1. avdeling - master i rettsvitenskap

Det første året av master i rettsvitenskap består av interessante privatrettslige emner som det er svært nyttig å ha kunnskap og kompetanse om videre i livet.

 

Emnene det første året er:

Privatrett I

  • Rettskilder (1 studiepoeng)

  • Avtale- og kjøpsrett (10 studiepoeng)

  • Erstatningsrett (9 studiepoeng)

Privatrett II​​​​

  • Juridisk metodelære (7 studiepoeng)

  • Fast eiendoms rettsforhold (11 studiepoeng)

  • Familie- og arverett (12 studiepoeng)

Studieopplegget omfatter hele 250 timer i året fordelt på:
200 forelesningstimer, 30 timer kurs og 20 timer oppgavegjennomgang. 

 

Jusutdanning har undervisning med fokus på personlig oppfølging underveis i studiet, ved blant annet forelesninger, faste innleveringer med oppgaveretting og kurs med veiledning. I tillegg legges det til rette for kollokviearbeid. Utenom undervisningen tilbyr vi også individuell veiledning fra erfarne jurister.

Undervisningen

Vi holder til i Oslo sentrum:
Universitetsgaten 26, 
0162 Oslo

Forelesningene, kurs og oppgavegjennomgang gjennomføres i trivelige konferanserom. 

Les mer om beliggenhet og lokaler

Eksamen

Det skal gjennomføres to juseksamen i henholdsvis Privatrett I og Privatrett II. I tillegg må du bestå Examen philosophicum 
(10 studiepoeng).

 

Juseksamen er skriftlig og besvares på PC. Det legges opp til én juseksamen hvert semester. 

 

Eksamen gjennomføres ved Universitetet i Oslo som privatist. Det er derfor viktig å registrere seg ved Universitetet i Oslo. 

Les mer om registreringen for å ta eksamen

Jusutdanning AS tar forbehold om endringer og
eventuelle feil på nettsiden
.

 

 © Jusutdanning AS

Jusutdanning AS

Org.nr.: 920 742 254

Telefon: 22 64 45 55

E-post: post@jusutdanning.no