Oppsett av personlig veiledning

Oppsettet nedenfor er basert på studietilbudet ved Universitetet i Oslo. Vi tilbyr også andre kombinasjoner. Kontakt oss for å få spesialtilpasset studieopplegget for deg. Telefon: 22 64 45 55 eller e-post: post@jusutdanning.no

1. avdeling: 

Privatrett I

 • Rettskilder (1 studiepong - 1 kort innføring)

 • Avtale- og kjøpsrett (10 studiepoeng - 3 oppgaver)

 • Erstatningsrett (9 studiepoeng - 3 oppgaver)

Privatrett II​​​​

 • Juridisk metodelære (7 studiepoeng - 2 oppgaver)

 • Fast eiendoms rettsforhold (11 studiepoeng - 2 oppgaver)

 • Familie- og arverett (12 studiepoeng - 2 oppgaver)

2. avdeling: 

Examen facultatum - rettsvitenskapelig variant:

 • Ex.fac (10 studiepoeng - 2 oppgaver)

Statsforfatningsrett, folkerett og menneskerettigheter:

 • Statsforfatningsrett (10 studiepoeng - 2 oppgaver)

 • Folkerett (5 studiepoeng - 1 oppgave)

 • Internasjonale menneskerettigheter (5 studiepoeng - 1 oppgave)

Forvaltningsrett og EØS-rett:

 • Alminnelig forvaltningsrett (13 studiepoeng - 3 oppgaver)

 • Velferdsrett (7 studiepoeng - 1 oppgave)

 • Miljørett (5 studiepoeng - 1 oppgave)

 • EØS-rett (5 studiepoeng - 1 oppgave)

3. avdeling: 

Formuerett 1:

 • Avtalerett (4 studiepoeng - 1 oppgave)

 • Obligasjonsrett I og II (20 studiepoeng - 3 oppgaver)

 • Dynamisk tingsrett (1 studiepoeng - 1 oppgave)

 • Obligatorisk kurs (5 studiepoeng - 1 oppgave)

Formuerett 2:

 • Dynamisk tingsrett (6 studiepoeng - 1 oppgave)

 • Selskapsrett (6 studiepoeng - 1 oppgave)

Rettshistorie:

 • Rettshistorie (8 studiepoeng - 2 oppgaver)

Valgemne bachelornivå:

 • Valgfritt emne (10 studiepoeng - 2 oppgaver)

4. avdeling: 

Prosess og strafferett:

 • Strafferett (10 studiepoeng - 2 oppgaver)

 • Sivilprosess (10 studiepoeng - 2 oppgaver)

 • Straffeprosess (10 studiepoeng - 2 oppgaver)

Metode og etikk:

 • Metode (7 studiepoeng - 1 oppgave)

 • Etikk (3 studiepoeng - 1 oppgave)

Rettsøkonomi I, Rettssosiologi I eller Rettsfilosofi:

 • Valgfritt emne (10 studiepoeng - 2 oppgaver)

Valgemne masternivå:

 • Valgfritt emne (10 studiepoeng - 2 oppgaver)

5. avdeling: 
Masteroppgave

 • Veiledning masteroppgave (30 studiepoeng - eget veiledningsopplegg)

Valgemne masternivå:

 • Valgfrie emner (30 studiepoeng - 6 oppgaver)

Jusutdanning AS tar forbehold om endringer og
eventuelle feil på nettsiden
.

 

© Jusutdanning AS

Jusutdanning AS

Org.nr.: 920 742 254

Telefon: 22 64 45 55

E-post: post@jusutdanning.no