Kurspakke:

Innføringskurs, manuduksjoner og eksamenskurs

Kurspakken består av et innføringskurs med tre forelesninger i begynnelsen av semesteret, med oversikt over de aktuelle emnene. Dermed stiller du godt forberedt for den videre læringen dette semesteret. 

Underveis i semesteret vil du få tre manuduksjoner innenfor sentrale temaer. Manuduksjoner er forelesninger som skal forberede deg mot eksamen.

Eksamenskurset vil være god repetisjon av pensum like før eksamen. Dette kurset består av tre forelesninger som vil oppsummere semesteret og gi deg viktige perspektiver frem mot eksamen.