​

 

Veiledning for søknadsweb

Semesterregistrering og eksamen

Etter at du har registrert deg i søknadsweb, vil du få status som enkeltemnestudent. For å kunne gjennomføre eksamen, må du også semesterregistrere deg ved Universitetet i Oslo og melde deg opp til eksamen. Dette gjøres på studentweb

 

Det er svært viktig at du semesterregistrerer deg hvert semester.

 

Fristen for semesterregistrering er:

  • Vårsemesteret: 1. februar


Les mer om semesterregistrering

Les mer om privatistordningen og eksamen

Jusutdanning AS tar forbehold om endringer og
eventuelle feil på nettsiden
.

 

 © Jusutdanning AS

Jusutdanning AS

Org.nr.: 920 742 254

Telefon: 22 64 45 55

E-post: post@jusutdanning.no