1. avdeling - master i rettsvitenskap

Det første året av master i rettsvitenskap består av interessante privatrettslige emner som det er svært nyttig å ha kunnskap og kompetanse om videre i livet.

Emnene det første året er:

Privatrett I

  • Rettskilder (1 studiepoeng)

  • Avtale- og kjøpsrett (10 studiepoeng)

  • Erstatningsrett (9 studiepoeng)

Privatrett II​​​​

  • Juridisk metodelære (7 studiepoeng)

  • Fast eiendoms rettsforhold (11 studiepoeng)

  • Familie- og arverett (12 studiepoeng)

Studieopplegget omfatter hele 250 timer i året fordelt på:
200 forelesningstimer, 30 timer kurs og veiledning og 20 timer oppgavegjennomgang. 

 

Jusutdanning har undervisning med fokus på personlig oppfølging underveis i studiet, ved blant annet forelesninger, faste innleveringer med oppgaveretting, kurs og veiledning. I tillegg legges det til rette for kollokviearbeid. Utenom undervisningen tilbyr vi også individuell eksamensveiledning fra erfarne jurister.

Undervisningen

Det har i mange år vært for få studieplasser tilgjengelig i forhold til samfunnets behov og antallet søkere til master i rettsvitenskap.

 

Dermed har det blitt svært høye inntakskrav for å komme inn på master i rettsvitenskap ved universitetene i Oslo, Bergen eller Tromsø.

 

Jusutdanning har vært i kontakt med flere utdanningsinstitusjoner og vet alternative veier for å oppnå mastergrad med jus, etter at du har tatt første året hos oss. 

Les mer om veien videre til fullført mastergrad

Mange av våre studenter tar også opp fag fra videregående skole ved siden av å studere hos oss for å komme seg videre for å fullføre en bachelor eller master i rettsvitenskap. Dersom du kommer inn ved et annet studiested etter å ha fullført ett år hos oss, kan du søke godkjenning av emnene du har tatt og dermed begynne direkte på det andre året av jusstudiet.

 

Dermed unngår du å bruke ett år for kun å ta opp fag og kan heller gjennomføre det første året av jusstudiet samtidig. Våre erfarne og svært dyktige forelesere formidler jus på en meget god og forståelig måte. Dette frigjør tid fra egenarbeid med jusstudiet som da heller kan brukes til å ta opp fag.

Vi holder til i Oslo sentrum:
Universitetsgaten 26, 
0162 Oslo

Forelesningene, kurs og oppgavegjennomgang gjennomføres i trivelige konferanserom. 

Les mer om beliggenhet og lokaler

Eksamen

Det skal gjennomføres to juseksamen i henholdsvis Privatrett I og Privatrett II. I tillegg må du bestå Examen philosophicum 
(10 studiepoeng).

 

Juseksamen er skriftlig og besvares på PC. Det legges opp til én juseksamen hvert semester. 

 

Eksamen gjennomføres ved Universitetet i Oslo som privatist. Det er derfor viktig å registrere seg ved Universitetet i Oslo. 

Les mer om registreringen for å ta eksamen

Studiefinansiering

Det er mulig å søke studielån hos Lånekassen etter registrering som enkeltemnestudent ved Universitetet i Oslo. Status som enkeltemnestudent får du ved å semesterregistrere deg hos Universitetet i Oslo. Les mer om semesterregistrering

 

Det gis derimot ikke støtte fra Lånekassen til dekning av studiekontingenten. Vi har imidlertid samarbeid med finansieringsinstitusjoner som kan tilby hjelp med finansiering av studiekontingenten, dersom man oppfyller kredittvilkårene.

Jusutdanning AS tar forbehold om endringer og
eventuelle feil på nettsiden
.

 

 © Jusutdanning AS

Jusutdanning AS

Org.nr.: 920 742 254

Telefon: 22 64 45 55

E-post: post@jusutdanning.no