Innholdet i utdanningen 
Advokatassistent

Emnene i utdanningen: 

 • Jus

 • Advokatfirmaet

 • Administrasjon, kommunikasjon og saksbehandling

 • Regnskap

 • Prosjekt

 • Praksis

JUS

Emnet inneholder innføring i en rekke rettsområder:

 • Innføring i jus og juridisk metode

 • Juridisk informasjonssøking

 • Avtalerett

 • Kjøpsrett

 • Erstatningsrett

 • Selskapsrett

 • Pengekravsrett og tvangsfullbyrdelse

 • Arbeidsrett

 • Eiendomsrett og husleierett

 • Forvaltningsrett

 • Strafferett

 • Familie- og arverett

ADVOKATFIRMAET

Dette emnet gir innsikt og forståelse for hvordan et advokatfirma eller et selskap er organisert. I tillegg til kompetanse om offentlige registre og deres anvendelsesområde. Aktørportalen er et avgjørende arbeidsverktøy for advokater og juskonsulenter for korrespondanse i saker overfor domstolene.

Emnet inneholder følgende tema:

 • Advokatbransjens betydning og verdigrunnlag

 • Advokatfirmaet

 • Rettsprosess

 • Aktørportalen

 • Advokatregnskapet

 

ADMINISTRASJON, KOMMUNIKASJON OG SAKSBEHANDLING

En av hovedoppgavene til en advokatassistent er å administrere ulike oppgaver tilknyttet advokatvirksomheten. I den anledning er det viktig med kunnskap og kompetanse innenfor flere arbeidsområder derav forretningskorrespondanse på både norsk med fokus på klarspråk og engelsk.

 

I tillegg er det viktig med kompetanse innenfor dokumenthåndtering, arkivering og GDPR.

 

Emnet inneholder følgende tema:

 • Kontoradministrasjon

 • Møter, kurs og reiser

 • Korrespondanse og klarspråk

 • Engelsk forretningskorrespondanse

 • Dokumenthåndtering og arkiv

REGNSKAP

Det er viktig med kompetanse innenfor regnskap for at en advokatassistent skal ha en helhetlig forståelse av virksomheten. Mindre og mellomstore advokatfirmaer benytter ofte bistand fra advokatassistenter til regnskapsoppgaver som bokføring og fakturering.

Emnet inneholder følgende tema:

 • Bokføring og regnskapsdokumentasjon

 • Fakturering og inkasso

 • Regnskapet derav kontoplaner, inntekter og kostnader

 • Arbeidstakere og lønnskostnader

 • Merverdiavgift

 • Selskapsformer

 • Årsregnskapet derav resultatregnskapet og balanse

 

PROSJEKT

Prosjekt er en sentral arbeidsform i yrkeslivet. Det er derfor viktig med kunnskap og kompetanse om prosjekt og kunne samarbeide med andre prosjektdeltakere. I dette emnet vil studentene deles inn i prosjektgrupper og arbeide tverrfaglig med en relevant problemstilling.

PRAKSIS

Formålet med praksis er å tilegne erfaring fra en relevant arbeidsplass, som for eksempel ved et advokatfirma. Praksisperioden utgjør til sammen 160 timer, som gjennomføres sammenhengende i 4 uker (20 dager x 8 timer)

Jusutdanning AS tar forbehold om endringer og
eventuelle feil på nettsiden
.

 

© Jusutdanning AS

Jusutdanning AS

Org.nr.: 920 742 254

Telefon: 22 64 45 55

E-post: post@jusutdanning.no