top of page

Lederutdanning | Gründerutdanning

Dette er vår lederutdanning som passer perfekt for ledere, gründere og styremedlemmer.

Juskonsulent Forretningsjus er en spesialisert ettårig utdanning, med 60 studiepoeng. Utdanningen gir kunnskap og kompetanse om jus som gjelder for næringslivet og bedrifter. Dette er en utvidet arbeidsrettutdanning som omhandler relevant jus for arbeidslivet, derav kontraktsrett, pengekravsrett og selskapsrett.

Juskonsulent Forretningsjus er særlig relevant som lederutdanning, gründerutdanning og næringslivsutdanning, og gir kompetanseheving tilsvarende spesialisert lederkurs. Det vil alltid være behov for juridisk kompetanse blant ledere, enten det er som mellomleder, daglig leder eller gründer. 

 

Mange ledere gjennomfører lederkurs, men de fleste lederkurs gir imidlertid ikke studiepoeng. Utdanningen vår gir deg 60 studiepoeng og er kvalitetssikret av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). 

Undervisningsopplegget er praktisk rettet og gjennomføres med advokater som forelesere. Det gir deg et engasjement som vil være relevant for veien videre som leder. 

 

Utdanningen kan gjennomføres både stedbasert i Oslo eller som nettutdanning.

Forretningsjus.png
bottom of page